ขอเชิญแสดงความคิดเห็นให้แก่พวกเราที่กำลังจัดทำรายงานประจำปีเรื่อง State of HR Tech Report   ทำแบบสำรวจตอนนี้

อยาน ทาโส
Life Mode

อยาน ทาโส

ประธานฝ่ายความสำเร็จของลูกค้าและการส่งมอบระดับสากล

อยานดูแลรับผิดชอบในการช่วยให้ลูกค้าสามารถเปลี่ยนผ่านสู่โลกดิจิทัลได้และตระหนักถึงคุณค่าของการเปลี่ยนผ่านนั้นผ่านทางพนักงานระดับสูงและประสบการณ์ด้าน HR