ขอเชิญแสดงความคิดเห็นให้แก่พวกเราที่กำลังจัดทำรายงานประจำปีเรื่อง State of HR Tech Report   ทำแบบสำรวจตอนนี้

ปราวีณ กุมาร ภัลลา
Life Mode

ปราวีณ กุมาร ภัลลา

สมาชิกสมทบฝ่ายบริหารระดับสูง & หัวหน้าฝ่ายธุรกิจภูมิภาค (ภูมิภาคเมืองหลวงแห่งชาตินิวเดลี & จัณฑีครห์) บจก. HDFC

ปัจจุบันปราวีณทำงานที่ Housing Development Finance Corporation Ltd (HDFC) ในตำแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไปอาวุโส และเป็นหัวหน้าฝ่ายทรัพยากรบุคคล รวมถึงฝ่ายบริหารความเสี่ยงด้านสินเชื่อรายย่อยที่สำนักงานสาขาเมืองเดลี

ปราวีณเริ่มทำงานที่ HDFC ในปี พ.ศ. 2526 และมีประสบการณ์มากมายในงานด้านต่างๆ ที่เกี่ยวกับการเงินเพื่อการเคหะ ก่อนเข้ารับหน้าที่ต่างๆ ข้างต้น เขาเคยเป็นหัวหน้าฝ่ายสินเชื่อรายย่อย และมีส่วนในการพัฒนาและดำเนินการหลักสูตรฝึกอบรมต่างๆ

เขาจัดหลักสูตรฝึกอบรมมากมายสำหรับผู้เข้าอบรมทั้งในและต่างประเทศ จากบริษัทและธนาคารต่างๆ ที่ให้บริการด้านการเงินเพื่อการเคหะ เขาเป็นอาจารย์รับเชิญประจำให้กับธนาคารหลายแห่งในอินโดนีเซียตลอด 5 ปีที่ผ่านมา

นอกจากเทคนิคการทวงหนี้ตามปกติแล้ว เขาเชื่อมั่นอย่างมากในการชำระหนี้ผ่านความเชี่ยวชาญส่วนบุคคลด้าน ‘ทักษะการเจรจาต่อรอง’ และการใช้เทคนิค NLP (Neuro Linguistic Programming) หรือการโปรแกรมสมองและปลุกจิตใต้สำนึกให้มีพลังคิดบวก
เขายังจบหลักสูตรการเงินเพื่อการเคหะและการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ จัดโดย IHFP ที่โรงเรียนธุรกิจวอร์ตันแห่งมหาวิทยาลัยเพนซิลเวเนีย สหรัฐอเมริกา