ขอเชิญแสดงความคิดเห็นให้แก่พวกเราที่กำลังจัดทำรายงานประจำปีเรื่อง State of HR Tech Report   ทำแบบสำรวจตอนนี้

ความท้าทายสำคัญด้านทรัพยากรบุคคลในวงการอุตสาหกรรมการผลิตและวิธีรับมือ

January 14, 2022
By marketing peoplestrong
ความท้าทายสำคัญด้านทรัพยากรบุคคลในวงการอุตสาหกรรมการผลิตและวิธีรับมือ

อุตสาหกรรมการผลิตเป็นหนึ่งในภาคส่วนทางเศรษฐกิจที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตั้งแต่ปี 2563 การดำเนินงานภาคการผลิตปิดตัวลงบางส่วนหรือทั้งหมดเนื่องจากมาตรการด้านความปลอดภัยรวมถึงการล็อกดาวน์ และการกู้คืนธุรกิจจะจำเป็นต้องใช้ความพยายามนานกว่าที่คาดการณ์ไว้ ตามรายงานของ Deloitte

อย่างไรก็ตาม Bing-Lin Wu หัวหน้าฝ่ายการตลาดของ Maxxis India กล่าวว่าการระบาดใหญ่นี้ฝึกให้เราสามารถ “ปรับตัวได้” ซึ่งความท้าทายทางธุรกิจหลายประการที่เกิดขึ้นนั้นเป็นสิ่งที่อุตสาหกรรมการผลิตคุ้นเคยอยู่เดิม แต่ความท้าทายที่สำคัญที่สุดคือปัญหาเกี่ยวกับพนักงาน ซึ่งเป็นความรับผิดชอบโดยตรงของฝ่ายทรัพยากรบุคคล ในทุกขั้นตอนตั้งแต่การดำเนินการจ้างงาน การจัดฝึกอบรม รวมถึงการประเมินเพื่อแสดงให้เห็นว่าพนักงานยังคงมีประสิทธิภาพในการทำงานสูง ฝ่ายทรัพยากรบุคคลรับหน้าที่เป็นผู้จัดการสินทรัพย์ที่มีค่าที่สุดขององค์กรด้านการผลิต นั่นคือ พนักงาน

ในวันนี้ เราจะมาจัดการกับความท้าทายที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคลในองค์กรด้านการผลิตต่างเผชิญกันอยู่โดยทั่วไปท่ามกลางสถานการณ์ที่ท้าทายดังกล่าวและวิธีรับมือกับปัญหาเหล่านั้น

ความท้าทายของงานด้านทรัพยากรบุคคลในอุตสาหกรรมการผลิตและวิธีแก้ไข

ความยากลำบากในกระบวนการสรรหาบุคลากร: การใช้โซลูชั่นสำหรับการสรรหาบุคคล

ปัจจุบัน กระบวนการสรรหาบุคลากรมีขั้นตอนในการดำเนินการมากมาย ผู้สมัครจะต้องเข้ารับการทดสอบหลายต่อหลายครั้งก่อนผ่านการคัดเลือกรับเข้าทำงาน การใช้ขั้นตอนสรรหามากกว่าสามถึงห้ารอบทำให้บริษัทเสียเวลา ทุน และศักยภาพของทีมสรรหาบุคคลไปโดยเปล่าประโยชน์ ดังนั้น การปรับปรุงขั้นตอนการสรรหาให้เกิดขึ้นน้อยที่สุดเพื่อรักษาผู้สมัครไว้ย่อมเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง Amit Sharma ประธานฝ่ายบริหารงานบุคคลของกลุ่ม Volvo อินเดียกล่าวว่าปี 2563 ได้เร่งให้เกิดการใช้ปัญญาประดิษฐ์ในกระบวนการจ้างงาน ซึ่งช่วยให้บริษัทได้ร่วมงานกับพนักงานที่มีความสามารถสูงที่สุดและใช้เวลาน้อยที่สุด หากองค์กรภาคการผลิตไม่สามารถดำเนินกระบวนการจ้างงานด้วยตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ การใช้โซลูชั่นสำหรับการสรรหาบุคคลจากหน่วยงานภายนอกจะช่วยให้คุณได้พนักงานที่มีความสามารถและเหมาะสมกับงานด้วยการใช้งานเทคโนโลยีจากเพียงปลายนิ้วของคุณ

