ขอเชิญแสดงความคิดเห็นให้แก่พวกเราที่กำลังจัดทำรายงานประจำปีเรื่อง State of HR Tech Report   ทำแบบสำรวจตอนนี้

กรณีศึกษา

การเปลี่ยนแปลงที่แท้จริง , ผลกระทบที่เกิดขึ้นจริง , ส่งมอบผ่าน HR Tech 4.0