ขอเชิญแสดงความคิดเห็นให้แก่พวกเราที่กำลังจัดทำรายงานประจำปีเรื่อง State of HR Tech Report   ทำแบบสำรวจตอนนี้

การบริหารผลการปฏิบัติงานที่ปรับการทำงานของบุคลากรเข้ากับผลลัพธ์

ขับเคลื่อนความคล่องตัวและวัฒนธรรมที่เน้นการเติบโตสูงด้วยระบบการบริหารผลการปฏิบัติงานที่เหมาะสมกับวิธีการทำงานรูปแบบใหม่

Performance

ทุกสิ่งที่คุณต้องการเพื่อปลดล็อคศักยภาพ
ที่แท้จริงของทีมงานของคุณ

sec-block-img1
feature-sec-img1

เร่งผลลัพธ์ด้วยเป้าหมายที่ง่ายขึ้นและใช้OKRs

ปรับเป้าหมายของพนักงานและองค์กรไปในทางเดียวกันเพื่อให้ทีมมีผลการปฏิบัติงานในระดับสูง

 • ปรับกรอบแนวคิด การบริหารงานตามวัตถุประสงค์ (MBO) และ OKR ซึ่งมีเป้าหมายหลากหลาย
 • สร้าง ติดตาม และแบ่งปันเป้าหมายส่วนบุคคลและของทีมบนอุปกรณ์ใด ๆ ก็ได้ตลอดเวลา
 • ส่งคำเตือนและการแจ้งเตือนอัตโนมัติ
feature-sec-img2

ข้อเสนอแนะต่อเนื่องที่ช่วยเร่งการเติบโต

ให้ข้อเสนอแนะที่มีความเป็นไปได้ อยู่เป็นประจำ
และให้ผลสะท้อนกลับที่มีความหมาย

 • ผลการปฏิบัติงาน 360 องศาและข้อเสนอแนะอย่างต่อเนื่อง
 • ทำให้แน่ใจว่ามีข้อเสนอแนะแก่หัวหน้างานเพื่อความมีประสิทธิภาพในการบริหาร
 • ให้ข้อเสนอแนะแบบตัวต่อตัวและสร้างวัฒนธรรมของการติดตามผล
feature-sec-img3

ลดการแบ่งแยกระหว่างกลยุทธ์และการดำเนินการด้วยการทบทวนที่โปร่งใส

บทวิจารณ์ที่เน้นพนักงานเป็นศูนย์กลาง ออกแบบมาเพื่อออกแบบมาเพื่อเก็บบันทึกผลการปฏิบัติงานจริง

 • เริ่มการสนทนาที่มีความหมายระหว่างพนักงานกับผู้จัดการ
 • ขั้นตอนการประเมินที่มีประสิทธิภาพ
 • สนับสนุนการตัดสินใจเชิงชื่นชมด้วยการประเมิน การให้คะแนน และข้อเสนอแนะ
feature-sec-img4

แผนภาพแสดงผลการปฏิบัติงานจากมุมสูง

แดชบอร์ดผลการปฏิบัติงานที่ทรงพลังเพื่อขจัดอคติและจุดบอดในการตัดสินใจของคุณ

 • ติดตามผลการปฏิบัติงานตามเวลาจริงและการปรับช้อมูลให้เป็นปัจจุบัน
 • ระบุและพัฒนาผู้มีผลการปฏิบัติงานระดับสูง
 • ใช้ตารางผลการปฏิบัติงานเพื่อการพัฒนาพนักงานและแผนการสร้างทักษะ
performance-gifs-a

เร่งผลลัพธ์ด้วยเป้าหมายและจุดประสงค์และผลลัพธ์หลัก (OKR)

ปรับเป้าหมายของพนักงานและองค์กรไปในทางเดียวกันเพื่อให้ทีมที่ปฏิบัติงานได้ในระดับสูง

 • ปรับกรอบแนวคิด การบริหารงานตามวัตถุประสงค์ (MBO) และ OKR ซึ่งมีเป้าหมายหลากหลาย
 • สร้าง ติดตาม และแบ่งปันเป้าหมายส่วนบุคคลและของทีมบนอุปกรณ์ใด ๆ ก็ได้ตลอดเวลา
 • ส่งคำเตือนและการแจ้งเตือนอัตโนมัติ
performance-gifs-b

