ขอเชิญแสดงความคิดเห็นให้แก่พวกเราที่กำลังจัดทำรายงานประจำปีเรื่อง State of HR Tech Report   ทำแบบสำรวจตอนนี้

อมิต ถปลียาล
Flip image

อมิต ถปลียาล

รองประธานกรรมการฝ่ายการตลาด PeopleStrong

อมิตเป็นผู้นำกลยุทธ์การสร้างแบรนด์ การเติบโต และการตลาดระดับโลกที่ PeopleStrong

ชีวิตการทำงาน

ในฐานะนักการตลาดระหว่างองค์กรกับองค์กรแบบครบวงจรที่มีประสบการณ์ระดับโลกมากว่า 15 ปี อมิตให้ความสนใจอย่างกระตือรือร้นกับผลกระทบและความเชี่ยวชาญทางธุรกิจในการเล่าเรื่องราวของแบรนด์ และนำความเข้าใจอย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับระบบนิเวศทางดิจิทัลและความสามารถในการเปลี่ยนทีมการตลาดเป็นเครื่องมือสร้างรายได้มาใช้ให้เกิดประโยชน์

นอกจากนี้ อมิตยังมีส่วนร่วมในกลยุทธ์สำหรับทีมบ่มเพาะธุรกิจสตาร์ทอัป 3 ทีม โดยช่วยให้พวกเขาสามารถสร้างโมเดลธุรกิจและแผนยุทศาสตร์การตลาดได้สำเร็จ  ในฐานะหนึ่งในผู้บุกเบิกประชาคมการตลาดผู้ให้บริการซอฟท์แวร์ (SaaS) ของอินเดีย อมิตยังคงให้คำปรึกษาและเป็นพี่เลี้ยงนักการตลาดรุ่นใหม่ๆ โดยไม่คิดค่าตอบแทน

 

ชีวิตส่วนตัว

ด้วยหัวใจนักเดินทาง อมิตรักภูเขาในสายเลือด รวมทั้งชอบการวิ่งเทรลผจญภัยและการถ่ายภาพธรรมชาติ
นอกจากนี้ อมิตยังเป็นนักอ่านตัวยงและเป็นพวกคลั่งไคล้ดนตรี แต่ส่วนมากจะถูกลูกๆ ที่น่ารักของเขาดึงไปใช้เวลาร่วมกันมากกว่า