ขอเชิญแสดงความคิดเห็นให้แก่พวกเราที่กำลังจัดทำรายงานประจำปีเรื่อง State of HR Tech Report   ทำแบบสำรวจตอนนี้

ลิน ก็อก
Life Mode

ลิน ก็อก

ที่ปรึกษายุทธศาสตร์

ปัจจุบัน Lyn เป็นที่ปรึกษาด้านกลยุทธ์ให้กับผู้ประกอบการหลายรายโดยส่วนใหญ่อยู่ในส่วนของการขยายธุรกิจและความเหมาะสมของกลยุทธ์ด้านการเติบโตในตลาดเอเชียและยุโรป และยังเป็นนักลงทุนในธุรกิจสตาร์ทอัพต่างๆ โดยมีความสนใจในด้านเทคโนโลยีทางด้านการเงิน การให้บริการ และการสื่อสารโดยเฉพาะ