ขอเชิญแสดงความคิดเห็นให้แก่พวกเราที่กำลังจัดทำรายงานประจำปีเรื่อง State of HR Tech Report   ทำแบบสำรวจตอนนี้

Thai Reinsurance ดำเนินการประสานและปรับปรุงประสิทธิภาพของงาน HR อย่างไร?

จากประสบการณ์การดำเนินธุรกิจกว่า 40 ปีและทุนจดทะเบียนปัจจุบันมูลค่ามากกว่า 3,700 ล้านบาท Thai Re ได้เปลี่ยนผ่านการดำเนินงานด้าน HR ไปสู่ระบบดิจิทัล ซึ่งช่วยปรับปรุงการบริหารกำลังคนให้สามารถสอดประสานกันเป็นองค์รวมได้โดยใช้วิธีการที่ลดปัญหาจากการดำเนินงานด้วยคนสู่ระบบที่ดำเนินงานได้โดยอัตโนมัติ

ดาวน์โหลดกรณีศึกษานี้เพื่อถอดบทเรียนวิธีการที่ Thai Re เปลี่ยนแปลงตัวเองไปสู่กระบวนการทำงานดิจิทัล และสร้างประสบการณ์การทำงานจากอุปกรณ์เคลื่อนที่เป็นหลักแก่พนักงานกว่า 400 คนบนแพลตฟอร์มสนับสนุนการทำงานด้าน HR จาก PeopleStrong

อุตสาหกรรมที่เราให้บริการ: บริการด้านการเงินและการธนาคาร

Impact

90% โมไบล์อะดอปชัน ภายใน 3 เดือนแรก เมือดําเนินการ

50% ประหยัดเวลาด้วยระบบ อัตโนมัติของกระบวนการ ด้าน HR ทังหมด

100% การกําหนดตําแหน่ง เสมือน และการเข้าร่วม ประชุมทางไกล

Fill your details below

ดำเนินการโดย #PeopleStrong