ขอเชิญแสดงความคิดเห็นให้แก่พวกเราที่กำลังจัดทำรายงานประจำปีเรื่อง State of HR Tech Report   ทำแบบสำรวจตอนนี้

ปังกาจ พังซาล
Flip image

ปังกาจ พังซาล

ผู้ร่วมก่อตั้ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม, PeopleStrong

ปังกจเป็นผู้ร่วมก่อตั้งและประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม ซึ่งดูแลสามธุรกิจที่เป็นอิสระจากกัน คือ PeopleStrong HR Tech, Taggd, และ Wheebox

ชีวิตการทำงาน

ด้วยความที่เป็นผู้ประกอบการด้วยหัวใจ ปังกจเชื่อในพลังของทุนที่เกี่ยวกับงาน เช่น การใช้ทุนเพื่อให้ความหมายกับงาน และสร้างโอกาสในการเข้าถึงงาน ความคิดนี้ทำให้เขาสร้าง PeopleStrong Technologies ขึ้นมา ซึ่งพลิกโฉมโลกของเทคโนโลยีบริหารการทำงานและทรัพยากรบุคคลอย่างต่อเนื่อง

ปังกจเป็นหุ้นส่วนผู้ก่อตั้ง ‘Work Universe (work10m.com)’ กองทุนที่มุ่งหวังให้คน 10 ล้านคนเข้าถึงงานได้ภายในปี 2030 รวมถึงยังอยู่ในคณะทำงานพิเศษ Mission KarmYogi ของนายกรัฐมนตรี ที่ทำงานร่วมกับรัฐบาลอินเดียในการปฏิรูปเพื่อเสริมขีดความสามารถในระบบราชการและการให้บริการประชาชน นอกจากนี้ เขายังเป็นกรรมการที่ปรึกษาให้กับ Sunstone Eduversity ด้วย

ปังกจเชื่อว่าเราควรมอบโลกที่เท่าเทียมกันเป็นของขวัญให้คนรุ่นหลัง และสนับสนุนแนวคิดนี้ผ่านมูลนิธิ YouInYou ซึ่งเป็นมูลนิธิที่ช่วยให้เด็กที่ด้อยโอกาสได้รับการศึกษา โดยเขาเป็นกรรมการผู้ก่อตั้ง และยังเป็นกรรมการที่ปรึกษาของ Empower Foundation องค์กรไม่แสวงผลกำไรเกี่ยวกับการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

 

ชีวิตส่วนตัว

ปังกจชื่นชอบบทกวีภาษาอูรดูและภาษาฮินดี และมีงานเขียนซึ่งใช้นามแฝงว่า ‘ซาฮีร์ (Zaahir)’ ซึ่งหมายถึง ‘การแสดงหรือสะท้อนให้เห็น’ การแสวงหาคำตอบเกี่ยวกับ ‘การทำงานและสมดุลของร่างกายและจิต’ ผ่านปรัชญาอินเดียโบราณทำให้เขาจดจ่ออยู่กับการไขปริศนาแก่นแท้ของชีวิตเสมอ