PeopleStrong
จินตนาการใหม่

เราเชื่อมโยงผู้คนรอบตัวคุณผ่านประสบการณ์อย่างแนบสนิทเป็นหนึ่งเดียว และช่วยให้คุณสร้างคนเก่งที่ยืดหยุ่นและพร้อมก้าวสู่อนาคต

เราคือ แรงผลักดัน ให้คุณเติบโต

#WeArePeopleStrong
peoplestrong hr services
Sandeep Portrait

วิสัยทัศน์ร่วมกันของผู้คนที่หลงใหลเรื่องทรัพยากรบุคคลและเทคโนโลยี

“เราภูมิใจอย่างยิ่งที่ได้บริการองค์กรชั้นนำกว่า 500 แห่งทั่วเอเชียแปซิฟิกอัตลักษณ์ใหม่ของเราได้สะท้อนให้เห็นพันธกิจการกำหนดพื้นที่ของเทคโนโลยีทรัพยากรบุคคลขึ้นใหม่อีกครั้ง เรายืนหยัดอยู่ตรงนี้เพื่อขับเคลื่อนแรงผลักดันของคุณใน talent economy ขอให้เราแสดงให้คุณเห็นว่าเหตุใดเราจึงเป็นตัวเลือกด้านเทคโนโลยีทรัพยากรบุคคลของเอเชียแปซิฟิก
Sandeep Chaudhary, CEO
กล่าวทักทาย #HRTech 4.0

ตัวเลือกด้าน เทคโนโลยีทรัพยากรบุคคลของเอเชียแปซิฟิก

SaaS ที่ทันสมัย ครอบคลุม และคล่องตัวซึ่งนำผู้คนของคุณมาร่วมกันขับเคลื่อนแรงผลักดันของคุณให้เติบโต
500+

องค์กรขนาดใหญ่

4M

อุปกรณ์

$6B

เงินเดือนที่ได้ประมวลผล

1M

การตรวจสอบเป้าหมายการปฏิบัติงาน

2M

คอร์สการเรียนรู้ที่ได้ฝึกอบรม

10M

ข้อมูลเชิงลึกที่ได้สร้างขึ้น

The Power ofnull
We bring people, processes, data and insights together on a single platform to create a seamless experience with infinite possibilities.
Evolution 4.0

บินให้สูงขึ้น

การได้บรรลุความสุข พลังงาน และความหมายของชีวิตในระดับสุดยอด ซึ่งได้ส่งผ่านแพลตฟอร์มเทคโนโลยีที่แข็งแกร่งของเรา และแสดงให้เห็นถึงผู้คนและเทคโนโลยีที่มารวมตัวกันเพื่อสร้างกลุ่มอันเหนียวแน่นเพียงกลุ่มเดียวเพื่อขับเคลื่อนพวกเขาไปสู่แรงผลักดัน

สถาปัตยกรรม ด้านภาพ

สถาปัตยกรรมด้านภาพของเราได้แปลการออกแบบให้เป็นคำอธิบาย

การบริหารทุนมนุษย์

การบริหารคนเก่ง

การสรรหาคนเก่ง

การบริหารระบบเงินเดือนและอัตรากำลัง

ระบบสี ใหม่

บัญชีสีพื้นฐานประกอบด้วยสีหลักของโลโก นำสีกรมท่าและสีขาวผสมกันกลายเป็นสีน้ำเงินพีเพิลสตรอง ซึ่ง แสดงถึงพลังและความมั่นใจของแบรนด์
peoplestrong

ระบบแบบอักษร ใหม่

แบบอักษรหลักของเราคือ Satoshi. เราใช้แบบอักษรนี้สร้างหัวข้อและคำบรรยายใต้ภาพให้โดดเด่น

แบบอักษรของเราคือ Inter ซึ่งใช้กับข้อความที่ยาวขึ้นเพื่อวางเสริมกันทั้งหม

peoplestrong alt

มาเริ่มกันด้วยมุมมองใหม่ๆ สู่ประสบการณ์ดิจิทัล

Campaigns

A showreel of our most loved content