ขอเชิญแสดงความคิดเห็นให้แก่พวกเราที่กำลังจัดทำรายงานประจำปีเรื่อง State of HR Tech Report   ทำแบบสำรวจตอนนี้

อนาคตแห่งการเรียนรู้ในยุคแห่งการเปลี่ยนแปลงความสามารถ

อนาคตแห่งการเรียนรู้ในยุคแห่งการเปลี่ยนแปลงความสามารถ

เพื่อรับมือกับสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไป นายจ้างต้องการทักษะใหม่ๆ จากพนักงาน แต่บ่อยครั้งที่พวกเขาขาดแคลนหรือไม่ได้รับการอบรมอย่างเหมาะสม

ในเซสชั่นนี้ เราจะพูดถึงวิธีที่คุณสามารถระบุช่องว่างทักษะในองค์กรของคุณและช่วยเหลือการฝึกอบรมในอนาคต ผ่านเส้นทางการเรียนรู้ส่วนบุคคลที่ขับเคลื่อนด้วย AI สำหรับพนักงานที่มีประสิทธิภาพสูง

 

Fill your details below

การสัมมนาผ่านเว็บที่เกี่ยวข้อง

ดำเนินการโดย #PeopleStrong