ขอเชิญแสดงความคิดเห็นให้แก่พวกเราที่กำลังจัดทำรายงานประจำปีเรื่อง State of HR Tech Report   ทำแบบสำรวจตอนนี้

ปลดปล่อยศักยภาพที่แท้จริง
ของทีมงานคุณเพื่อ
ความคล่องแคล่วและการเติบโต

ระบบปฏิบัติการเฟ้นหาพนักงานที่มีวุฒิสามารถ
แบบครบวงจรที่ขับเคลื่อนด้วย AI ช่วยให้คุณว่าจ้าง
ให้คำปรึกษา รักษาพนักงานไว้ และสร้างการมีส่วนร่วม
กับทีมงานที่พร้อมจะไปสู่อนาคตกับคุณ

เสริมพลังให้แบรนด์ระดับโลก
จัดการบุคลากรที่มีวุฒิสามารถ
ได้ดียิ่งขึ้น

ระบบปฏิบัติการเฟ้นหาบุคลากรคุณภาพที่ส่งมอบข้อมุลเชิงลึก ความคล่องตัว และความรวดเร็ว

แพลตฟอร์ม เรียบง่าย เพื่อสรรค์สร้างความสามารถของทีมงาน ขับเคลื่อนการดำเนินกลยุทธ์ และ สนับสนุนให้ธุรกิจของคุณเติบโต

real time talent

ให้ข้อมูลเชิงลึกของพนักงานที่มีวุฒิสามารถ แบบทันทีโดยอิงจากทักษะต่าง ๆ ของพนักงานและความสนใจตามสายอาชีพ

learning paths

เส้นทางการเรียนรู้แบบเป็นส่วนตัวซึ่งขับเคลื่อนโดย AI และการเรียนรู้ของเครื่อง ML

end to end visibility

การผสมผสานอย่างราบรื่นเพื่อให้มีทัศนวิสัยครบถ้วนกระบวนความ

jinie

Jinie’ คือ โค้ชคนเก่งที่ขับเคลื่อนด้วย AI

enterprise grade 1

ความปลอดภัยระดับองค์กร สร้างขึ้นเพื่อรองรับลูกค้าจำนวนมาก

สร้างทีมที่มีผลปฏิบัติงานระดับสูงซึ่งส่งมอบ
ผลลัพธ์สำคัญทางธุรกิจ

1 การสรรหาบุคลากร
2 การอบรมพัฒนา
3 การปฏิบัติการ
4 การพัฒนาความก้าวหน้าและทักษะ
5 การเรียนรู้และการพัฒนา
6 การวางแผนสืบทอดตำแหน่ง
1 การสรรหาบุคลากร

รับพนักงานใหม่ได้ฉลาดขึ้น เพื่อให้รับพนักงานใหม่ได้ดีที่สุด

เปลี่ยนโฉมทีมสรรหาพนักงานของคุณด้วยโปรแกรมสรรหาบุคลากรที่ขับเคลื่อนด้วย AIสร้างประสบการณ์ที่ลี่นไหลและรวดเร็วในการสรรหาบุคลากร ที่ทั้งผู้สรรหาและผู้สมัครงานจะต้องรัก!

 • ความสามารถระดับสูงในการสืบหาแหล่งบุคลากร
 • การแนะนำทักษะอัจฉริยะ
 • จับคู่ประวัติย่อของผู้สมัครงานที่เกี่ยวข้องโดยอัตโนมัติ
 • ผสมผสานบัญชีรายการรับสมัครงานของคุณเข้ากับแพลตฟอร์มสื่อสังคม ระบบเว็บภายในองค์กร และประกาสรับสมัครงานกว่า 3,500 ตำแหน่ง
2 การอบรมพัฒนา

สร้างประสบการณ์แรกของพนักงานที่ยอดเยี่ยม

สร้างประสบการอบรมพัฒนาบุคลากรใหม่ที่เป็นอัตโนมัติและเป็นส่วนตัวสำหรับแต่ละคน

 • การอบรมพัฒนาบุคลากรแบบทางไกลโดยไม่ต้องมีเอกสารและปราศจากความยุ่งยาก
 • รายการตรวจสอบที่ปรับเปลี่ยนได้และแบบสำรวจการอบรมพัฒนาบุคลากร
 • แดชบอร์ดหน้าเดียวพร้อมบทสรุปย่อของผู้สมัครงาน
3 การปฏิบัติการ

ทำให้การดำเนินธุรกิจ ใกล้ชิดกับประสิทธิภาพของบุคลากร

การสร้างวัฒนธรรมมุ่งประสิทธิภาพ และผลงานระดับสูง เพื่อดึงให้ทีมแสดงสิ่งที่ดีที่สุดออกมา

 • รองรับทุกกรอบแนวคิด -MBO/BSC/OKR
 • ยืดหยุ่น ฉลาด และยึดผลการปฏิบัติงานเป็นหลัก
 • ทำ People analytics เพื่อการวางแผนการสิบทอดตำแหน่งที่ดียิ่งขึ้น
4 การพัฒนาความก้าวหน้าและทักษะ

ระบุช่องว่างทางด้านทักษะและดำเนินโปรแกรมพัฒนาพนักงานที่มีวุฒิสามารถ

สร้างความก้าวหน้าในสายอาชีพเฉพาะบุคคลและส่งเสริมทักษะสำหรับพนักงาน

 • จัดหลักสูตรที่เหมาะสมกับทักษะให้โดยอัตโนมัติ
 • ติดตามความก้าวหน้าที่เกิดขึ้นระหว่างการเรียนรู้
 • จัดให้มีวิธีการพัฒนาทักษะเฉพาะบุคคลสำหรับพนักงานแต่ละคน
5 การเรียนรู้และการพัฒนา

สร้างความสามารถในการขับเคลื่อนความคล่องตัวและการเติบโต

สร้างประสบการณ์การเรียนรู้ด้วยระบบการเรียนรู้แบบเฉพาะบุคคลซึ่งขับเคลื่อนโดย AI และการเรียนรู้ของเครื่อง ML

 • สร้างสรรค์ มอบหมาย วัดผล และให้คะแนนในขณะเรียนรู้
 • หลักสูตรได้มาตรฐานสำหรับพนักงานหลากหลายระดับและฝ่ายงาน
 • แดชบอร์ดเพื่อให้เข้าใจเส้นทางการเรียนรู้ของผู้เรียน
6 การวางแผนสืบทอดตำแหน่ง

สร้างพนักงานที่มีวุฒิสามารถที่แข็งแกร่งสำหรับทุกตำแหน่งที่สำคัญต่อการปฏิบัติภารกิจของคุณ

ทำให้การวางแผนสืบทอดตำแหน่งเป็นไปอย่างต่อเนื่องและทำได้เป็นการภายในองค์กรโดยยึดทักษะและประสบการณ์ที่ทวนสอบแล้วเป็นหลัก

 • เติมเต็มตำแหน่งงานสำคัญที่ว่างอยู่ได้ในเวลาอันสั้น
 • สร้างแผนเพื่อการสืบต่อแบบรวมศูนย์กลางและกลุ่มบุคลากรคุณภาพ
 • กรอบแนวคิดด้านความสามารถ

null แอปทรงพลังเพื่อจัดการพนักงาน กระบวนการ และองค์กรที่เน้นประสบการณ์ของพนักงาน 

ผลงานที่สำคัญต่อบรรดาผู้นำ

Revised TH TM WFR Payroll
TM Info mobile

ดำเนินการโดย #PeopleStrong