ขอเชิญแสดงความคิดเห็นให้แก่พวกเราที่กำลังจัดทำรายงานประจำปีเรื่อง State of HR Tech Report   ทำแบบสำรวจตอนนี้

ความร่วมมือกันคือสกุลเงินใหม่

May 26, 2022
By marketing peoplestrong
ความร่วมมือกันคือสกุลเงินใหม่

สภาพอากาศที่เลวร้ายในทุกวันนี้ได้ย้ำให้เห็นถึงความสำคัญของการเปลี่ยนแปลงที่ยืดเยื้อยาวนาน ไม่ว่าจะอยู่ในสถานการณ์เช่นไร   สภาวะพลิกผันของโลกได้ทำให้แวดวงธุรกิจตกอยู่ในความยุ่งเหยิงและเปลี่ยนแปลงทั้งระบบเพียงชั่วข้ามคืน  แม้ว่าผู้คนส่วนใหญ่จะคาดหวังว่าผลิตภัณฑ์มวลรวม (GDP) ของประเทศอินเดียจะลดลงอย่างมากหลังจากมีการล็อคดาวน์ประเทศถึง 4 ครั้ง กลับมีมติโดยกว้างว่าการลดลงดังกล่าวจะไม่ขึ้นสูงถึงร้อยละ 20 แต่ในความเป็นจริงแล้ว GDP ของประเทศลดลงถึงร้อยละ 24 ในไตรมาสแรก

การเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่นี้เกิดขึ้นเพราะ GDP ที่ลดลงนี้ทำให้ความเชื่อเรื่อง “การกลับเข้าสู่ภาวะปรกติ” มาถึงทางตัน  แทนที่จะกลับเข้าสู่ภาวะปรกติ การณ์กลับเปลี่ยนเป็นว่าต้องค้นหา “ความปรกติรูปแบบใหม่” อันเป็นปรากฏการณ์ที่กำลังรอที่จะอุบัติขึ้น  อย่างไรก็ตาม ผมเชื่อว่าความหมุนเปลี่ยนนี้พร้อมแล้วที่จะเดินหน้าไป และเชื่อว่า “ความปรกติรูปแบบใหม่” ได้มาถึงแล้วพร้อม ๆ กับอีกรูปแบบหนึ่งของสกุลเงินใหม่ที่มีค่ายิ่ง ซึ่งก็คือ ความร่วมมือกัน

เช่นเดียวกับที่สกุลเงินทำหน้าที่เป็นสื่อในการแลกเปลี่ยนในทางเศรษฐกิจ ความร่วมมือกันได้กลายเป็นสิ่งจำเป็นในโลกแห่งการทำงาน  พิจารณาสิ่งนี้ดูนะครับ องค์กรต่าง ๆ มีค่าเฉลี่ยของผู้ขายแพล็ตฟอร์มอยู่ที่ 3.8 สำหรับความต้องการด้านความร่วมมือกันและการสื่อสารในปัจจุบัน และแนวโน้มนี้แสดงให้เห็นว่าค่าเฉลี่ยมีแต่จะสูงขึ้นไปเรื่อย ๆ  จากมุมมองของพนักงาน ร้อยละ 75 ของพนักงานจัดอันดับการทำงานเป็นทีมและความร่วมมือกันไว้ที่ “สำคัญมาก” ในการทำงานให้สำเร็จลุล่วง (ที่มา: Queens University of Charlotte)

เห็นได้ชัดว่ามีการเปลี่ยนแปลงในโลกของการทำงาน แต่สิ่งที่สำคัญยิ่งกว่า คือ ความร่วมมือกันจะฝังลึกลงไปในวัฒนธรรมและ DNA ของเราเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงทีลึกซึ้งในวิถีชิวิตการทำงานของเราได้อย่างไร  ไม่สำคัญว่าองค์กรหนึ่ง ๆ จะมีทัศนคติแบบอนุรักษ์นิยมหรือเป็นองค์กรรุ่นใหม่ ความร่วมมือกันจะเป็นสกุลเงินใหม่ในเชิงธุรกิจสำหรับเราทุกคนอย่างแน่นอน  ไม่อยากจะเชื่อหรือครับ ไม่เป็นไร นี่คือเหตุผล 3 ข้อว่าทำไมผมจึงเชื่อเช่นนั้นครับ