การขาดแคลนแรงงานฝีมือ: การฝึกอบรมพนักงานรุ่นมิลเลนเนียล

จากการสังเกต พบว่า 80% ของแรงงานในภาคการผลิตเป็นคนในรุ่นเบบี้บูมเมอร์ที่มีอายุตั้งแต่ 45 ถึง 65 ปี องค์ความรู้และประสบการณ์ในอุตสาหกรรมการผลิตของคนกลุ่มนี้อาจลึกซึ้งกว้างขวางและประเมินค่าไม่ได้ อย่างไรก็ตาม เมื่อคนรุ่นนี้เข้าสู่ช่วงเกษียณอายุการทำงาน จะเห็นได้ว่าพวกเขาต้องใช้ความพยายามอย่างยิ่งในการปรับตัวให้เท่าทันความเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีและระบบแรงงานที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว แม้ว่าประสบการณ์เป็นปัจจัยสำคัญซึ่งส่งผลต่อคุณภาพทรัพยากรมนุษย์ในอุตสาหกรรมการผลิต แต่ผลิตภาพเป็นสิ่งที่เพิ่มความสามารถในการทำกำไร แรงงานฝีมือซึ่งเป็นกลุ่มพนักงานที่สามารถปรับตัวให้สอดคล้องกับการใช้งานเครื่องจักรสมัยใหม่และเทคโนโลยีล่าสุดต่าง ๆ ได้นั้นขาดแคลนลงอย่างรวดเร็ว
ดังนั้น การจ้างคนรุ่นมิลเลนเนียลสำหรับงานในภาคการผลิตจึงเป็นหนทางที่มีประสิทธิภาพที่สุดในการเป็นพนักงานที่จะสร้างผลิตผลในการทำงานซึ่งสามารถฝึกฝนตนเองได้อย่างรวดเร็วด้วยความช่วยเหลือจากซอฟต์แวร์เทคโนโลยีด้านการเรียนรู้ เช่น Learning Management System บนพื้นฐานการศึกษาเชิงเทคโนโลยีที่มาแต่เดิม

ผลผลิตที่ไม่สอดคล้องกัน: การลดและขจัดฟังก์ชันที่ใช้กระดาษ

ความเสี่ยงด้านความปลอดภัยของข้อมูลและการขาดพื้นที่จัดเก็บไม่ใช่เรื่องใหม่ในโลกธุรกิจ การจัดเก็บและรักษากระดาษเอกสารหรือสำเนาข้อมูลที่ละเอียดอ่อน ข้อมูลจากวิเคราะห์ และข้อมูลดิบอื่น ๆ เป็นอันตรายต่อความลับขององค์กรและเป็นอุปสรรคขัดขวางการเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวในการทำงานทางไกล ตัวอย่างเช่น องค์กรจำเป็นต้องระมัดระวังในการรักษาข้อมูลสำคัญสำหรับงาน HR ให้ปลอดภัยอย่างยิ่ง ด้วยอาจเกิดการนำไปใช้ในทางที่ผิดได้หากรั่วไหล
การนำระบบอัตโนมัติมาใช้สนับสนุนการตั้งเป้าหมายและการวิเคราะห์ไปพร้อม ๆ กับการจัดเก็บเอกสารเป็นข้อมูลดิจิทัลด้วยระบบคลาวด์สำหรับจัดการประสิทธิภาพในการทำงาน องค์กรจะสามารถรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวได้โดยใช้การเข้ารหัสและกำหนดระดับการอนุญาตให้เข้าถึงข้อมูลชั้นความลับ Performance เป็นหนึ่งในการลงทุนที่มีประสิทธิภาพที่สุดเพื่อก้าวไปสู่อนาคตด้วยคุณสมบัตินำสมัย เช่น การรับผลตอบกลับและการรู้จำข้อมูลอย่างต่อเนื่อง การทบทวนประสิทธิภาพในการทำงาน และการวิเคราะห์เชิงลึกเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

