ขอเชิญแสดงความคิดเห็นให้แก่พวกเราที่กำลังจัดทำรายงานประจำปีเรื่อง State of HR Tech Report   ทำแบบสำรวจตอนนี้

รายการรวม API ของเรา มาสร้างกันเถอะ

API ของ PeopleStrong ได้รับการออกแบบมาเพื่อช่วยให้ทีมที่มีรูปร่างหรือขนาดใดก็ได้สร้างการผสานรวมที่แข็งแกร่ง ซึ่งช่วยให้พวกเขาปรับแต่งและรับประโยชน์สูงสุดจากแพลตฟอร์มของเรา
api listing 2

ผลิตภัณฑ์ / โมดูล

1 HRIS
2 การสรรหา
3 เงินเดือน
4 การลางาน
5 การเข้างาน
1 HRIS

รายละเอียดพื้นฐานของพนักงานและตำแหน่ง

ประเภท API: ขาออก
หมวดหมู่: พนักงานและ 1: ข้อมูลจำนวนมาก

รายละเอียดการติดต่อพนักงาน

ประเภท API: ขาออก
หมวดหมู่: พนักงานและ 1: ข้อมูลจำนวนมาก

รายละเอียดการติดต่อในกรณีฉุกเฉินของพนักงาน

ประเภท API: ขาออก
หมวดหมู่: พนักงานและ 1: ข้อมูลจำนวนมาก

รายละเอียดการพึ่งพาของพนักงาน

ประเภท API: ขาออก
หมวดหมู่: พนักงานและ 1: ข้อมูลจำนวนมาก

รายละเอียดการศึกษาของพนักงาน

ประเภท API: ขาออก
หมวดหมู่: พนักงานและ 1: ข้อมูลจำนวนมาก

รายละเอียดการจ้างงานพนักงาน/ประสบการณ์ก่อนหน้า

ประเภท API: ขาออก
หมวดหมู่: พนักงานและ 1: ข้อมูลจำนวนมาก

รายละเอียดรหัสพนักงาน

ประเภท API: ขาออก
หมวดหมู่: พนักงานและ 1: ข้อมูลจำนวนมาก

รายละเอียดการสรรหาพนักงาน

ประเภท API: ขาออก
หมวดหมู่: พนักงานและ 1: ข้อมูลจำนวนมาก

รายละเอียดการแนะนำพนักงาน

ประเภท API: ขาออก
หมวดหมู่: พนักงานและ 1: ข้อมูลจำนวนมาก

รายละเอียดทักษะของพนักงาน

ประเภท API: ขาออก
หมวดหมู่: พนักงานและ 1: ข้อมูลจำนวนมาก

รายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีธนาคารของพนักงาน

ประเภท API: ขาออก
หมวดหมู่: พนักงานและ 1: ข้อมูลจำนวนมาก

หัวหน้าหน่วยขององค์กร

ประเภท API: ขาออก
หมวดหมู่: ผู้เชี่ยวชาญ

รายละเอียดหลักของไซต์งาน

ประเภท API: ขาออก
หมวดหมู่: ผู้เชี่ยวชาญ

Band Master

ประเภท API: ขาออก
หมวดหมู่: ผู้เชี่ยวชาญ

Grade Master

ประเภท API: ขาออก
หมวดหมู่: ผู้เชี่ยวชาญ

การแต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญ

ประเภท API: ขาออก
หมวดหมู่: ผู้เชี่ยวชาญ

ศูนย์ต้นทุน

ประเภท API: ขาออก
หมวดหมู่: ผู้เชี่ยวชาญ

Position Master

ประเภท API: ขาออก
หมวดหมู่: ผู้เชี่ยวชาญ

รายละเอียดพื้นฐานของพนักงานและตำแหน่ง

ประเภท API: ขาเข้า
หมวดหมู่: พนักงานและ 1: ข้อมูลจำนวนมาก

รายละเอียดการติดต่อพนักงาน

ประเภท API: ขาเข้า
หมวดหมู่: พนักงานและ 1: ข้อมูลจำนวนมาก

รายละเอียดการติดต่อในกรณีฉุกเฉินของพนักงาน

ประเภท API: ขาเข้า
หมวดหมู่: พนักงานและ 1: ข้อมูลจำนวนมาก

รายละเอียดการพึ่งพาของพนักงาน

ประเภท API: ขาเข้า
หมวดหมู่: พนักงานและ 1: ข้อมูลจำนวนมาก

รายละเอียดการศึกษาของพนักงาน

ประเภท API: ขาเข้า
หมวดหมู่: พนักงานและ 1: ข้อมูลจำนวนมาก

