ขอเชิญแสดงความคิดเห็นให้แก่พวกเราที่กำลังจัดทำรายงานประจำปีเรื่อง State of HR Tech Report   ทำแบบสำรวจตอนนี้

5 แนวโน้มการบริหารผลการปฏิบัติงาน เพื่อสร้าง High-Performance Culture ในปี 2022

การจัดการผลการปฏิบัติงานที่ว่องไวคือสิ่งที่ต่อเนื่องจากการจัดการผลการปฏิบัติงานแบบดั้งเดิม  มันถูกออกแบบมาเพื่อโลกการทำงานแบบใหม่ที่มีความร่วมมือจากหลายฝ่ายและการคบค้าสมาคมมากขึ้น และมีการเปลี่ยนแปลงรวดเร็ว

เราศึกษาแนวทางปฏิบัติด้านการจัดการผลการปฏิบัติงานและอุตสาหกรรมของลูกค้าทั้งหมดของเราจำนวน 500 กว่าราย เพื่อเตรียมจัดทำรายงานฉบับครอบคลุมที่จะเปิดเผยแนวโน้มและแนวทางปฏิบัติใหม่ ๆ เพื่อให้สามารถพัฒนากลยุทธ์การจัดการผลการปฏิบัติงานของคุณให้เป็นมาตฐานใหม่และขับเคลื่อนธุรกิจสู่ความสำเร็จ

ประเด็นสำคัญ

  • เข้าใจเรื่องการจัดการผลการปฏิบัติงานที่ว่องไวและผลที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้
  • ตระหนักถึงความสำคัญของการเชื่อมโยงวัตถุประสงค์ส่วนบุคคลเข้ากับลำดับความสำคัญทางธุรกิจและการสร้างความรับผิดชอบในระดับหนึ่ง
  • เรียนรู้วิธีการใช้เป้าหมายที่มีร่วมกันเพื่อติดตามดูประสิทธิภาพและความร่วมมือของทีม
  • ค้นหาว่าทำไมคุณต้องมีวงจรป้อนกลับที่ต่อเนื่องและวงจะนี้จะแทนที่การประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีอย่างไร
  • รู้วิธีการสร้างสมรรถนะเพื่อทีมงานที่พร้อมสำหรับอนาคตและใช้เป็นเครื่องมือในการรักษาบุคลากรคุณภาพให้อยู่กับองค์กร
  • เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับอัลกอริธึม (algorithm) ที่เป็นกรรมสิทธิ์ของ PeopleStrong ที่เราใช้เพื่อวัดคะแนนคุณภาพในทุกอุตสาหกรรม
Want to read more, fill the form and download the e-book

Thoughts, insights, and more…