เข้าร่วมกลุ่มคนและผู้นำทางธุรกิจที่ใหญ่ที่สุดใน APAC ที่ HR Tech 4.0 ขับเคลื่อน Talent Economy. สมัครตอนนี้

IND

7 วิธีเฟ้นหาพันธมิตรด้านเทคโนโลยี HR ที่ใช่สำหรับองค์กรในภาคการผลิต

January 18, 2022
7 วิธีเฟ้นหาพันธมิตรด้านเทคโนโลยี HR ที่ใช่สำหรับองค์กรในภาคการผลิต

อุตสาหกรรมการผลิตต่างได้เห็นการเปลี่ยนแปลงชนิดหน้ามือเป็นหลังมือในกระบวนการดำเนินงานอันเนื่องมาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดครั้งใหญ่ การปิดกระบวนการผลิตบางส่วนหรือทั้งหมดซึ่งเป็นผลจากการล็อกดาวน์ทำให้จำนวนกะในการทำงานเพิ่มขึ้นพร้อม ๆ กับกำลังการผลิตที่ลดลง การปรับลดเงินเดือนและค่าจ้าง รวมทั้งประสิทธิภาพในการทำงานที่ลดลงนั้นส่อให้เห็นปัญหาในห้วงการระบาด จากข้อมูลกระทรวงสถิติและการดำเนินโครงการ (Ministry of Statistics and Programme Implementation: MOSPI) ผลผลิตทางอุตสาหกรรมของอินเดียในเดือนกุมภาพันธ์ 2564 นั้นลดลงจากปี 2563 ถึง 3.6%

อย่างไรก็ตาม ด้วยเทคโนโลยีด้านทรัพยากรมนุษย์ ซึ่งรวมถึงซอฟต์แวร์บนระบบคลาวด์ การจัดการทรัพยากรต่าง ๆ จึงกลายเป็นสิ่งที่จัดการได้โดยสะดวกและคล่องตัวยิ่งขึ้น ปัญญาประดิษฐ์และจักรกลเรียนรู้มีส่วนสำคัญในการเสริมสร้างกระบวนการพัฒนาคุณภาพโดยรวมของการดำเนินงานในเทคโนโลยีด้านทรัพยากรมนุษย์

จากผลการศึกษาของกลุ่ม MPI ผู้ผลิต 34% มีแผนในการนำเอาเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง (IoT) มาใช้ในกระบวนการผลิต ในขณะที่องค์กรต่าง ๆ เช่นองค์กรของคุณอาจกำลังพิจารณาหรือกำลังเริ่มกระบวนการนำซอฟต์แวร์โซลูชันที่สนับสนุนการทำงานด้านบริหารทรัพยากรมนุษย์จากภายนอกมาใช้ประกอบการทำงานบ้างแล้ว แต่ยังคงมีปัจจัยสำคัญบางประการที่ต้องคำนึงถึงในระหว่างที่คุณกำลังมองหาตัวเลือกที่เหมาะสมสำหรับคุณ บทความนี้ช่วยให้คุณสามารถเลือกผลิตภัณฑ์ที่เป็นประโยชน์กับกระบวนการทำงานและรองรับการปรับปรุงหรือพัฒนาการบริหารจัดการฟังก์ชันต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานด้านทรัพยากรมนุษย์ในอนาคต

1. ทำความเข้าใจความแตกต่างของผู้ให้บริการเทคโนโลยีด้านทรัพยากรมนุษย์แต่ละราย

ระหว่างค้นหาตัวเลือกจากผู้จัดจำหน่ายเทคโนโลยีทรัพยากรมนุษย์ การทำเข้าใจว่าสิ่งใดในผลิตภัณฑ์ที่ทำให้แต่ละแบรนด์แตกต่างกันนั้นเป็นเรื่องสำคัญ ผู้ดำเนินธุรกิจเทคโนโลยีด้านทรัพยากรมนุษย์ส่วนใหญ่จะเสนอบริการที่คล้ายคลึงกัน อย่างไรก็ตาม การเปรียบเทียบคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์แต่ละตัวเพื่อให้ได้บริการที่ตอบสนองความต้องการทางธุรกิจ ช่วยให้คุณพบกับสิ่งที่เข้ากับงานของคุณได้อย่างลงตัว

2.เลือกเทคโนโลยีด้านงานทรัพยากรมนุษย์ที่สนับสนุนแบรนด์ในฐานะนายจ้างและกลยุทธ์ในการจ้างงาน

