ขอเชิญแสดงความคิดเห็นให้แก่พวกเราที่กำลังจัดทำรายงานประจำปีเรื่อง State of HR Tech Report   ทำแบบสำรวจตอนนี้

7 ขั้นตอนเพื่อการตั้งเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ: กำหนดและบรรลุเป้าหมาย

July 20, 2021
By marketing peoplestrong
7 ขั้นตอนเพื่อการตั้งเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ: กำหนดและบรรลุเป้าหมาย

การตั้งเป้าหมายช่วยวางระบบระเบียบให้แก่ผู้คนได้โดยให้อำนาจในการตัดสินใจและจัดลำดับความสำคัญของความท้าทายในงานเพื่อนำไปสู่ความสำเร็จ
สำหรับการตั้งและการบรรลุเป้าหมาย หากดูเผิน ๆ บนกระดาษแล้วเหมือนจะเป็นเรื่องง่าย แต่ในความเป็นจริงแล้ว สิ่งนี้เป็นกระบวนการที่อาศัยกลยุทธ์และการดำเนินการที่รอบคอบ จากการศึกษาเกี่ยวกับจิตวิทยาบุคลากร
ผู้ที่เข้าใจจุดประสงค์เบื้องหลังเป้าหมายย่อมมีโอกาสบรรลุเป้าหมายดังกล่าวมากกว่า

ไม่ว่าจะเป็นเรื่องส่วนตัวหรือเรื่องงาน คุณจำเป็นต้องกำหนดเป้าหมายของเรื่องเหล่านั้นเพื่อให้เห็นผลสำเร็จ ในสภาพแวดล้อมการทำงานแบบมืออาชีพ การบรรลุเป้าหมายเกี่ยวพันกับความสำเร็จของบุคคลหรือธุรกิจ และสิ่งจูงใจทั้งที่เป็นเงินหรือผลตอบแทนตามความสำเร็จของผลงานในลักษณะอื่น ๆ
วิธีการที่ชัดเจนสำหรับการตั้งและบรรลุเป้าหมายของคุณในฐานะมืออาชีพนั้นอะไรมีบ้าง? มาหาคำตอบไปด้วยกัน

1. กำหนดเป้าหมายทุกปี

เรื่องทั่วไปที่ผู้เชี่ยวชาญหลายคนมักพลาดคือการกำหนดเป้าหมายก่อนเริ่มทบทวนประสิทธิภาพ แทนที่จะรีบเร่งออกจากจุดตั้งต้น เพื่อไปถึงเป้าหมายและผลสำเร็จอย่างงดงาม ให้กำหนดสิ่งเหล่านั้นไว้ตั้งแต่แรก โดยเฉพาะอย่างยิ่งตั้งแต่เริ่มปีการเงิน การกำหนดเป้าหมายช่วงต้นปีจะช่วยให้คุณทำงานเพื่อบรรลุเป้าหมายดังกล่าวได้อย่างเป็นระบบมากขึ้น

2. กำหนดเป้าหมายที่มุ่งเน้นการดำเนินการ

เมื่อกำหนดเป้าหมายในปีงบประมาณนั้น ๆ แล้ว ให้ออกแบบวิธีการที่ลงมือทำได้จริง หลายครั้งที่การตั้งเป้าหมายเป็นเพียงการรวบรวมและจัดลำดับข้อมูลเพื่อให้ผู้บริหารอนุมัติโดยไม่มีแนวทางการดำเนินการรองรับ ในการกำหนดและบรรลุเป้าหมายนั้นจำเป็นต้องพิจารณาวิธีการและเหตุผลที่จะข้ามเส้นชัยไปได้ การระบุวิธีการดำเนินการที่สอดรับกับเป้าหมายมีส่วนสนับสนุนกระบวนการให้บรรลุผลสำเร็จได้

3. ทำให้การอนุมัติเป้าหมายแต่ละขั้นเป็นอย่างเรียบง่าย

ขณะกำหนดเป้าหมายในการทำงาน คุณอาจต้องสอบทานขั้นตอนการดำเนินการกับผู้บริหารระดับต่าง ๆ การออกแบบขั้นตอนในกระบวนการต่าง ๆ ให้เรียบง่ายจะช่วยให้การอนุมัติง่ายขึ้น ผู้จัดการระดับ L1 อาจอนุมัติเป้าหมายให้คุณได้ ในขณะที่การตรวจสอบและพิจารณาข้อมูลเชิงลึกอาจเป็นหน้าที่ของหัวหน้าหน่วยธุรกิจหรือผู้จัดการระดับ L2

4. ช่วยพนักงานให้สามารถกำหนดเป้าหมายและ KPI ได้ดีขึ้น

KPI ช่วยให้พนักงานสามารถวัดประสิทธิภาพตามวัตถุประสงค์ทางธุรกิจได้ ช่วยส่งเสริมให้พนักงานคิดถึงการบรรลุเป้าหมายที่ดีขึ้นกว่าเดิม รวมถึงช่วยให้วางเป้าหมายและ KPI ที่เกี่ยวข้องได้มากขึ้นภายใต้กรอบเวลาที่กำหนด

