ขอเชิญแสดงความคิดเห็นให้แก่พวกเราที่กำลังจัดทำรายงานประจำปีเรื่อง State of HR Tech Report   ทำแบบสำรวจตอนนี้

ชนะในสงครามการเฟ้นหา Talentได้โดยไม่ต้องมีผู้สรรหาพนักงานเป็นกองทัพ

แบรนด์ชั้นนำของ APAC และทีมสรรหาพนักงานใช้งานแพลตฟอร์มสรรหาบุคลากรคุณภาพที่ทรงพลังเพื่อการจ้างและอบรมพัฒนาบุคลากรที่ดีที่สุด

ได้รับความไว้วางใจจากสุดยอด
นายจ้างที่ดีที่สุดทั่วโลก

สร้างประสบการณ์สรรหาและอบรมพัฒนาพนักงาน
ที่มีวุฒิสามารถ โดยทำได้ง่ายที่สุด

ทีมสรรหาพนักงานใหม่ของคุณทำงานมือเป็นระวิงกับประวัติย่อ ขอบเขตงาน อีเมล์ ระบบการทำงาน และการอนุมัติรายวันเป็นหมื่น ๆ

ชุดโปรแกรมการสรรหา Talentของเราใช้ AI เพื่อทำให้การสรรหาบุคลากรเป็นไปอย่างเรียบง่ายและช่วยให้การอบรมพัฒนาบุคลากรได้ผลน่าพึงพอใจ

Omni channel

สร้างขึ้นเพื่อจัดการการสรรหาบุคลากรในวงกว้าง

AI Powered workflows

ขั้นตอนการทำงานที่ขับเคลื่อนด้วย AI ซึ่งกำหนดค่าได้อัตโนมัติ

candidate experience

ประสบการณ์การดูแลพนักงานใหม่ที่ราบรื่นและง่ายดาย

Integrate Hiring

รวบรวมช่องทาง ระบบ และขั้นตอนการจ้างงาน ให้เป็นหนึ่งเดียวกัน

dashboards

ข้อมูลเชิงลึกและแดชบอร์ดที่สำรองข้อมูลไว้

เป็นนายจ้างที่ถูกเลือก
ในบริบทของ Talent Economy

1 การสรรหาบุคลากร
2 การอบรมพัฒนา
1 การสรรหาบุคลากร

ยกระดับการสรรหาบุคลากรคุณภาพของคุณ

พลิกโฉมทีมสรรหาพนักงานของคุณด้วยโปรแกรมสรรหาบุคลากรที่ขับเคลื่อนด้วย AI

รังสรรค์ประสบการณ์การจ้างพนักงานที่ลื่นไหล ซึ่งทั้งผู้สรรหาและผู้สมัครงานจะต้องรัก!

  • ทำให้กระบวนการและระบบการทำงานเป็นอัตโนมัติเพื่อเฟ้นหาและดึงดูดคนเก่งได้ตรงความต้องการ
  • ผสมผสานบัญชีรายการรับสมัครงานของคุณเข้ากับแพลตฟอร์มสื่อสังคม ระบบเว็บภายในองค์กร และประกาสรับสมัครงานกว่า 3,500 ตำแหน่ง
  • เร่งความเร็วและพัฒนาประสิทธิภาพของการอนุมัติบุคลากรเข้าทำงานของคุณด้วยการสร้างระบบนิเวศการสรรหาพนักงานใหม่แบบรวมเข้าศูนย์กลางสำหรับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกคน
  • ใช้งานข้อมูลเชิงลึกและแดชบอร์ดผู้สรรหาบุคลากรใหม่ที่ขับเคลื่อนโดย AI เพื่อให้เฟ้นหาบุคลากรคุณภาพจากแหล่งได้เร็วยิ่งขึ้น
2 การอบรมพัฒนา

สร้างประสบการณ์แรกของพนักงานกับองค์กรของคุณให้เป็นประสบการณ์ที่ยอดเยี่ยม

  • การอบรมพัฒนาบุคลากรได้ทั่วถึงทั้งองค์กรทั้งแบบทางไกล/ออนไลน์โดยไม่ต้องมีเอกสารและปราศจากความยุ่งยาก
  • การปฏิบัติงานที่ปรับเปลี่ยนได้และเป็นอัตโนมัติเพื่องานธุรการที่รวดเร็วขึ้น
  • พัฒนากระบวนการต่าง ๆ ของคุณด้วยข้อมูลเชิงลึก รายงาน และผลตอบรับ

null แอปทรงพลังเพื่อจัดการพนักงาน กระบวนการ และองค์กรที่เน้นประสบการณ์ของพนักงาน 

แพลตฟอร์มที่ได้รับรางวัลและความไว้วางใจจากองค์กรชั้นนำ

CVs

3 ล้านราย

ประมวลผลประวัติบุคลากรกว่า

adoption

90% ใช้งานโดย

ของลูกค้ากว่าหนึ่งร้อยราย

countries

350 ที่รองรับกว่า

กระดานประกาศงานกว่า 180 ประเทศ

acceptance

50%

อัตรารับเข้าทำงานสูงกว่ามาตรฐานปกติ

ดำเนินการโดย #PeopleStrong