1. เพราะมันเป็นตัวชี้วัดที่สำคัญของผลิตภาพและผลการดำเนินงานขององค์กร

“เรากำลังเปลี่ยนผ่านจากยุคแห่งข้อมูลข่าวสารไปสู่ยุคแห่งจินตนาการ งานในอนาคตกว่าร้อยละ 65 ไม่มีปรากฏอยู่ในปัจจุบัน สกุลเงินที่ยิ่งใหญ่ที่สุดหาใช่เหรียญดอลลาร์สหรัฐหรือข้อมูล หากแต่เป็นใจของเรา”

โมฮัมเหม็ด บิน อับดุลเลาะห์ อัล คัรคาร์วี  รัฐมนตรีของกระทรวงกิจการคณะรัฐมนตรี สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์

ผมมั่นใจว่าคำกล่าวนี้มีผลต่อผมอย่างยิ่งยวดซึ่งผลกระทบนี้ก่อตัวขึ้นตั้งแต่เมื่อครั้งที่เริ่มมีการระบาดของโรคโควิด-19  ขณะที่ธุรกิจต่าง ๆ ร่วมมือกันเพื่อข้ามผ่านเวลาแห่งความยากลำบากนี้ไปด้วยกัน ผมได้เห็นชิ้นส่วนเล็ก ๆ ของวิธีการในยุคเก่าค่อย ๆ จบลงเนื่องจากพวกเขาได้หันไปพึ่งกรอบแนวคิดความร่วมมือกันเพื่อปลดล็อคผลิตภาพของพนักงาน

สภาพแวดล้อมที่มีความร่วมมือกันอันเกิดจากแอปพลิเคชันทางด้านความร่วมมือกันและการสื่อสารได้ช่วยลดค่าใช้จ่าย ลดลำดับเหตุการณ์ ยกระดับผลิตภาพ และเพิ่มอัตราส่วนของผลตอบแทนจากการลงทุนด้วยการย่นระยะทางระหว่างทีมงานในสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่ซับซ้อน  โซลูชั่นด้านความร่วมมือที่เป็นมิตรในรูปแบบของห้องประชุมได้ช่วยพัฒนาขั้นตอนทางธุรกิจขององค์กรถึงร้อยละ 53 (การสำรวจของ Dimensional Researchไม่เพียงเท่านี้ แพล็ตฟอร์มการสื่อสารหลากหลายรูปแบบกำลังมองดูกระแสความเคลื่อนไหวและความเติบโตในตลาดในส่วนนี้  ทั้งหมดนี้ย้ำความสำคัญของข้อเท็จจริงที่ว่า ในความปรกติรูปแบบใหม่ ระดับของความร่วมมือกันคงต้องนำเสนอสิ่งบ่งชี้ผลการดำเนินงานขององค์กร!

2. เพราะความร่วมมือกันสร้าง “คุณค่า” ให้การทำงาน

การเอื้อให้เกิดความร่วมมือกันก็มีส่วนสำคัญในการพัฒนาคุณค่าของการทำงานเช่นกัน  การสำรวจที่ดำเนินการโดยสถาบันเพื่อผลิตภาพองค์กร (Institute for Corporate Productivity) แสดงให้เห็นว่าการทำงานโดยร่วมมือกันช่วยเพิ่มคุณค่าของงานขึ้นถึงกว่าร้อยละ 500 ได้อย่างไร

ความร่วมมือกันอย่างมุ่งมั่นเอื้อให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ในระดับสูงและเพิ่มประสิทธิภาพให้ระบบการทำงานขององค์กรโดยการลดช่องว่างทางด้านข้อมูลข่าวสารและการลดความล่าช้าที่น่าจะเป็นผลลัพธ์ของความร่วมมือประเภทนี้  นอกจากนี้ยังช่วยนำไปสู่การจัดการโครงการที่มีประสิทธิผลด้วยการสนับสนุนความโปร่งใส การเพิ่มการมองเห็น และสร้างความมั่นใ  ว่าสิ่งสำคัญทั้งหลายมุ่งไปสู่เป้าหมายคือการป้องกันข้อผิดพลาดที่หลีกเลี่ยงได้