5. กำหนดเป้าหมายให้สอดคล้องกับสิ่งที่คุณทำ ไม่ใช่สิ่งที่คุณคาดหวัง

เมื่อลงมือกำหนดเป้าหมาย คนส่วนใหญ่มักอ้างอิงจากรายละเอียดตามตำแหน่งงานของตน ซึ่งนำไปสู่การกำหนดเป้าหมายที่ทำให้สำเร็จไม่ได้เพียงเพราะรายละเอียดเหล่านั้นอาจไม่สอดคล้องกับความรับผิดชอบที่แท้จริงในงานของตนเอง ดังนั้น ให้กำหนดเป้าหมายตามงานที่ได้ทำในแต่ละวันมากกว่าจะเป้าหมายที่ไม่อาจเป็นจริงได้ซึ่งถอดออกมาจากความคาดหวังของงานในตำแหน่ง

6. อัปเดต KPI ของคุณบนระบบ CRM และ ERP ภายในองค์กรของคุณ

พนักงานหลายคนมิได้ทราบถึงการใช้งานและประโยชน์ของระบบ CRM หรือ ERP ภายในองค์กรสำหรับอัปเดต KPI ของตัวเอง องค์กรมักกำหนด KPI ที่พนักงานจำเป็นต้องทำให้สำเร็จ หนึ่งในวิธีติดตามที่ง่ายที่สุดคือการอัปเดตความคืบหน้าบนระบบ CRM และ ERP การกรอกข้อมูลนี้ช่วยให้พนักงานติดตามการเปลี่ยนแปลงของเป้าหมายและสนใจเป้าหมายเชิงปริมาณเพื่อให้บรรลุผลสำเร็จในงาน

7. กำหนดเป้าหมายของคุณให้สอดคล้องกับอุตสาหกรรมของคุณ

เป้าหมายจำเป็นต้องถูกออกแบบให้สอดคล้องกับอุตสาหกรรมของแต่ละคน การกำหนดเป้าหมายที่ไม่สอดคล้องกับอาชีพอาจสร้างความเสียหายแก่พนักงานได้ ลองพิจารณาเป้าหมายที่ตรวจสอบได้ในอุตสาหกรรมแต่ละประเภทต่อไปนี้

การให้บริการทางการเงิน

โดยทั่วไป จะมีการกำหนดเป้าหมายรายเดือนหรือรายไตรมาสสำหรับพนักงานที่เกี่ยวข้องกับการขายและการตลาด โดยผ่านการพิจารณาตรวจสอบจากผู้บริหารและผู้จัดการ
โดยทั่วไป จะมีการกำหนดเป้าหมายรายไตรมาสหรือรายปีสำหรับพนักงานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาความเป็นผู้นำ ทีมสนับสนุน ทีมปฏิบัติการ ทีม HR ฯลฯ
พนักงานควรกำหนดเป้าหมายที่คาดหวังไว้อย่างต่อเนื่องและอัปเดตเป้าหมายที่ทำสำเร็จในระบบ CRM ของตนเองเป็นประจำสม่ำเสมอ
การตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานรายไตรมาสหรือรายครึ่งปีอาจเป็นประโยชน์ในอุตสาหกรรมบริการทางการเงิน ซึ่งมีการทบทวนตัวเลขอย่างต่อเนื่อง

อุตสาหกรรมการผลิต

ควรกำหนด KPI ประจำปีสำหรับผู้ปฏิบัติงานระดับโรงงานในแง่ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง ทีมธุรการ HR ควรอัปเดต KPI และเป้าหมายที่พนักงานทำได้อย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้เห็นว่าพวกเขาเข้าใกล้เป้าหมายแค่ไหนแล้ว เทียบกับเป้าหมายที่ยังไม่บรรลุผลสำเร็จ สำหรับการตรวจสอบพนักงานระดับปฏิบัติ ผู้จัดการควรให้ข้อเสนอแนะโดยตรงเชิงรุก
สำหรับพนักงานสายงานอื่น ๆ ในสภาพแวดล้อมการผลิต เช่น ฝ่ายปฏิบัติการ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ความเป็นผู้นำ ฯลฯ โดยทั่วไปแล้ว เป้าหมายจะถูกตั้งเป็นรายไตรมาสและอัปเดตผ่านระบบ ERP ของพวกเขา สำหรับพนักงานกลุ่มดังกล่าว การทบทวนผลการปฏิบัติงานรายไตรมาสหรือรายครึ่งปีมักเป็นประโยชน์ในการทำงาน

