ขอเชิญแสดงความคิดเห็นให้แก่พวกเราที่กำลังจัดทำรายงานประจำปีเรื่อง State of HR Tech Report   ทำแบบสำรวจตอนนี้

รายการตรวจสอบด้านการจัดการทรัพยากรมนุษย์สำหรับการจ้างและการเริ่มต้นงานทางไกล

เกี่ยวกับรายการตรวจสอบ

รายการตรวจสอบสำหรับการจ้างงานและการเริ่มต้นการทำงานแบบไม่มีค่าใช้จ่ายนี้เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีสำหรับการจ้างงานและการเริ่มต้นงานที่ราบรื่นเพื่อช่วยนำพนักงานใหม่ไปสู่ความสำเร็จ

 

มีอะไรบ้าง?

ไฟล์แม่แบบ 4

ขั้นตอนสำหรับใช้ในโปรแกรมไมโครซอฟต์เอ็กเซลจะช่วยจัดการแนวทางการจ้างงานขององค์กรและช่วยให้มั่นใจว่าฝ่ายสรรหาบุคคลจะสามารถดำเนินงานได้เต็มประสิทธิภาพในทุกกิจกรรมทั้งยังช่วยขจัดอุปสรรคแก่ผู้มีส่วนตัดสินใจด้วยรายการตรวจสอบนี้นำไปสู่การปฏิบัติที่เป็นเลิศและกลยุทธ์ในกระบวนการสำคัญต่างๆตลอดการจ้างงานดังนี้้

  • กระบวนการว่าจ้าง
  • กระบวนการก่อนเริ่มงาน
  • วันเริ่มงาน
  • กระบวนการหลังเริ่มงาน
Want to read more, fill the form and download the e-book

Thoughts, insights, and more…