ขอเชิญแสดงความคิดเห็นให้แก่พวกเราที่กำลังจัดทำรายงานประจำปีเรื่อง State of HR Tech Report   ทำแบบสำรวจตอนนี้

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายสารสนเทศและประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารงานทรัพยากรบุคคล: การเพิ่มพลังประสบการณ์คนทำงานยุคดิจิทัล” (ฉบับประเทศไทย)

หลักสำคัญ 2 ประการของการจัดระเบียบโลกยุคใหม่หลังการเกิดโรคระบาดครั้งใหญ่ที่นับเป็นเรื่องธรรมดาของความท้าทายทั้งหมด นั่นคือ เทคโนโลยีและผู้คน ด้วยเหตุนี้ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายสารสนเทศและประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารงานทรัพยากรบุคคลจึงกลายเป็นตัวแทนความเปลี่ยนแปลง ผู้มีอำนาจตัดสินใจ และผู้สนับสนุนองค์กรภาคส่วนต่างๆ

การเปลี่ยนแปลงสู่ดิจิทัลนั้นเกี่ยวข้องกับผู้คนเป็นสำคัญ ซึ่งหมายความว่าประสบการณ์ทางเทคโนโลยีนับเป็นประสบการณ์ใหม่ของพนักงานอย่างแท้จริง การเกิดโรคระบาดครั้งใหญ่นี้ทำให้ผู้นำทั้ง 2 ด้านได้รับโอกาสพลิกโฉมที่ทำงาน และขับเคลื่อนวัฒนธรรมดิจิทัลแบบใหม่ที่ให้ความสำคัญแก่ผู้คนในรูปแบบที่สามารถเพิ่มความพร้อมให้องค์กรก้าวสู่อนาคตได้อย่างไม่น่าเชื่

PeopleStrong จับมือกับ Economic Times สัมภาษณ์ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายสารสนเทศและประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารงานระดับแนวหน้าทั่วทุกภูมิภาค เพื่อสร้างความเข้าใจการเปลี่ยนแปลงอันทรงพลังครั้งนี้ ตอนนี้เราได้นำข้อมูลเชิงลึกลึกเหล่านี้มาใส่ในหนังสือเล่มนี้ให้คุณ

คุณจะได้อ่านมุมมองจากหนังสือบนโต๊ะกาแฟ ดังนี้:

  • ธุรกิจจะใช้ประโยชน์จากความร่วมมือของประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายสารสนเทศกับประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารงาน และดำเนินการต่อไปได้อย่างไร
  • ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายสารสนเทศกับประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารงานจะจัดให้บุคลากรและเทคโนโลยีร่วมกันขับเคลื่อนนวัตกรรมและการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจอย่างต่อเนื่องได้อย่างไร
  • และท้ายที่สุด ใครเป็นผู้รับผิดชอบการเปลี่ยนแปลงสู่ดิจิทัลในด้านประสบการณ์ของพนักงาน ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายสารสนเทศหรือประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารงาน
Want to read more, fill the form and download the e-book

Thoughts, insights, and more…