ขอเชิญแสดงความคิดเห็นให้แก่พวกเราที่กำลังจัดทำรายงานประจำปีเรื่อง State of HR Tech Report   ทำแบบสำรวจตอนนี้

People Matters – พิมพ์เขียวการเติบโตและความคล่องตัว

People Matters – พิมพ์เขียวการเติบโตและความคล่องตัว

เทรนด์ใหม่กำลังกำหนดโลกแห่งการทำงาน ตั้งแต่การจัดลำดับความสำคัญในการทำงานแบบ Flexi ไปจนถึงการรักษาผู้มีความสามารถ ตั้งแต่ระบบอัตโนมัติไปจนถึงการออกแบบการเรียนรู้ใหม่ในขั้นตอนการทำงานใหม่ จำเป็นต้องเน้นไปที่การเชื่อมช่องว่าง ‘ประสบการณ์’ ที่ยังถูกค้นพบ
แผนงานด้านเทคโนโลยีใหม่สำหรับการเติบโตและความคล่องตัวสำหรับหลายองค์กรคืองานที่กำลังดำเนินอยู่ – ด้วยการทำซ้ำอย่างต่อเนื่อง การไตร่ตรอง และกลยุทธ์ – การสร้างผลกระทบและสำหรับทรัพยากรที่สำคัญที่สุด – Talent
เข้าร่วมการสนทนาพิเศษเกี่ยวกับ Growth & Agility Blueprint ที่รวบรวมข้อมูลเชิงลึกที่สำคัญ การคาดการณ์ในอนาคต และวิธีแก้ปัญหาที่เป็นไปได้เพื่อเอาชนะความท้าทายเหล่านี้ในเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยความสามารถ
วิทยากร:
Marvin Victoriano, Chief People Officer จาก Inspiro
Annella Heytens, Head of People Experience and Technology, APJC จาก Amazon Web Services (AWS)
Prakash Rao, Chief Operating Officer ของ PeopleStrong

Fill your details below

การสัมมนาผ่านเว็บที่เกี่ยวข้อง

ดำเนินการโดย #PeopleStrong