ขอเชิญแสดงความคิดเห็นให้แก่พวกเราที่กำลังจัดทำรายงานประจำปีเรื่อง State of HR Tech Report   ทำแบบสำรวจตอนนี้

งานในอนาคตของประเทศไทยในปี2022: ตั้งใหม่ สร้างใหม่ และเริ่มต้นใหม่

งานในอนาคตของประเทศไทยในปี2022: ตั้งใหม่ สร้างใหม่ และเริ่มต้นใหม่

Fill your details below
" "

การสัมมนาผ่านเว็บที่เกี่ยวข้อง

ดำเนินการโดย #PeopleStrong