อุตสาหกรรมการผลิต

ควรกำหนด KPI ประจำปีสำหรับผู้ปฏิบัติงานระดับโรงงานในแง่ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง ทีมธุรการ HR ควรอัปเดต KPI และเป้าหมายที่พนักงานทำได้อย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้เห็นว่าพวกเขาเข้าใกล้เป้าหมายแค่ไหนแล้ว เทียบกับเป้าหมายที่ยังไม่บรรลุผลสำเร็จ สำหรับการตรวจสอบพนักงานระดับปฏิบัติ ผู้จัดการควรให้ข้อเสนอแนะโดยตรงเชิงรุก
สำหรับพนักงานสายงานอื่น ๆ ในสภาพแวดล้อมการผลิต เช่น ฝ่ายปฏิบัติการ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ความเป็นผู้นำ ฯลฯ โดยทั่วไปแล้ว เป้าหมายจะถูกตั้งเป็นรายไตรมาสและอัปเดตผ่านระบบ ERP ของพวกเขา สำหรับพนักงานกลุ่มดังกล่าว การทบทวนผลการปฏิบัติงานรายไตรมาสหรือรายครึ่งปีมักเป็นประโยชน์ในการทำงาน

ธุรกิจค้าปลีก

พนักงานและผู้จัดการระดับร้านค้ามักมีเป้าหมายใหญ่และเป้ารายเดือนเพื่อให้บรรลุเป้าหมายในกระบวนการค้าปลีก เป้าหมายเหล่านี้ควรถูกกำหนดและปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันเสมอในระบบ CRM/ERP ภายในองค์กร
เป้าหมายรายไตรมาสมักถูกกำหนดไว้สำหรับฝ่ายความเป็นผู้นำ ฝ่ายขาย ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ฝ่ายสนับสนุน และฝ่ายปฏิบัติการ โดยมีการทบทวนผลการปฏิบัติงานเป็นรายไตรมาส/ครึ่งปี

ธุรกิจด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

เนื่องจากพนักงานในสายงานนี้มักได้รับมอบหมายงานเป็นโครงการ ความสำเร็จของโครงการจึงเป็นเป้าหมายในการทำงานของพวกเขา อาจมีการปรับปรุง KPI บ้างเป็นครั้งคราว ซึ่งอาจเกี่ยวข้องกับโครงการใดโครงการหนึ่ง พนักงานอาจใช้ระบบต่าง ๆ เช่น JIRA เพื่ออัปเดต KPI ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการโครงการ
โดยปกติแล้ว เป้าหมายรายไตรมาสจะตั้งไว้สำหรับพนักงานที่ทำงานด้านทรัพยากรบุคคล ความเป็นผู้นำ การสนับสนุน และการปฏิบัติงาน
การตรวจสอบประสิทธิภาพอาจดำเนินการเป็นรายไตรมาส/ครึ่งปีสำหรับพนักงานและดำเนินการรายโครงการ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับระยะเวลาในแต่ละโครงการ

บทส่งท้าย

การตั้งเป้าหมาย การบรรลุผลสำเร็จ และการทบทวนกระบวนการนั้นเป็นแนวทางปฏิบัติที่เกิดขึ้นสม่ำเสมอในทุกอุตสาหกรรม PeopleStrong นำเสนอบริการโซลูชันที่แตกต่างอย่างเป็นเอกลักษณ์และมีประสิทธิภาพสูง ซึ่งช่วยส่งเสริมให้พนักงานสามารถกำหนดและบรรลุเป้าหมายได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ช่วยให้ทั้งองค์กรและบุคคลติดตาม KPI อัปเดต KPI รวมถึงวัดประเมินเป้าหมายได้อย่างสอดคล้องกับความเป็นจริง ช่วยอำนวยความสะดวกให้ธุรกิจเติบโตแบบองค์รวม ติดต่อ PeopleStrong วันนี้เพื่อศึกษาว่าผลิตภัณฑ์เหล่านี้ช่วยให้กระบวนการกำหนดเป้าหมายของคุณประสบความสำเร็จได้อย่างไร

 

บล็อกที่เกี่ยวข้อง
July 21, 2022

วันนี้ PeopleStrong ผู้ให้บริการเทคโนโลยีด้านทรัพยากรบุคคลชั้นนำได้ประกาศว่าบริษัทไทยรับประกันภัยต่อ หนึ่งในบริษัทประกันภัยต่อชั้นนำของประเทศไทยได้เลือก แพลตฟอร์ม HR...

June 20, 2022

การยกย่องครั้งนี้อิงจากผลตอบรับและระดับคะแนนจากลูกค้าที่เป็นองค์กรเป็นหลัก เราภาคภูมิใจและตื่นเต้นที่จะประกาศว่า PeopleStrong ได้รับการยกย่องให้เป็น “ตัวเลือกของลูกค้า” ในปี...

May 26, 2022

สภาพอากาศที่เลวร้ายในทุกวันนี้ได้ย้ำให้เห็นถึงความสำคัญของการเปลี่ยนแปลงที่ยืดเยื้อยาวนาน ไม่ว่าจะอยู่ในสถานการณ์เช่นไร   สภาวะพลิกผันของโลกได้ทำให้แวดวงธุรกิจตกอยู่ในความยุ่งเหยิงและเปลี่ยนแปลงทั้งระบบเพียงชั่วข้ามคืน  แม้ว่าผู้คนส่วนใหญ่จะคาดหวังว่าผลิตภัณฑ์มวลรวม (GDP) ของประเทศอินเดียจะลดลงอย่างมากหลังจากมีการล็อคดาวน์ประเทศถึง...

ดำเนินการโดย #PeopleStrong