ผู้จัดจำหน่ายซอฟต์แวร์ด้านงานทรัพยากรมนุษย์ส่วนใหญ่มักเสนอบริการชุดเดิมแต่เพิ่มส่วนเสริมหรือสิทธิประโยชน์บางประการเข้าไป อย่างไรก็ตาม สิ่งที่ควรคำนึงถึงเป็นหลัก คือ ผลิตภัณฑ์ที่คุณสนใจอยู่นั้นเหมาะสมกับกลยุทธ์การสรรหาบุคคลในองค์กรของคุณหรือไม่ ทุก ๆ องค์กรต่างมีแนวปฏิบัติในการจ้างพนักงานที่เหมาะสมของตนเอง รวมถึงขั้นตอนและรอบการพิจารณาที่มีอยู่เป็นจำนวนมากเพื่อให้ได้พนักงานที่ตรงตามความต้องการที่สุด ดังนั้น จึงเป็นสิ่งจำเป็นที่ซอฟต์แวร์เพื่อการสรรหาบุคคลที่คุณเลือกมาเป็นพันธมิตรต้องสามารถตอบสนองข้อกำหนดเบื้องต้นในงานได้ และมีตัวเลือกให้สามารถปรับแต่งหรือสร้างเบ็ดเสร็จอยู่ในแพ็กเกจ

3. ให้ความสำคัญกับคุณสมบัติที่สนับสนุนกระบวนการเริ่มงานใหม่ซึ่งจูงใจพนักงาน

การระบาดครั้งใหญ่ได้ตัดขาดพนักงานทุกคนออกจากกันและตัดขาดพนักงานออกจากทีมตนเองด้วย ฝ่ายทรัพยากรบุคคลมีหน้าที่นำพนักงานทุกคนมารวมกลุ่มกันเพื่อรักษาจิตวิญญาณของทีมและความมั่นคงในอุดมการณ์ร่วมกัน สายสัมพันธ์ระหว่างพนักงานใหม่กับทีมหรือฝ่ายที่สังกัดอาจจำเป็นต้องใช้เวลาในการสร้างขึ้นเนื่องจากพวกเขาอาจต้องการแนวทางในการวางตัวให้เหมาะสมกับวิถีการทำงานในองค์กรใหม่ พึงระลึกเสมอว่าพันธมิตรที่เสนอซอฟต์แวร์สนับสนุนกระบวนการเริ่มงานใหม่นั้นต้องให้ความสำคัญกับการสร้างกระบวนการที่ช่วยให้พนักงานใหม่รู้สึกว่าตนเองถูกนับรวมเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร เพื่อช่วยให้พนักงานสามารถตั้งหลักได้อย่างรวดเร็วและค้นพบที่ทางของตัวเองในองค์กรได้กลมกลืนอย่างเป็นปกติ

4.เทคโนโลยีด้านงานทรัพยากรมนุษย์ควรช่วยสร้างผลกระทบเชิงบวกในด้านวัฒนธรรมและความผูกพันกับองค์กร

ยังคงเป็นเรื่องท้าทายในการรักษาขวัญและกำลังใจการทำงานของพนักงานท่ามกลางช่วงเวลาที่ยากลำบากเช่นนี้ อย่างไรก็ตาม วัฒนธรรมการทำงานมีบทบาทสำคัญในประเด็นนี้ ระหว่างที่ผู้บริหารและผู้จัดการงานด้านทรัพยากรบุคคลสามารถออกแรงทำได้เพียงกับพนักงานจำนวนหนึ่งเท่านั้น ในเวลาเดียวกัน พวกเขาสามารถใช้ซอฟต์แวร์เพื่อช่วยสร้างและส่งเสริมบรรยากาศการทำงานที่ดีขึ้น วัฒนธรรมเชิงบวกในการทำงาน และช่วยเพิ่มความผูกพันของพนักงานกับองค์กรได้ ซอฟต์แวร์ที่เหมาะสมจะช่วยให้พนักงานยังคงมีส่วนร่วมและเอาใจใส่ ซึ่งเป็นหนึ่งในแกนหลักของความพึงพอใจเกี่ยวกับที่ทำงาน เทคโนโลยีมิได้หมายถึงการทำให้ทุกอย่างเกิดขึ้นเป็นกลไล แต่ด้วยการจัดการของปัญญาประดิษฐ์ ทำให้ทุก ๆ กิจกรรมของฝ่ายทรัพยากรมนุษย์สามารถมีสัมผัสจากมนุษย์ ซึ่งเป็นสิ่งที่ต้องการที่สุด

