เข้าร่วมกลุ่มคนและผู้นำทางธุรกิจที่ใหญ่ที่สุดใน APAC ที่ HR Tech 4.0 ขับเคลื่อน Talent Economy. สมัครตอนนี้

IND

ปลดปล่อยศักยภาพที่แท้จริงของทีมงานของคุณเพื่อความคล่องแคล่วและเติบโต

ระบบปฏิบัติการเฟ้นหาบุคลากรคุณภาพแบบครบวงจรที่ขับเคลื่อนด้วย AIช่วยให้คุณว่าจ้าง ให้คำปรึกษา รักษาไว้ และมีส่วนร่วมกับทีมงานที่พร้อมจะไปสู่อนาคตกับคุณ
เสริมพลังให้แบรนด์ระดับโลกบริหารจัดการบุคลากรคุณภาพของตนได้ดียิ่งขึ้น

ระบบปฏิบัติการเฟ้นหาบุคลากรคุณภาพที่ส่งมอบข้อมุลเชิงลึก ความคล่องตัว และความรวดเร็ว

แพลตฟอร์มที่เรียบง่ายและใช้งานง่ายเพื่อสรรค์สร้างความสามารถของทีมงาน สั่งการการปฏิบัติงานตามกลยุทธ์ และขับเคลื่อนการเติบโตของธุรกิจของคุณ

ข้อมูงเชิงลึกของบุคลากรคุณภาพแบบทันทีโดยอิงจากทักษะต่าง ๆ ของพนักงานและความสนใจทางอาชีพการงาน

เส้นทางการเรียนรู้แบบเป็นส่วนตัวซึ่งขับเคลื่อนโดย AI และการเรียนรู้ของเครื่อง(ML)

การผสมผสานอย่างราบรื่นเพื่อให้มีทัศนวิสัยครบถ้วนกระบวนความ

‘จินี’ คือ โค้ชคนเก่งที่ขับเคลื่อนด้วย AI

ความปลอดภัยระดับองค์กร สร้างขึ้นเพื่อรองรับลูกค้าจำนวนมาก

สร้างทีมที่มีผลปฏิบัติงานระดับสูงซึ่งส่งมอบ
ผลลัพธ์สำคัญทางธุรกิจ

1 การสรรหาบุคลากร
2 การอบรมพัฒนา
3 การปฏิบัติการ
4 อาชีพการงานและทักษะ
5 การเรียนรู้และการพัฒนา
6 การวางแผนเพื่อสืบต่อ
1 การสรรหาบุคลากร

การสรรหาบุคลากร:รับพนักงานใหม่ได้ฉลาดขึ้น เพื่อให้รับพนักงานใหม่ได้ดีที่สุด

เปลี่ยนโฉมทีมสรรหาพนักงานของคุณด้วยโปรแกรมสรรหาบุคลากรที่ขับเคลื่อนด้วย AIสร้างประสบการณ์ที่ลี่นไหลและรวดเร็วในการสรรหาบุคลากร ที่ทั้งผู้สรรหาและผู้สมัครงานจะต้องรัก!

 • ความสามารถระดับสูงในการสืบหาแหล่งบุคลากร
 • การแนะนำทักษะอัจฉริยะ
 • จับคู่ประวัติย่อของผู้สมัครงานที่เกี่ยวข้องโดยอัตโนมัติ
 • ผสมผสานบัญชีรายการรับสมัครงานของคุณเข้ากับแพลตฟอร์มสื่อสังคม ระบบเว็บภายในองค์กร และประกาสรับสมัครงานกว่า 3,500 ตำแหน่ง
2 การอบรมพัฒนา

การอบรมพัฒนา:สร้างประสบการณ์แรกของพนักงานที่ยอดเยี่ยม

สร้างประสบการอบรมพัฒนาบุคลากรใหม่ที่เป็นอัตโนมัติและเป็นส่วนตัวสำหรับแต่ละคน

 • การอบรมพัฒนาบุคลากรแบบทางไกลโดยไม่ต้องมีเอกสารและปราศจากความยุ่งยาก
 • รายการตรวจสอบที่ปรับเปลี่ยนได้และแบบสำรวจการอบรมพัฒนาบุคลากร
 • แดชบอร์ดหน้าเดียวพร้อมบทสรุปย่อของผู้สมัครงาน
3 การปฏิบัติการ

ปฏิบัติการเชิงธุรกิจต้องใกล้เคียงกับประสิทธิภาพการทำงานของบุคคล

การสร้างวัฒนธรรรมประสิทธิภาพการทำงานในระดับสูงและมีประสิทธิผลเพื่อดึงส่วนที่ดีที่สุดของทีมงานออกมา

 • รองรับทุกกรอบแนวคิด -MBO/BSC/OKR
 • ยืดหยุ่น ฉลาด และยึดผลการปฏิบัติงานเป็นหลัก
 • การวิเคราะห์บุคคลเพื่อการวางแผนเพื่อสืบต่อที่ดีขึ้น
4 อาชีพการงานและทักษะ

ระบุช่องว่างทางด้านทักษะและดำเนินโปรแกรมพัฒนาบุคลากรคุณภาพ

สร้างอาชีพเฉพาะบุคคลและเส้นทางความก้าวหน้าของทักษะสำหรับพนักงาน

 • จัดหลักสูตรที่เหมาะสมกับทักษะให้โดยอัตโนมัติ
 • ติดตามความก้าวหน้าที่เกิดขึ้นระหว่างการเรียนรู้
 • วิธีการเฉพาะบุคคลสำหรับพนักงาน
5 การเรียนรู้และการพัฒนา

สร้างความสามารถในการขับเคลื่อนความคล่องตัวและการเติบโต

สร้างประสบการณ์การเรียนรู้ด้วยระบบการเรียนรู้แบบเฉพาะบุคคลซึ่งขับเคลื่อนโดย AI และการเรียนรู้ของเครื่อง(ML)

 • สร้างสรรค์ มอบหมาย วัดผล และให้คะแนนในขณะเรียนรู้
 • หลักสูตรได้มาตรฐานสำหรับพนักงานหลากหลายระดับและฝ่ายงาน
 • แดชบอร์ดเพื่อให้เข้าใจเส้นทางการเรียนรู้ของผู้เรียน
6 การวางแผนเพื่อสืบต่อ

สร้างบุคลากรคุณภาพที่แข็งแกร่งสำหรับทุกตำแหน่งที่สำคัญต่อการปฏิบัติภารกิจของคุณ

ทำให้การวางแผนเพื่อสืบต่ออย่างต่อเนื่องและการเคลื่อนไหวภายในองค์กรโดยยึดทักษะและประสบการณ์ที่ทวนสอบแล้วเป็นหลักให้เป็นไปได้

 • เติมเต็มตำแหน่งงานสำคัญที่ว่างอยู่ได้ในเวลาอันสั้น
 • สร้างแผนเพื่อการสืบต่อแบบรวมศูนย์กลางและกลุ่มบุคลากรคุณภาพ
 • กรอบแนวคิดด้านความสามารถ

null แอปทรงพลังเพื่อจัดการพนักงาน กระบวนการ และองค์กรที่เน้นประสบการณ์ของพนักงาน 

ผลงานที่สำคัญต่อบรรดาผู้นำ

ดำเนินการโดย #PeopleStrong