เข้าร่วมกลุ่มคนและผู้นำทางธุรกิจที่ใหญ่ที่สุดใน APAC ที่ HR Tech 4.0 ขับเคลื่อน Talent Economy. สมัครตอนนี้

IND

ปลดล็อกศักยภาพที่แฝงอยู่ของพนักงานด้วยสกิลล์คลาวด์ที่ขับเคลื่อนด้วย AI

สำรวจหาช่องว่างทางทักษะและจัดทำโปรแกรมเพื่อพัฒนาบุคลากรคุณภาพโดยใช้กรอบความสามารถ เส้นทางอาชีพ และแผนปฏิบัติงานเฉพาะบุคคลที่ระบุชัดเจน

นำพลังแห่งทักษะมาใช้วางแผนเพื่อให้ทีมงานของคุณไม่ล้าสมัยในอนาคต

ทำความเข้าใจห่วงโซ่ทักษะของคุณ

เปิดใช้งานการวิเคราะห์ช่องว่างทักษะได้ตลอดเวลาเพื่อทำความเข้าใจภาพรวมโครงสร้างทักษะเฉพาะขององค์กรของคุณ

  • กำหนดและตั้งค่ากรอบความสามารถตามบทบาทและประเภทอุตสาหกรรม โดยใช้เครื่องมือแนะนำที่ขับเคลื่อนด้วยAI
  • ประเมินและตรวจวัดชุดทักษะของพนักงานจากการประเมินผลความสามารถ
  • ทำการวิเคราะห์ช่องวางทางทักษะเพื่อติดตามค้นหาช่องว่างทางทักษะของทั้งองค์กร

ปรับข้อมูลทักษะและกลยุทธ์ทางความสามารถพิเศษของคุณด้วยแผนการพัฒนารายบุคคล

ช่วยให้พนักงานปรับปรุงผลงานและบรรลุเป้าหมายทางอาชีพด้วยแผนปฏิบัติงานเฉพาะบุคคล

  • ข้อมูลบุคลากรคุณภาพแสดงภาพรวมความใฝ่ฝัน ความสามารถ และผลการปฏิบัติงานของพนักงาน
  • แดชบอร์ดแบบไดนามิกที่แสดงข้อมูลด้วยแผนภูมิเรดาร์ เพื่อระบุจุดที่ต้องการการพัฒนา
  • ผสานการทำงานร่วมกับระบบบริหารจัดการการเรียนรู้และผลการปฏิบัติงานเพื่อวางแผนกิจกรรมพัฒนาบุคลากรคุณภาพอย่างราบรื่น

ปรับปรุงกระบวนการรักษาบุคลากรคุณภาพ

ลงทุนกับพนักงานที่มีความสามารถสูงด้วยแผนพัฒนาอา

  • Auto-generate both vertical and horizontal career paths
  • Visualise and map employee career path journey within the organisation
  • Identify and assign development activities required for an employee to succeed in an aspirational role

แนวทางการใช้ข้อมูลในการพัฒนาบุคลากรคุณภาพ

ระบุ ประเมินและพัฒนา พนักงานของคุณได้ดีกว่าและเร็วกว่า

ทำการประเมินทักษt ทำการประเมินทักษ

ทำให้ผู้จัดการ เข้าใจช่องว่างทางทักษะและเพิ่มพูนความสามารถ

ทำให้พนักงาน มองเห็นเส้นทางการเติบโตทางอาชีพของตนเอง

ลดการขาดแคลนบุคลากรคุณภาพระดับหัวกะทิโดยให้เข้าร่วมโครงการค้นหาบุคลากรที่มีศักยภาพสูง

null แอปทรงพลังเพื่อจัดการพนักงาน กระบวนการ และองค์กรที่เน้นประสบการณ์ของพนักงาน 

เรื่องราวของลูกค้าของเรา

ทุกคนที่เข้าสู่ระบบต้องเข้าอบรมเป็นเวลา 3 เดือน และแอปของ PeopleStrong ได้ช่วยเหลือพวกเราอย่างต่อเนื่อง
พาพู ถอมัส
ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่าย HR, Shalby Hospitals