PeopleStrong
จินตนาการใหม่

เราเชื่อมโยงผู้คนรอบตัวคุณผ่านประสบการณ์อย่างแนบสนิทเป็นหนึ่งเดียว และช่วยให้คุณสร้างคนเก่งที่ยืดหยุ่นและพร้อมก้าวสู่อนาคต
เราคือ แรงผลักดัน ให้คุณเติบโต
แรงผลักดันให้คุณเติบโต
#WeArePeopleStrong
peoplestrong
Sandeep Portrait

วิสัยทัศน์ร่วมกันของผู้คนที่หลงใหลเรื่องทรัพยากรมนุษย์และเทคโนโลยี

“เราภูมิใจอย่างยิ่งที่ได้บริการองค์กรชั้นนำกว่า 400 แห่งทั่วเอเชียแปซิฟิก  อัตลักษณ์ใหม่ของเราได้สะท้อนให้เห็นพันธกิจการกำหนดพื้นที่ของเทคโนโลยีทรัพยากรบุคคลขึ้นใหม่อีกครั้ง  เรายืนหยัดอยู่ตรงนี้เพื่อขับเคลื่อนแรงผลักดันของคุณใน talent economy  ขอให้เราแสดงให้คุณเห็นว่าเหตุใดเราจึงเป็นตัวเลือกด้านเทคโนโลยีทรัพยากรมนุษย์ของเอเชียแปซิฟิก”

Sandeep Chaudhary, ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

กล่าวทักทาย #HRTech 4.0

ตัวเลือกด้านเทคโนโลยีทรัพยากรมนุษย์ของเอเชียแปซิฟิก

SaaS ที่ทันสมัย ครอบคลุม และคล่องตัวซึ่งนำผู้คนของคุณมาร่วมกันขับเคลื่อนแรงผลักดันของคุณให้เติบโต
large enterprises
500+

องค์กรขนาดใหญ่

devices
4M

อุปกรณ์

payroll
$6B

เงินเดือนที่ได้ประมวลผล

performance goal
1M

การตรวจสอบเป้าหมายการปฏิบัติงาน

courses
2M

คอร์สการเรียนรู้ที่ได้ฝึกอบรม

insights
10M

ข้อมูลเชิงลึกที่ได้สร้างขึ้น

The Power ofnull
We bring people, processes, data and insights together on a single platform to create a seamless experience with infinite possibilities.
Evolution 4.0
PS logo wh
angle right

บินให้สูงขึ้น

การได้บรรลุความสุข พลังงาน และความหมายของชีวิตในระดับสุดยอด ซึ่งได้ส่งผ่านแพลตฟอร์มเทคโนโลยีที่แข็งแกร่งของเรา และแสดงให้เห็นถึงผู้คนและเทคโนโลยีที่มารวมตัวกันเพื่อสร้างกลุ่มอันเหนียวแน่นเพียงกลุ่มเดียวเพื่อขับเคลื่อนพวกเขาไปสู่แรงผลักดัน

สถาปัตยกรรม ด้านภาพ

สถาปัตยกรรมด้านภาพของเราได้แปลการออกแบบให้เป็นคำอธิบาย
HCM

การจัดการทุนมนุษย์

TM

การจัดการคนเก่ง

TA

การสรรหาคนเก่ง

P WM

การบริหารระบบเงินเดือนและอัตรากำลัง

ระบบสี ใหม่

บัญชีสีพื้นฐานประกอบด้วยสีหลักของโลโก นำสีกรมท่าและสีขาวผสมกันกลายเป็น สีน้ำเงินPeopleStrong Blue ซึ่ง แสดงถึงพลังและความมั่นใจของแบรนด์

color pattern

ระบบแบบอักษร ใหม่

แบบอักษรหลักของเราคือ Satoshi เราใช้แบบอักษรนี้สร้างพาดหัวและคำบรรยายใต้ภาพให้โดดเด่นให้โดดเด่น

แบบอักษรรองของเราคือ Inter ซึ่งใช้กับข้อความที่ยาวขึ้นเพื่อวางเสริมกันทั้งหมดเสริมกันทั้งหม

digital experience

มาเริ่มกันด้วยมุมมองใหม่ๆ สู่ประสบการณ์ดิจิทัล

แคมเปญ

showreel เนื้อหาที่เราชื่นชอบมากที่สุด