รายละเอียดการจ้างงานพนักงาน/ประสบการณ์ก่อนหน้า

ประเภท API: ขาเข้า
หมวดหมู่: พนักงานและ 1: ข้อมูลจำนวนมาก

รายละเอียดรหัสพนักงาน

ประเภท API: ขาเข้า
หมวดหมู่: พนักงานและ 1: ข้อมูลจำนวนมาก

รายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีธนาคารของพนักงาน

ประเภท API: ขาเข้า
หมวดหมู่: พนักงานและ 1: ข้อมูลจำนวนมาก

หัวหน้าหน่วยขององค์กร

ประเภท API: ขาเข้า
หมวดหมู่: ผู้เชี่ยวชาญ

รายละเอียดหลักของไซต์งาน

ประเภท API: ขาเข้า
หมวดหมู่: ผู้เชี่ยวชาญ

Band Master

ประเภท API: ขาเข้า
หมวดหมู่: ผู้เชี่ยวชาญ

Grade Master

ประเภท API: ขาออก
หมวดหมู่: ผู้เชี่ยวชาญ

Position Master

ประเภท API: ขาเข้า
หมวดหมู่: ผู้เชี่ยวชาญ

ศูนย์ต้นทุน

ประเภท API: ขาเข้า
หมวดหมู่: ผู้เชี่ยวชาญ

การแต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญ

ประเภท API: ขาเข้า
หมวดหมู่: ผู้เชี่ยวชาญ
2 การสรรหา
ประเภท API: ขาออก
หมวดหมู่: งานที่เผยแพร่เพื่อแนะนำพนักงาน

สถานะการแนะนำผู้สมัคร

ประเภท API: ขาออก
หมวดหมู่: สถานะผู้อ้างอิง

การแนะนำผู้สมัคร

ประเภท API: ขาเข้า
หมวดหมู่: แนะนำผู้สมัคร

พอร์ทัลอาชีพ

ประเภท API: ขาออก
หมวดหมู่: พอร์ทัลอาชีพ
พอร์ทัลอาชีพ

พอร์ทัลอาชีพ แบ่งตามสถานที่

ประเภท API: ขาออก
หมวดหมู่: พอร์ทัลอาชีพ-งานที่แบ่งตามสถานที่

พอร์ทัลอาชีพแบ่งตามหน่วยธุรกิจU

ประเภท API: ขาออก
หมวดหมู่: พอร์ทัลอาชีพ-แบ่งงานตามหน่วยธุรกิจ
ประเภท API: ขาออก
หมวดหมู่: พอร์ทัลอาชีพ-งานที่ถูกเผยแพร่บนพอร์ทัลอาชีพ

การสร้างคำขอ

ประเภท API: ขาเข้า
หมวดหมู่: การสร้างคำขอ

การสร้างผู้สมัคร

ประเภท API: ขาเข้า
หมวดหมู่: การสร้างผู้สมัคร

สถานะของผู้สมัคร

ประเภท API: ขาออก
หมวดหมู่: ขั้นตอนและสถานะผู้สมัคร
3 เงินเดือน

เงินเดือนพนักงาน/ CTC Breakup

ประเภท API: ขาออก
หมวดหมู่: เงินเดือนพนักงาน/ CTC Breakup

เงินเดือนพนักงาน/ CTC Breakup

ประเภท API: ขาเข้า
หมวดหมู่: รายละเอียด CTC ของพนักงาน

เพื่อจัดทำสลิปเงินเดือนs

ประเภท API: ขาออก
หมวดหมู่: "สลิปเงินเดือน (เพื่อจัดทำ Ecode พื้นฐานของสลิปเงินเดือนพร้อมพารามิเตอร์ปีงบการเงินและรายเดือน)"

ให้ แบบฟอร์ม16

ประเภท API: ขาออก
หมวดหมู่: "แบบฟอร์ม 16 (เพื่อให้ Ecode พื้นฐาน Form16 พร้อมข้อจำกัดเกี่ยวกับปีงบประมาณ)"
4 การลางาน

เพื่อจัดทำยอดวันลา (ไตร่ตรองประเภทการลา)

ประเภท API: ขาออก
หมวดหมู่: เพื่อจัดทำยอดวันลา (ไตร่ตรองประเภทการลา)

จัดทำพารามิเตอร์ Ecode พื้นฐานสถานะการลาสำหรับ 15 รายการล่าสุด

ประเภท API: ขาออก
หมวดหมู่: "สถานะการลา (จัดทำพารามิเตอร์ Ecode พื้นฐานสถานะการลาสำหรับ 15 รายการล่าสุด)"
5 การเข้างาน

ตอกบัตรเข้างานในข้อมูลจากแหล่งภายนอก

ประเภท API: ขาเข้า
หมวดหมู่: ตอกบัตรเข้างานในข้อมูลจากแหล่งภายนอก