เข้าร่วมกลุ่มคนและผู้นำทางธุรกิจที่ใหญ่ที่สุดใน APAC ที่ HR Tech 4.0 ขับเคลื่อน Talent Economy. สมัครตอนนี้

IND

การบริหารจัดการผลการปฏิบัติงานที่ปรับบุคลากรให้เข้ากับผลลัพธ์

สร้างความคล่องแคล่วและวัฒนธรรมที่เจริญขึ้นอย่างสูงด้วยระบบการบริหารจัดการผลการปฏิบัติงานซึ่งเหมาะสมกับวิถีการทำงานแบบใหม่
performance management system

ทุกสิ่งที่คุณต้องการเพื่อปลดล็อคศักยภาพที่แท้จริงของทีมงานของคุณ


เร่งผลลัพธ์ด้วยเป้าหมายและจุดประสงค์และผลลัพธ์หลัก (OKR)

ปรับเป้าหมายของพนักงานและองค์กรไปในทางเดียวกันเพื่อให้ทีมที่ปฏิบัติงานได้ในระดับสูง

 • ปรับกรอบแนวคิด การบริหารงานตามวัตถุประสงค์ (MBO) และ OKR ซึ่งมีเป้าหมายหลากหลาย
 • สร้าง ติดตาม และแบ่งปันเป้าหมายส่วนบุคคลและของทีมบนอุปกรณ์ใด ๆ ก็ได้ตลอดเวลา
 • ส่งคำเตือนและการแจ้งเตือนอัตโนมัติ

ข้อเสนอแนะต่อเนื่องที่ช่วยเร่งการเติบโต

ให้ข้อเสนอแนะที่มีความหมายและทำได้จริงเป็นประจำ

 • ผลการปฏิบัติงาน 360 องศาและข้อเสนอแนะอย่างต่อเนื่อง
 • ทำให้แน่ใจว่ามีข้อเสนอแนะแก่หัวหน้างานเพื่อความมีประสิทธิภาพในการบริหาร
 • ให้ข้อเสนอแนะแบบตัวต่อตัวและสร้างวัฒนธรรมของการติดตามผล

ลดการแยกออกจากกันอย่างมากระหว่างกลยุทธ์และการดำเนินการโดยใช้การประเมินแบบโปร่งใส

การประเมินโดยยึดพนักงานเป็นหลักออกแบบมาเพื่อเก็บบันทึกผลการปฏิบัติงานจริง

 • เริ่มการสนทนาที่มีความหมายระหว่างพนักงานกับผู้จัดการ
 • ขั้นตอนการประเมินที่มีประสิทธิภาพ
 • สนับสนุนการตัดสินใจเชิงชื่นชมด้วยการประเมิน การให้คะแนน และข้อเสนอแนะ

แผนภาพแสดงผลการปฏิบัติงานจากมุมสูง

แดชบอร์ดผลการปฏิบัติงานที่ทรงพลังเพื่อขจัดอคติและจุดบอดในการตัดสินใจของคุณ

 • ติดตามผลการปฏิบัติงานตามเวลาจริงและการปรับช้อมูลให้เป็นปัจจุบัน
 • ระบุและพัฒนาผู้มีผลการปฏิบัติงานระดับสูง
 • ใช้ตารางผลการปฏิบัติงานเพื่อการพัฒนาพนักงานและแผนการสร้างทักษะ

เร่งผลลัพธ์ด้วยเป้าหมายและจุดประสงค์และผลลัพธ์หลัก (OKR)

ปรับเป้าหมายของพนักงานและองค์กรไปในทางเดียวกันเพื่อให้ทีมที่ปฏิบัติงานได้ในระดับสูง

 • ปรับกรอบแนวคิด การบริหารงานตามวัตถุประสงค์ (MBO) และ OKR ซึ่งมีเป้าหมายหลากหลาย
 • สร้าง ติดตาม และแบ่งปันเป้าหมายส่วนบุคคลและของทีมบนอุปกรณ์ใด ๆ ก็ได้ตลอดเวลา
 • ส่งคำเตือนและการแจ้งเตือนอัตโนมัติ