ระหว่างการล็อคดาวน์ Aeon Credit Financial Services เผชิญกับความท้าทายที่เฉพาะตัว  ด้วยการที่ทีมงานกว่าร้อยละ 70 เข้าไปยังหน้าร้านเพื่อจัดวางผลิตภัณฑ์และเจรจาเพื่อการจั  แสดงผลิตภัณฑ์ที่ดีขึ้น การส่งอีเมล์ไม่ใช้วิธีการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ เรียนรู้ และช่วยให้ทุกคนเข้ากันได้อีกแล้ว  พวกเขาซิปปี ซึ่งเป็นแพล็ตฟอร์มการจัดการงานที่มีความร่วมมือกันที่ช่วยนำทีมงานที่กระจายตัวกันอยู่กว้าง ๆ บนแพล็ตฟอร์มที่ปลอดภัยไปสู่การก่อตัวของกลุ่มตามภูมิภาคและเชื่อมต่อพนักงานผลัดสุดท้ายกับสำนักงานขององค์กร  หัวหน้าโซนตามงานกับทีมงานเป็นประจำและแจ้งให้ทีมงานทราบถึงนโยบายที่เปลี่ยนไป เอกสารที่แบ่งปัน และการสอนเมื่อพวกเขาเข้ากันได้  ด้วยเหตุนั้น มันจึงเป็นเรื่องที่ไม่ต้องพยายามมาก ซึ่งเมื่อเราคุ้นชินกับโค้ดใหม่ในการทำงาน อันได้แก่ การลงทุน “ในเชิงความร่วมมือ” จะช่วยในการขับเคลื่อนความเติบโตและสร้างคุณค่าให้สูงขึ้น  ยิ่งทีมงานร่วมมือกันตามบริบท ผลลัพธ์ก็ยิ่ง.. ไม่แตกต่างจากวิธีที่เราใช้เงินลงทุนทุกวันนี้นัก..ใช่ไหมครับ

ข้อมูลของทีมงานที่อยู่กระจายตัวกัน:

พนักงานที่ทำงานห่างไกลกันมักจะรู้สึกโดดเดี่ยวและสิ่งนี้ส่งผลต่อคุณภาพของผลลัพธ์ของการทำงาน

องค์กรต่าง ๆ จำเป็นต้องสร้างกลยุทธ์ในการสื่อสาร อาทิ การจัดการแบบเผชิญหน้าหรือการประชุมออนไลน์เพื่อบริหารจัดการทีมงานที่อยู่ห่างไกลกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ

3. เพราะความร่วมมือกันกำหนดและสร้างความเข้มแข็งให้แก่ความร่วมมือในด้านทุนทางสังคมและการว่าจ้างภายนอกเพื่อหาความรู้มีประโยชน์อย่างหาที่สุดไม่ได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในความที่มันช่วยให้พบปัญหาแปลกใหม่ได้

