ขอเชิญแสดงความคิดเห็นให้แก่พวกเราที่กำลังจัดทำรายงานประจำปีเรื่อง State of HR Tech Report   ทำแบบสำรวจตอนนี้

ราเชศ พัตรา
Flip image

ราเชศ พัตรา

ผู้ก่อตั้ง & ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายเงิน (CFO) PeopleStrong

ราเชศดำรงตำแหน่ง CFO และดูแลฝ่ายการเงินของ PeopleStrong

ชีวิตการทำงาน

ในฐานะนักบัญชีชาร์เตอร์ผู้ชาญฉลาด ราเชศดูแลด้านการจัดการและประสานงานกิจกรรมรายงานทางการเงินทั้งหมด รวมถึงดูแลรักษาระบบควบคุมภายในเพื่อปกป้องสินทรัพย์ทางการเงินของบริษัท

ราเชศมีบทบาทสำคัญในการพัฒนา เฝ้าสังเกตและประเมินยุทธศาสตร์องค์กรโดยรวมร่วมกับทีมผู้บริหารระดับสูง โดยเน้นที่ผลกำไรสุทธิ เงินทุนหมุนเวียน และการเพิ่มมูลค่าให้กับผู้ถือหุ้น

งานของ PeopleStrong เช่น การระดมทุน การจัดการการลงทุน การลงทุนสัมพันธ์ การเงินทางธุรกิจ การทำสัญญา การโฆษณา และการฟ้องร้องคดี

ราเชศเป็นผู้เชื่ออย่างแรงกล้าในแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการที่ดีและทำงานร่วมกับคณะกรรมการบริษัทอย่างใกล้ชิด

ในบทบาทก่อนหน้านี้ที่ Withya Group ราเชศช่วยให้การเปลี่ยนผ่านของธุรกิจสตาร์ทอัพหลายแห่งภายใต้โครงการบ่มเพาะธุรกิจสตาร์ทอัพของ Withya group สำเร็จลุล่วง

เขาเป็นสมาชิกของ ICAI ในกรุงนิวเดลี และเชี่ยวชาญด้านรายงานทางการเงิน การควบคุมงบประมาณ การกำกับดูแล และงานภาษี

 

ชีวิตส่วนตัว

ราเชศเชื่อมั่นในการทำสิ่งเล็กๆ แต่มีความคืบหน้าสม่ำเสมอในทุกๆ วันเขาเป็นสาวกโยคะตัวยงและไม่เคยพลาดการออกกำลังกายเลยสักวัน เมื่อมีเวลาว่างจากงาน เขาชอบสำรวจเส้นทางเดินป่าใหม่ๆ บนภูเขา ใช้เวลาอยู่กับครอบครัว และเล่นแบดมินตัน