ชีวิตการทำงานที่ซับซ้อน: ระบบ Work-Life Simplification

แม้เวลาจะซับซ้อน แต่ฝ่ายทรัพยากรบุคคลของบริษัทผู้ผลิตต่างพยายามอย่างเต็มที่เพื่อให้มั่นใจว่ากระบวนการทำงานจะเกิดผลลัพธ์ที่เหมาะสม การทำงานเพียงครึ่งอัตราและแบ่งงานเป็นหลายกะนั้นสร้างความรู้สึกไม่สมดุลโดยรวมในหมู่พนักงาน ซึ่งส่งผลให้ประสิทธิภาพการทำงานโดยรวมลดลงเช่นกัน สำหรับการทำงานทางไกล ฝ่ายทรัพยากรบุคคลใช้ความอุตสาหะอย่างยิ่งในการสร้างกระบวนการหนึ่งเพื่อปรับปรุงกระบวนการทำงานอื่น ๆ ในงานของพวกเขาตั้งแต่การเริ่มงานใหม่ของพนักงานจนไปถึงการจัดการค่าใช้จ่ายและการออกจากงานของพนักงาน ปัญหานี้สามารถแก้ไขได้ด้วยการใช้ระบบ Work-Life Simplification ซึ่งให้ข้อมูลเชิงลึกแบบเรียลไทม์พร้อมวิธีแก้ปัญหาเพื่อให้กระบวนการทั้งหมดเป็นไปโดยอัตโนมัติพร้อมกับการผสานรวมกับเอกสารข้อมูลภายในเข้ากับแพลตฟอร์มจากบุคคลภายนอก

การรักษาพนักงานให้อยู่กับองค์กร: ปรับปรุงนโยบายด้านสวัสดิการ

แรงงานภาคอุตสาหกรรมการผลิตได้รับผลกระทบเดือดร้อนมากที่สุดจากการระบาดใหญ่ครั้งนี้เนื่องจากการหยุดดำเนินงาน การเลิกจ้าง การปรับลดค่าจ้าง หรือแม้แต่การปิดกิจการในหลาย ๆ บริษัท สิ่งเหล่านี้ส่งผลกระทบต่ออัตราการลาออกของพนักงานและการสูญเสียบุคลากรที่มีความสามารถไป การให้ผลตอบแทนที่มากขึ้นเป็นวิธีเยียวยาวิธีแรก แต่ผลตอบแทนก็มิได้เป็นเหตุผลเดียวที่ทำให้พนักงานตัดสินใจลาออก เพื่อรักษาพนักงานไว้ องค์กรควรมุ่งมั่นปรับปรุงนโยบายสวัสดิการพนักงานให้ดียิ่งขึ้นเพื่อยกระดับคุณภาพของสภาพแวดล้อมในการทำงาน เช่น การจัดหาสิทธิประโยชน์และการดูแลด้านการรักษาพยาบาล การจ่ายเงินล่วงหน้า การให้คำปรึกษา หรือการบำบัดรักษา การให้กำลังใจอย่างสม่ำเสมอและการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมการทำงานในเชิงบวกจากบรรยากาศการแข่งขันสูงเป็นบรรยากาศการสนับสนุนซึ่งกันและกันจะช่วยทำให้พนักงานรักและภักดีต่อองค์กรและมอบแรงจูงใจในการทำงานซึ่งเป็นสิ่งที่พวกเขาต้องการ

บทสรุป:

