เข้าร่วมกลุ่มคนและผู้นำทางธุรกิจที่ใหญ่ที่สุดใน APAC ที่ HR Tech 4.0 ขับเคลื่อน Talent Economy. สมัครตอนนี้

IND

รายการตรวจสอบด้านการจัดการทรัพยากรมนุษย์สำหรับการจ้างและการเริ่มต้นงานทางไกล

เกี่ยวกับรายการตรวจสอบ

รายการตรวจสอบสำหรับการจ้างงานและการเริ่มต้นการทำงานแบบไม่มีค่าใช้จ่ายนี้เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีสำหรับการจ้างงานและการเริ่มต้นงานที่ราบรื่นเพื่อช่วยนำพนักงานใหม่ไปสู่ความสำเร็จ

 

มีอะไรบ้าง?

ไฟล์แม่แบบ 4

ขั้นตอนสำหรับใช้ในโปรแกรมไมโครซอฟต์เอ็กเซลจะช่วยจัดการแนวทางการจ้างงานขององค์กรและช่วยให้มั่นใจว่าฝ่ายสรรหาบุคคลจะสามารถดำเนินงานได้เต็มประสิทธิภาพในทุกกิจกรรมทั้งยังช่วยขจัดอุปสรรคแก่ผู้มีส่วนตัดสินใจด้วยรายการตรวจสอบนี้นำไปสู่การปฏิบัติที่เป็นเลิศและกลยุทธ์ในกระบวนการสำคัญต่างๆตลอดการจ้างงานดังนี้้

  • กระบวนการว่าจ้าง
  • กระบวนการก่อนเริ่มงาน
  • วันเริ่มงาน
  • กระบวนการหลังเริ่มงาน
Want to read more, fill the form and download the e-book

อีบุ๊กที่เกี่ยวข้อง

ดำเนินการโดย #PeopleStrong