ผมเคยบังเอิญเจองานชิ้นหนึ่งเกี่ยวกับไดอาน่า โอไบรอัน ผู้เป็นประธานพนักงานฝ่ายการตลาดของ Deloitte และคุณแม่ของแฝดสามวัยผู้ใหญ่ซึ่งมีอาการออทิซึม เธอมองว่าเทคโนโลยีช่วยเหลือทำให้ความยากลำบากในการสื่อสารกับลูก ๆ ของเธอง่ายดายขึ้น
เมื่อมองเห็นการขาดความปรารถนาในหมู่ผู้พัฒนาที่สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ ซึ่งจะช่วยกลุ่มผู้พิการได้ในวงกว้าง
เธอจึงร่วมมือกับพาลาจี พนฑิลิก หัวหน้าฝ่ายอนาคตของการทำงานของ Deloitte ในการสร้างแพล็ตฟอร์มร่วมกันแก้ปัญหาโดยสาธารณชนที่มีชื่อว่า พิกเซล (Pixel) ซึ่งเชื่อมโยงสมาชิกของกลุ่มผู้พิการเข้าด้วยกันเพื่อระบุปัญหาและหาวิธีแก้ไข
ข้อมูลที่พิกเซลเก็บได้ช่วยให้โอไบรอันได้ดำเนินงานวิจัยที่เป็นที่ต้องการมากมากระตุ้นบรรดาผู้พัฒนาให้สร้างโซลูชั่นใหม่ ๆ ที่ช่วยเหลือกลุ่มผู้พิการได้
ด้วยทีมงานทั่วโลกมากกว่าร้อยละ 50 ซึ่งทำงานจากที่บ้านอยู่ในขณะนี้ การต่อยอดทุนทางสังคมจึงเป็นสิ่งที่ยิ่งสำคัญมากขึ้นไปอีก
เราสามารถคืบหน้าไปได้ในช่วง 6 เดือนแรกของการทำงานระยะไกลเพราะในบางพื้นที่เราได้ใช้ทุนทางสังคมและความน่าเชื่อถือที่สร้างมาตลอดระยเวลาหลายปีของการทำงานในสถานที่ทางกายภาพ
เมื่อปราศจากสถานที่ทางกายภาพแล้ว คำถามก็คือ เราจะใช้ความร่วมมือกันเพื่อธำรงการต่อยอดทุนทางสังคมต่อไปได้อย่างไร
คำตอบหนึ่งที่ดูจะเป็นไปได้ก็คือ การเปลี่ยนงานที่ได้รับมอบหมายให้เป็นบทสนทนา
แม้จะฟังดูเรียบง่าย แต่ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเลย สิ่งที่เรามักจะประมาณค่าต่ำเกินไปในองค์กรก็คือ วิธีการที่ผู้คนซึมซับพฤติกรรมที่ถูกที่ควรและได้รับความรู้ผ่านการเรียนรู้แบบตั้งรับ
งานทางด้านการสนทนาสร้างสรรค์สิ่งนี้ออกมาได้อย่างยอดเยี่ยม เมื่อสมาชิกในทีมคาดหวังกับความรู้ของกลุ่มและแต่ละคนต่อยอดจากสิ่งที่ผู้อื่นได้ทำไว้สำเร็จแล้ว
ด้วยเหตุนี้ แม้ว่าจะไม่ได้มีธนาคาร นายธนาคาร และเงินทุนตามชื่อของมันก็ตาม แต่ทุนทางสังคมเป็นแหล่งที่มาสำคัญของการทำงาน และความร่วมมือกันเป็นเพียงทางเดียวที่จะสะสมทุนนี้ได้
จะชอบหรือไม่ ความปรกติรูปแบบใหม่ก็มาถึงแล้ว ด้วยไวรัสที่ยังคงระบาดไปทั่ว สำนักงานทางกายภาพก็จะยังไม่กลับมาในเร็ววันนัก
สิ่งที่เราทำกับการปฏิบัติงานในช่วงเวลานี้จะนิยามองค์กรผู้บุกเบิกแยกออกมาจากองค์รที่เหลือ องค์กรที่มีวิสัยทัศน์กว้างไกลจะตระหนักถึงพลังของความร่วมมือกันแล้วและใช้มันเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับอนาคต
องค์กรเหล่านี้ได้สร้างกรอบแนวคิดความร่วมมือกันเพื่อขจัดช่องว่างทางความรู้ในทุกแผนก คาดหวังกับความรู้ของกลุ่ม และใช้ความรู้นั้นเพื่อส่งมอบผลลัพธ์และขจัดปัญหาได้อย่างสิ้นซาก
เนื่องจากการเปลี่ยนคุณค่าโดยตรงของความร่วมมือกันให้เป็นเงินอาจจะดูยาก ผลกำไรที่ความร่วมมือกันสร้างขึ้นเนื่องจากการแบ่งปันความรู้กันโดยต่อเนื่องและการสร้างขั้นตอนที่สร้างสรรค์มีมูลค่าหลายล้านและจะกำหนดโลกของการทำงานในเวลาที่จะมาถึง
และใครจะไปรู้ว่ามุมไบก็อาจจะได้การแลกเปลี่ยนความร่วมมือด้วยเหมือนกันก็ได้

บล็อกที่เกี่ยวข้อง
July 21, 2022

วันนี้ PeopleStrong ผู้ให้บริการเทคโนโลยีด้านทรัพยากรบุคคลชั้นนำได้ประกาศว่าบริษัทไทยรับประกันภัยต่อ หนึ่งในบริษัทประกันภัยต่อชั้นนำของประเทศไทยได้เลือก แพลตฟอร์ม HR...

June 20, 2022

การยกย่องครั้งนี้อิงจากผลตอบรับและระดับคะแนนจากลูกค้าที่เป็นองค์กรเป็นหลัก เราภาคภูมิใจและตื่นเต้นที่จะประกาศว่า PeopleStrong ได้รับการยกย่องให้เป็น “ตัวเลือกของลูกค้า” ในปี...

May 20, 2022

มีงานเขียนและการพูดมากมายเกี่ยวกับความผูกพันของพนักงานต่อองค์กร  ทุกคนทราบว่าสิ่งนี้สำคัญอย่างไรต่อนวัตกรรม ความสำเร็จ และความเติบโต แต่มีไม่กี่คนนักที่จะรู้ชัดว่าต้องใช้อะไรบ้างในการสร้างวัฒนธรรมผลการปฏิบัติงานระดับสูง ความผูกพันของพนักงานต่อองค์กรมีความซับซ้อนพอกันกับสมองของมนุษย์...

ดำเนินการโดย #PeopleStrong