ข้อเสนอแนะต่อเนื่องที่ช่วยเร่งการเติบโต

ให้ข้อเสนอแนะที่มีความหมายและทำได้จริงเป็นประจำ

 • ผลการปฏิบัติงาน 360 องศาและข้อเสนอแนะอย่างต่อเนื่อง
 • ทำให้แน่ใจว่ามีข้อเสนอแนะแก่หัวหน้างานเพื่อความมีประสิทธิภาพในการบริหาร
 • ให้ข้อเสนอแนะแบบตัวต่อตัวและสร้างวัฒนธรรมของการติดตามผล
performance-gifs-c

ลดการแยกออกจากกันอย่างมากระหว่างกลยุทธ์และการดำเนินการโดยใช้การประเมินแบบโปร่งใส

การประเมินโดยยึดพนักงานเป็นหลักออกแบบมาเพื่อเก็บบันทึกผลการปฏิบัติงานจริง

 • เริ่มการสนทนาที่มีความหมายระหว่างพนักงานกับผู้จัดการ
 • ขั้นตอนการประเมินที่มีประสิทธิภาพ
 • สนับสนุนการตัดสินใจเชิงชื่นชมด้วยการประเมิน การให้คะแนน และข้อเสนอแนะ
performance-gifs-d

แผนภาพแสดงผลการปฏิบัติงานจากมุมสูง

แดชบอร์ดผลการปฏิบัติงานที่ทรงพลังเพื่อขจัดอคติและจุดบอดในการตัดสินใจของคุณ

 • ติดตามผลการปฏิบัติงานตามเวลาจริงและการปรับช้อมูลให้เป็นปัจจุบัน
 • ระบุและพัฒนาผู้มีผลการปฏิบัติงานระดับสูง
 • ใช้ตารางผลการปฏิบัติงานเพื่อการพัฒนาพนักงานและแผนการสร้างทักษะ

การบริหารจัดการผลการปฏิบัติงานที่คล่องแคล่ว ปราดเปรื่อง และยืดหยุ่น

Recognize win 1
เตรียมตัวรับชัยชนะ

ฉลองให้งานที่ทำสำเร็จอย่างงดงามด้วยความชื่นชมและข้อเสนอแนะ

Collaborate from anywhere 1 1
มีส่วนร่วมได้จากทุกที่ทั่วโลก

บูรณาการแพล็ตฟอร์มที่หลากหลายเพื่อติดตามผลการปฏิบัติงานของคุณ

9Box and calibration 1
บูรณาการแพล็ตฟอร์มที่หลากหลายเพื่อติดตามผลการปฏิบัติงานของคุณ

เครื่องมือในการปฏิบัติงานเพื่อระบุตัวผู้ปฏิบัติงานระดับสูงและบุคลากรที่แตกต่างจากกลุ่ม

Individual Talent Map 1
แผนที่คนเก่งแบบรายบุคคล

มุมมองโดยรวมของประวัติของพนักงานคนเก่ง พร้อมด้วยทักษะ ความสามารถ ความสำเร็จ และอื่น ๆ

null แอปทรงพลังเพื่อจัดการพนักงาน กระบวนการ และองค์กรที่เน้นประสบการณ์ของพนักงาน 

เรื่องราวของลูกค้าของเรา

เราสามารถย้ายฐานไปยัง OKR ได้อย่างง่ายดายด้วย PeopleStrong ระบบนี้ช่วยให้บทวิจารณ์รายไตรมาสเป็นไปได้ เนื่องจากการจัดการเพิ่มเติมต่าง ๆ ได้รับการดูแลโดยระบบอย่างง่ายดาย ด้วยข้อมูลและการมองเห็นที่มีมากขึ้น หัวใจสำคัญในการวางแผนทรัพยากรบุคคลถูกปรับให้ง่ายลง และบรรดาผู้นำองค์กรยังชื่นชมรายงานผลการปฏิบัติงานแบบใหม่ที่เราสามารถแบ่งปันด้วยกันได้
Akansha Hanu
อากางษา เจาธารีอากางษา เจาธารี
ผู้จัดการฝ่าย HR, Hanu Software