5. ให้ความสำคัญกับความสะดวกในการใช้งานเพื่อการผสมผสานที่ประสบความสำเร็จ

สมมติว่าคุณได้เลือกผู้จัดจำหน่ายเทคโนโลยีด้านงานทรัพยากรมนุษย์ชั้นนำไว้อย่างน้อย 3 ราย แล้ว ปัจจัยสำคัญปัจจัยหนึ่งที่ช่วยประกอบการตัดสินใจคือความง่ายในการใช้งานสำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ของคุณ เนื่องจากฝ่ายธุรการขององค์กรส่วนใหญ่นั้นทำงานจากที่บ้านมาตั้งแต่ปี 2563 และยังไม่มีทีท่าว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง ซอฟต์แวร์งานด้านทรัพยากรมนุษย์จึงควรสนับสนุนเจ้าหน้าที่ให้สามารถทำงานได้สะดวกขึ้น มากกว่าจะเป็นการเพิ่มความซับซ้อนจากเทคโนโลยี งานในแต่ละวันควรเกิดขึ้นอย่างราบรื่น โดยระบบอัตโนมัติจะเข้ามาจัดการกระบวนการที่ไม่จำเป็น ผู้จำหน่ายเทคโนโลยีที่เป็นประโยชน์จะจัดการฝึกอบรมสั้น ๆ เพิ่มเติมแก่พนักงานขององค์กรเพื่อให้พวกเขาสามารถเรียนรู้เกี่ยวกับซอฟต์แวร์ได้อย่างรวดเร็ว

6. ดำเนินการตรวจสอบทางธุรกิจให้ครบถ้วน

ประสบการณ์ของพนักงานเป็นปัจจัยสำคัญของความสำเร็จในองค์กรของคุณ ซึ่งเป็นคุณค่าที่พันธมิตรผู้ให้บริการเทคโนโลยีด้านงานทรัพยากรมนุษย์ควรแสดงให้คุณเห็นได้ชัดเจนยิ่งขึ้น ความรับผิดชอบที่ยิ่งใหญ่ในฐานะนายจ้างที่ดีคือการปกป้องความเป็นส่วนตัวของพนักงาน ฐานข้อมูลของฝ่ายทรัพยากรมนุษย์นั้นเต็มไปด้วยข้อมูลละเอียดอ่อนสำหรับงานในส่วนต่าง ๆ ซึ่งการจัดการข้อมูลแบบไร้กระดาษย่อมเป็นประโยชน์กว่าการเก็บรวบรวมเป็นบันทึกแบบดั้งเดิม เทคโนโลยีสนับสนุนงานด้านทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพควรสามารถเก็บข้อมูลลับอย่างยิ่งได้ดี เช่น รายละเอียดบัญชีธนาคาร หมายเลขผู้ประกันตน เวชระเบียน และข้อมูลอื่น ๆ ที่คุณต้องปกป้องตามที่กฎหมายกำหนด คุณยังมีหน้าที่สรรหาและเลือกพันธมิตรที่ช่วยสนับสนุนการจัดทำบัญชีเงินเดือนที่มีมาตรการปกป้องข้อมูลพนักงานที่รัดกุม พูดคุยซักถามผู้จำหน่ายและอ่านสัญญาให้ถี่ถ้วนก่อนตัดสินใจ

7. เลือกใช้บริการที่จะนำพาคุณไปสู่ความสำเร็จด้วยความเป็นคุณ:

สุดท้ายแต่ไม่ท้ายสุด ความสำเร็จของธุรกิจขึ้นอยู่กับคุณ แต่การอัปเกรดเทคโนโลยีที่ใช้งานสามารถเพิ่มความสำเร็จในผลลัพธ์ได้เป็นทวีคูณ ก่อนตัดสินใจเลือกพันธมิตรด้านเทคโนโลยีด้านงานทรัพยากรมนุษย์ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าพวกเขาให้บริการเครื่องมือที่เหมาะกับแผนธุรกิจของคุณ รวมทั้งสอดคล้องกับความมุ่งมั่นในการเติบโตทางธุรกิจ 98% ขององค์กรธุรกิจรายงานว่าเหตุชะงักเพียงชั่วโมงเดียวสร้างความสูญเสียได้มากกว่า 100,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ ระบบซอฟต์แวร์ที่ปรับแต่งได้ซึ่งเติบโตไปพร้อมกับคุณ และสามารถสร้างได้จากการเรียกใช้คุณสมบัติเพิ่มเติมตามความต้องการจะช่วยให้คุณหลีกเลี่ยงเหตุการณ์ดังกล่าวได้โดยเปลี่ยนกระบวนการด้านงานทรัพยากรมนุษย์ของคุณให้กลายเป็นระบบอัตโนมัติ