ไม่ว่าจะเกิดการระบาดหรือไม่ อุตสาหกรรมทุกแขนงโดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคการผลิตต่างต้องเผชิญปัญหาด้านทรัพยากรบุคคลโดยทั่วกัน เมื่อเวลาผ่านไปและเทคโนโลยีก้าวหน้า องค์กรเหล่านี้จำเป็นต้องเท่าทันความเปลี่ยนแปลงเพื่อรักษาผลกำไรและความสามารถในธุรกิจ การใช้โซลูชันเพื่อรับมือกับความท้าทายดังที่กล่าวมาข้างต้น ทำให้องค์กรพร้อมสำหรับอนาคตมากกว่าแทนที่จะต้านทานความเปลี่ยนแปลงอันหลีกเลี่ยงไม่ได้ ด้วยงานเชิงปฏิบัติหลายข้อที่ต้องดูแล ทีมทรัพยากรบุคคลขององค์กรภาคการผลิตจึงมีพนักงานน้อย ทำงานหนักเกินไป หรือจำเป็นต้องจัดการเรื่องเร่งด่วนที่ไม่สามารถปลีกความสนใจไปในทางอื่นได้ แทนที่จะผลักงาน HR ให้กลายเป็นงานสนับสนุนตลอดกาล การใช้ระบบ HRMS จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและเป็นประโยชน์แก่บริษัทผู้ผลิตอย่างยิ่ง เพื่อให้พนักงานทุกคนสามารถทำงาน รับการฝึกอบรม และคงความรับผิดชอบในงานได้บนระบบแบบเดียวไม่ว่าเป็นงานกี่กะก็ตาม ซึ่งช่วยให้มั่นใจว่างานจะเกิดผลผลิตที่ดีที่สุด

PeopleStrong เป็นเจ้าของเทคโนโลยีที่ทำงานร่วมกับผู้คน ด้วยเทคโนโลยี HR แบบผสมผสานอย่างครบวงจรของเรา ตั้งแต่การสรรหาบุคลากร การจัดการผลิตภาพทั้งในชีวิตและงาน การจ่ายเงินเดือน การฝึกอบรม จนกระทั่งการจัดทำรายงานที่มีประสิทธิภาพ ระบบงาน HR บนคลาวด์ของเราช่วยให้มั่นใจว่าพนักงานของคุณจะอยู่ในสภาวะแวดล้อมที่ดีพร้อมที่สุดตลอดกระบวนการที่เกี่ยวข้อง อนาคตนั้นต้องการ PeopleStrong Effect แล้วคุณล่ะ พร้อมที่จะก้าวไปสู่เรื่องราวที่ดีขึ้นแล้วหรือยัง?

 

บล็อกที่เกี่ยวข้อง
July 21, 2022

วันนี้ PeopleStrong ผู้ให้บริการเทคโนโลยีด้านทรัพยากรบุคคลชั้นนำได้ประกาศว่าบริษัทไทยรับประกันภัยต่อ หนึ่งในบริษัทประกันภัยต่อชั้นนำของประเทศไทยได้เลือก แพลตฟอร์ม HR...

June 20, 2022

การยกย่องครั้งนี้อิงจากผลตอบรับและระดับคะแนนจากลูกค้าที่เป็นองค์กรเป็นหลัก เราภาคภูมิใจและตื่นเต้นที่จะประกาศว่า PeopleStrong ได้รับการยกย่องให้เป็น “ตัวเลือกของลูกค้า” ในปี...

May 26, 2022

สภาพอากาศที่เลวร้ายในทุกวันนี้ได้ย้ำให้เห็นถึงความสำคัญของการเปลี่ยนแปลงที่ยืดเยื้อยาวนาน ไม่ว่าจะอยู่ในสถานการณ์เช่นไร   สภาวะพลิกผันของโลกได้ทำให้แวดวงธุรกิจตกอยู่ในความยุ่งเหยิงและเปลี่ยนแปลงทั้งระบบเพียงชั่วข้ามคืน  แม้ว่าผู้คนส่วนใหญ่จะคาดหวังว่าผลิตภัณฑ์มวลรวม (GDP) ของประเทศอินเดียจะลดลงอย่างมากหลังจากมีการล็อคดาวน์ประเทศถึง...

ดำเนินการโดย #PeopleStrong