ข้อเสนอแนะต่อเนื่องที่ช่วยเร่งการเติบโต

ให้ข้อเสนอแนะที่มีความหมายและทำได้จริงเป็นประจำ

 • ผลการปฏิบัติงาน 360 องศาและข้อเสนอแนะอย่างต่อเนื่อง
 • ทำให้แน่ใจว่ามีข้อเสนอแนะแก่หัวหน้างานเพื่อความมีประสิทธิภาพในการบริหาร
 • ให้ข้อเสนอแนะแบบตัวต่อตัวและสร้างวัฒนธรรมของการติดตามผล

ลดการแยกออกจากกันอย่างมากระหว่างกลยุทธ์และการดำเนินการโดยใช้การประเมินแบบโปร่งใส

การประเมินโดยยึดพนักงานเป็นหลักออกแบบมาเพื่อเก็บบันทึกผลการปฏิบัติงานจริง

 • เริ่มการสนทนาที่มีความหมายระหว่างพนักงานกับผู้จัดการ
 • ขั้นตอนการประเมินที่มีประสิทธิภาพ
 • สนับสนุนการตัดสินใจเชิงชื่นชมด้วยการประเมิน การให้คะแนน และข้อเสนอแนะ

แผนภาพแสดงผลการปฏิบัติงานจากมุมสูง

แดชบอร์ดผลการปฏิบัติงานที่ทรงพลังเพื่อขจัดอคติและจุดบอดในการตัดสินใจของคุณ

 • ติดตามผลการปฏิบัติงานตามเวลาจริงและการปรับช้อมูลให้เป็นปัจจุบัน
 • ระบุและพัฒนาผู้มีผลการปฏิบัติงานระดับสูง
 • ใช้ตารางผลการปฏิบัติงานเพื่อการพัฒนาพนักงานและแผนการสร้างทักษะ

การบริหารจัดการผลการปฏิบัติงานที่คล่องแคล่ว ปราดเปรื่อง และยืดหยุ่น

เตรียมตัวรับชัยชนะ

ฉลองให้งานที่ทำสำเร็จอย่างงดงามด้วยความชื่นชมและข้อเสนอแนะ

employee Performance Management
มีส่วนร่วมได้จากทุกที่ทั่วโลก

บูรณาการแพล็ตฟอร์มที่หลากหลายเพื่อติดตามผลการปฏิบัติงานของคุณ

hr performance management solutions
บูรณาการแพล็ตฟอร์มที่หลากหลายเพื่อติดตามผลการปฏิบัติงานของคุณ

เครื่องมือในการปฏิบัติงานเพื่อระบุตัวผู้ปฏิบัติงานระดับสูงและบุคลากรที่แตกต่างจากกลุ่ม

hr performance management software
แผนที่คนเก่งแบบรายบุคคล

มุมมองโดยรวมของประวัติของพนักงานคนเก่ง พร้อมด้วยทักษะ ความสามารถ ความสำเร็จ และอื่น ๆ

null แอปทรงพลังเพื่อจัดการพนักงาน กระบวนการ และองค์กรที่เน้นประสบการณ์ของพนักงาน 

เรื่องราวของลูกค้าของเรา

เราสามารถย้ายฐานไปยัง OKR ได้อย่างง่ายดายด้วย PeopleStrong ระบบนี้ช่วยให้บทวิจารณ์รายไตรมาสเป็นไปได้ เนื่องจากการจัดการเพิ่มเติมต่าง ๆ ได้รับการดูแลโดยระบบอย่างง่ายดาย ด้วยข้อมูลและการมองเห็นที่มีมากขึ้น หัวใจสำคัญในการวางแผนทรัพยากรบุคคลถูกปรับให้ง่ายลง และบรรดาผู้นำองค์กรยังชื่นชมรายงานผลการปฏิบัติงานแบบใหม่ที่เราสามารถแบ่งปันด้วยกันได้
อากางษา เจาธารีอากางษา เจาธารี
ผู้จัดการฝ่าย HR, Hanu Software