บทสรุป

การปฏิรูปด้วยการใช้เทคโนโลยีเป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นในทุกมิติของสังคม โดยเฉพาะในภาคเศรษฐกิจ เมื่อธุรกิจเติบโตอย่างมีประสิทธิภาพดีขึ้น วิธีการต่าง ๆ ได้ถูกคิดค้นขึ้นเพื่อเป็นทางเลือกในส่งเสริมธุรกิจให้ดำเนินไปอย่างรวดเร็วและเกิดประสิทธิผลมากขึ้น สิ่งนี้ยังขยายไปสู่ภาคอุตสาหกรรมการผลิตซึ่งใช้แรงงานจำนวนมากและต้องการวิธีการปรับปรุงกระบวนการจัดการทรัพยากรบุคคลให้ดีขึ้น ด้วยความร่วมมือกับผู้จัดจำหน่ายบริการ เช่น PeopleStrong องค์กรของคุณได้เพิ่มโอกาสในการสร้างรากฐานธุรกิจให้แข็งแกร่งขึ้นโดยใช้เทคโนโลยีดำเนินงานด้านทรัพยากรมนุษย์ เช่น การสรรหา การฝึกอบรม การจ่ายเงินเดือน และการประเมินประสิทธิภาพในการทำงาน อนาคตของงานด้านทรัพยากรมนุษย์ในอุตสาหกรรมการผลิตก็เป็นเช่นเดียวกับภาคส่วนอุตสาหกรรมอื่น ๆ ที่ก้าวไปสู่การทำงานบนระบบคลาวด์ การทำงานทางไกล และการเข้าถึงได้ในระดับโลก ซึ่งจะช่วยให้องค์กรของคุณเป็นธุรกิจที่ทันยุคและพร้อมรับมือกับคู่แข่งทางธุรกิจทั่วโลก

เข้าร่วมกับ PeopleStrong Effect และเป็นส่วนหนึ่งในความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่งานด้านทรัพยากรมนุษย์มิได้เป็นเพียงระบบสนับสนุน แต่เป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการสร้างผลกำไรแก่องค์กร

 

May 10, 2022

มีงานเขียนและการพูดมากมายเกี่ยวกับความผูกพันของพนักงานต่อองค์กร  ทุกคนทราบว่าสิ่งนี้สำคัญอย่างไรต่อนวัตกรรม ความสำเร็จ และความเติบโต แต่มีไม่กี่คนนักที่จะรู้ชัดว่าต้องใช้อะไรบ้างในการสร้างวัฒนธรรมผลการปฏิบัติงานระดับสูง ความผูกพันของพนักงานต่อองค์กรมีความซับซ้อนพอกันกับสมองของมนุษย์ กล่าวคือ มันมีจิตวิทยา มานุษยวิทยา สังคมวิทยา และจิตวิทยาสังคม ก่อนอื่น ความผูกพันจะเริ่มที่ระดับบุคคล ซึ่งก็คือ สิ่งที่ฉันเองก็กำลังมองหาและสิ่งที่ฉันกำลังทำอยู่...

ปรีติ คุปตา ประธานบริหารกลุ่ม ฝ่ายทรัพยากรบุคคลกลุ่ม อดิตยา เบอร์ล่า กรุ๊ป บทสนทนาเกี่ยวกับเทคโนโลยีจัดการทรัพยากรบุคคล อนาคต และผลกระทบที่อาจมีต่อธุรกิจ ปรีติ คุปตา ศิษย์เก่าวิทยาลัยการจัดการ XLRI* และคณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด...

April 27, 2022

เราอยู่ในการปฏิวัติด้านทรัพยากรบุคคลมาเกือบสองปีแล้ว เราเริ่มปีด้วยการถอนหายใจว่าในที่สุดก็หมดปี 2020 และหวังว่าวิกฤตโรคระบาดจะผ่านพ้นไปแล้ว แต่ไม่มีใครรู้ว่ามีอย่างอื่นรอเราอยู่อีก การทำงานทางไกล การทำงานแบบไฮบริด การกลับมาทำงาน การทำงานอย่างปลอดภัย และอื่นๆ อีกมากมาย เราผ่านช่วงเวลาที่สับสนวุ่นวายมาด้วยกัน จากการให้บริการลูกค้ากว่า 500 ราย...