ขอเชิญแสดงความคิดเห็นให้แก่พวกเราที่กำลังจัดทำรายงานประจำปีเรื่อง State of HR Tech Report   ทำแบบสำรวจตอนนี้

คู่มือกลยุทธ์ การจัดการคนเก่ง: 7 ไอเดีย พลิกเกมให้ชนะ ในบริบทปัจจุบัน ของ Talent Economy

การจัดการผู้มีความสามารถอย่างมีประสิทธิภาพเป็นการช่วยให้องค์กรจับคู่กลยุทธ์กับทักษะและความสามารถของพนักงาน เพื่อให้ประสิทธิภาพโดยรวมขององค์กรดีขึ้น ในยุค Talent Economy ในปัจจุบัน ที่ซึ่ง Talent เป็นสิ่งเดียวที่มีค่าอย่างแท้จริง องค์กรของคุณจะเชื่อมช่องว่างระหว่างผลลัพธ์ทางธุรกิจและบุคลากรได้อย่างไร 

แม้ว่า Talent Management Frameworks ส่วนใหญ่จะใช้งานได้ดีกับพนักงานที่มีศักยภาพสูง แต่ก็มีขอบเขตที่กว้างและยากที่จะนำไปใช้ คู่มือเล่มนี้ประกอบด้วยข้อมูลเชิงลึกและกลยุทธ์ 7 ประการที่คุณสามารถศึกษาและนำไปใช้ตามความต้องการของบริษัทคุณได้ 

ดาวน์โหลดคู่มือฉบับนี้เพื่อเรียนรู้ว่าคุณสามารถ: 

  • ถามคำถามได้อย่างเหมาะสมเพื่อทบทวนการบริหารพนักงานที่มีความสามารถเป็นเลิศของคุณ 
  • ดำเนินกลยุทธ์ง่ายๆ เพื่อช่วยให้ธุรกิจและพนักงานของคุณประสบความสำเร็จ 
  • ใช้ประโยชน์จากระบบปฏิบัติการบริหารพนักงานที่มีความสามารถเป็นเลิศเพื่อสรรหา ให้คำปรึกษา รักษา และดึงดูดแรงงานที่พร้อมในอนาคต 
Want to read more, fill the form and download the e-book

Thoughts, insights, and more…