เข้าร่วมกลุ่มคนและผู้นำทางธุรกิจที่ใหญ่ที่สุดใน APAC ที่ HR Tech 4.0 ขับเคลื่อน Talent Economy. สมัครตอนนี้

IND

คู่มือกลยุทธ์ การจัดการคนเก่ง: 7 ไอเดีย พลิกเกมให้ชนะ ในบริบทปัจจุบัน ของ Talent Economy

การบริหารพนักงานที่มีความสามารถเป็นเลิศเป็นเรื่องของการช่วยองค์กรจับคู่กลยุทธ์ให้ตรงกับทักษะและความสามารถของแรงงาน เพื่อที่ผลการทำงานโดยรวมขององค์กรจะพัฒนาขึ้น เศรษฐกิจแบบ Talent Economy ในปัจจุบันที่ซึ่งพนักงานที่มีความสามารถเป็นเลิศเป็นสิ่งเดียวที่มีคุณค่า องค์กรของคุณจะลดช่องว่างระหว่างผลลัพธ์ของธุรกิจและบุคคลได้อย่างไร

ในขณะที่กรอบการบริหารพนักงานที่มีความสามารถเป็นเลิศส่วนใหญ่จะใช้งานได้ผลดีกับพนักงานที่มีศักยภาพสูง แต่กรอบเหล่านั้นก็มีขอบเขตที่กว้างและนำมาใช้ได้ยาก คู่มือเล่มนี้จะประกอบด้วยข้อมูลเชิงลึกและกลยุทธ์ 7 ประการ ที่คุณสามารถศึกษาและนำไปใช้ตามความต้องการของบริษัทคุณได้

ดาวน์โหลดคู่มือฉบับนี้เพื่อเรียนรู้ว่าคุณสามารถ:

  • ถามคำถามได้อย่างเหมาะสมเพื่อทบทวนการบริหารพนักงานที่มีความสามารถเป็นเลิศของคุณ
  • ดำเนินกลยุทธ์ง่ายๆ เพื่อช่วยให้ธุรกิจและพนักงานของคุณประสบความสำเร็จ
  • ใช้ประโยชน์จากระบบปฏิบัติการบริหารพนักงานที่มีความสามารถเป็นเลิศเพื่อค้นหา สอนงาน รักษา และเข้าหาแรงงานที่รองรับอนาคต
Want to read more, fill the form and download the e-book

อีบุ๊กที่เกี่ยวข้อง

ดำเนินการโดย #PeopleStrong