ขอเชิญแสดงความคิดเห็นให้แก่พวกเราที่กำลังจัดทำรายงานประจำปีเรื่อง State of HR Tech Report   ทำแบบสำรวจตอนนี้

เทมเพลต OKR สำเร็จรูป

เริ่มต้นใช้งาน OKR
ก่อนใครกับเทมเพลตแบบกรอกข้อมูลล่วงหน้า พร้อมใช้งานแล้วทุกฟังก์ชันสำหรับทุกแผนก

ประกอบด้วยอะไรบ้าง

  • คำตอบด้านคำศัพท์ และคำจำกัดความเกี่ยวกับ OKR ที่พบบ่อยที่สุด
  • โครงร่างที่พร้อมวางระบบเพื่อการวางแผนและการวัด OKR ที่เรียบง่าย
  • ตัวอย่างที่ใช้ได้จริงสำหรับ OKR ที่ใช้งานในทั่วทุกแผนกและสายงาน
Want to read more, fill the form and download the e-book

Thoughts, insights, and more…