ขอเชิญแสดงความคิดเห็นให้แก่พวกเราที่กำลังจัดทำรายงานประจำปีเรื่อง State of HR Tech Report   ทำแบบสำรวจตอนนี้

วิกาส สปรา
Flip image

วิกาส สปรา

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายธุรกิจ – ด้านการจ่ายเงินเดือนและการจัดการทีมงาน, PeopleStrong

วิกาสทำหน้าที่เป็นประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายธุรกิจและเป็นผู้นำฝ่ายการจ่ายเงินเดือนและการบริหารทุนมนุษย์ เขาร่วมเป็นหุ้นส่วนด้านผลิตภัณฑ์ ความสำเร็จของลูกค้า และความเป็นผู้นำในการส่งมอบประสบการณ์ด้านการจ่ายเงินเดือนที่ยอดเยี่ยม

ชีวิตการทำงาน

ด้วยประสบการณ์มากกว่า 20 ปี วิกาสเข้าร่วมงานกับ PeopleStrong ในปี พ.ศ. 2557 และหลังจากนั้นมา เขาก็ได้ดูแลอีกหลายด้าน อันได้แก่ ประสบความสำเร็จในการจัดการส่งมอบ ผลิตภัณฑ์ การเริ่มต้นใช้งาน และประสบการณ์ที่เสมอต้นเสมอปลายสำหรับลูกค้า

เขาเริ่มต้นเส้นทางด้วยการพัฒนาแอปพลิเคชันที่ออกแบบเฉพาะและก่อตั้งบริษัท BBSPL ในปี พ.ศ. 2539  เขาได้พัฒนาซอฟต์แวร์การจ่ายเงินเดือนสำหรับคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะซึ่งถูกใช้โดยลูกค้า เช่น Tata Mcgraw, DRDO และ Supreme Court Bar Association  ต่อมา เขาให้ความสนใจเฉพาะผลิตภัณฑ์ประเภทเดียว ซึ่งก็คือ เทคโนโลยีด้าน HR และการจ่ายเงินเดือน (ซึ่งรู้จักกันในชื่อ Webpay) อันเป็นโซลูชันด้าน HR และการจ่ายเงินเดือนผ่านเว็บซึ่งถูกใช้โดยองค์กรต่าง ๆ อาทิ Goodyear, KPMG, Ansal, Radnik และ GAP.

 

ชีวิตส่วนตัว

สำหรับวิกาส การทำงานคือการเจริญสมาธิ แต่ในบางโอกาสที่ไม่ได้ทำงาน เขาชอบเล่นคริกเก็ตกับลูกชายและพูดคุยกับเพื่อนฝูงและครอบครัว