ขอเชิญแสดงความคิดเห็นให้แก่พวกเราที่กำลังจัดทำรายงานประจำปีเรื่อง State of HR Tech Report   ทำแบบสำรวจตอนนี้

การวางแผนสืบทอดตำแหน่ง คือ แผนการสู่ความสำเร็จ

ประกันการเติบโตของคุณในอนาคตด้วยการวางแผนสำหรับตำแหน่งที่มีความสำคัญอย่างมากต่อพันธกิจของคุณ
Succession

เปลี่ยนบรรดาผู้จัดการให้เป็นผู้นำแห่งอนาคต

sec-block-img1
feature-sec-img1

เผยโฉมผู้มีศักยภาพสูง

ดูพัฒนาการของบุคลากรคุณภาพขององค์กร ลงทุนกับผู้มีผลการทำงานดี และสร้างแผนการสืบทอดตำแหน่งงาน

 • ระบุตัวผู้มีผลการทำงานดี เพิ่มผู้สืบทอด และติดตามความก้าวหน้าของแผนการผู้สืบทอดตำแหน่ง
 • มองหาเพื่อพิจารณากลุ่มบุคลากรคุณภาพโดยกว้างภายในองค์กร
 • แสดงและสร้างบัญชีรายการผู้สืบทอดตำแหน่งที่มีศักยภาพ
feature-sec-img2

สร้างแผนการสืบทอดและจัดสรรพนักงานเข้ารับตำแหน่งงานที่มีความสำคัญสูง

การสูญเสียทรัพยากรเพื่อการแข่งขันสามารถส่งผลเสียให้องค์กรได้ จึงต้องเตรียมความพร้อมสำหรับการเปลี่ยนแปลงและพัฒนา Talent ภายในองค์กร

 • ทำงานเชิงรุกและใช้คำแนะนำที่สั่งการโดย AI เพื่อลดอคติในการคัดสรรผู้สืบทอดตำแหน่งงาน
 • พัฒนาแผนการสืบทอดตำแหน่งงานและมอบหมายกิจกรรมต่าง ๆ ที่ช่วยให้คำปรึกษาแก่ผู้สืบทอดตำแหน่งงาน
 • กำหนดที่ปรึกษา/โค้ชเพื่อเลือกผู้สืบทอดตำแหน่งงานที่มีโอกาสประสบความสำเร็จสูง โดยใช้ข้อมูลเกี่ยวกับความก้าวหน้าของพนักงานที่ปรับให้เป็นปัจจุบัน
feature-sec-img3

เปลี่ยนข้อมูลเชิงลึกให้เป็นการลงมือทำ

ตัดสินใจอย่างชาญฉลาดด้วยการเข้าถึงข้อมูล HCM ที่ครอบคลุมแบบเรียลไทม์ รวมถึงประวัติผลการดำเนินงาน ข้อมูลรับรอง ข้อมูลค่าตอบแทน และการวิเคราะห์ความเสี่ยงจากการลาออกจากงาน

 • สร้างสถานการณ์จำลอง ที่หลากหลายโดยสมมุติให้ผู้สืบทอดตำแหน่งได้รับตำแหน่งงานนั้นๆ
 • ประเมินด้วยรูปแบบที่มีเงื่อนไขเพื่อระบุช่องว่างและการเกษียนอายุที่ยังอยู่ระหว่างดำเนินการ
 • สร้างโปรแกรมที่ดึงดูดสายตาและอัปเดตอย่างรวดเร็ว
feature-sec-img4

การวางแผนเข้าสู่ศูนย์กลาง

ให้ทันกับความต้องการของพนักงานที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ด้วยโซลูชันการจ่ายเงินเดือนที่กำหนดค่าได้และเป็นไปตามข้อกำหนดขององค์กร

 • มองผลการปฏิบัติงานและศักยภาพของพนักงานแบบเป็นภาพรวม
 • ดูความพร้อมด้านอาชีพการงานของพนักงานและสร้างเส้นทางสำหรับแต่ละบุคคล
 • สร้างเส้นทางที่พร้อมลงมือทำและเฉพาะตัวโดยยึดข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริงที่มีอยู่เป็นหลัก

มองเห็นอนาคตโดยวางแผนเตรียมไว้

easy diy setup 159
ติดตั้งง่ายได้ด้วยตัวเอง

ปรับระบบผ่านคำถามง่าย ๆ และเริ่มต้นการสร้างแผนการสืบทอดตำแหน่งงานภายในเวลาไม่กี่นาที

Integrates seamlessly 160
ผสมผสานอย่างลื่นไหล

บูรณาการกับผลการปฏิบัติงานเพื่อให้เห็นภาพโดยรวม

talent pool 161
ศูนย์รวมคนเก่ง

สร้างศูนย์รวมบุคลากรที่มีศักยภาพสูงแยกออกมาต่างหากเพื่อมอบหมายโครงการภายในต่าง ๆ

assign mentors 162
กำหนดที่ปรึกษา

กำหนดที่ปรึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมของผู้สืบทอดตำแหน่ง

successor recommendation 163
ข้อแนะนำของผู้สีบทอดตำแหน่งงาน

ระบุสิ่งที่เหมาะสมที่สุดกับบทบาทหนึ่งโดยใช้ พารามิเตอร์ที่หลากหลาย

null แอปทรงพลังเพื่อจัดการพนักงาน กระบวนการ และองค์กรที่เน้นประสบการณ์ของพนักงาน