เข้าร่วมกลุ่มคนและผู้นำทางธุรกิจที่ใหญ่ที่สุดใน APAC ที่ HR Tech 4.0 ขับเคลื่อน Talent Economy. สมัครตอนนี้

IND

สุดยอดคู่มือสู่ OKRs

ทำความเข้าใจและนำ OKRs
ไปใช้วางแนวทางทั้งองค์กรของคุณให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ และขับเคลื่อนการเติบโตให้ได้ผลเป็นเลขสองหลัก

ใน eBook เล่มนี้ คุณจะได้เรียนรู้เรื่อง

  • การทำความเข้าใจและนำ OKRs ไปขับเคลื่อนให้องค์กรเติบโตเป็นเลขสองหลัก
  • ออกแบบกลยุทธ์ OKR สำหรับบุคคล ทีม และองค์กร
  • กับดักของ OKR และเคล็ดลับการแก้ไขปัญหาเหล่านี้
  • วางแนวทาง OKR และ ผลตอบแทน เชื่อมโยงพนักงานกับเป้าหมายองค์กร
Want to read more, fill the form and download the e-book

อีบุ๊กที่เกี่ยวข้อง

ดำเนินการโดย #PeopleStrong

วิธีการเป็นแม่เหล็กดึงดูดคนที่มีความสามารถและการจ้างคนที่ดีที่สุดแบบทางไกล

จูงใจคนมีความสามารถที่ใช่เพื่อสร้างพนักงานที่พร้อมสำหรับอนาคต ผู้นำด้านทรัพยบุคคากรมนุษย์ในปัจจุบันจำเป็นต้องเข้าใจการเปลี่ยนแปลงระดับมหาศาลในการสรรหาบุคคลทั้งยังต้องทบทวนกลยุทธ์การวางแผนเกี่ยวกับกำลังงานและพนักงานในองค์กรคู่มือฉบับนี้ครอบคลุมทั้งคำจำกัดความเหตุผลและวิธีการสรรหาบุคคลแบบเสมือนจริงตลอดจนแนวทางสำหรับองค์กรในการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีใหม่ๆเพื่อให้สามารถดำเนินการจ้างงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ อ่านคู่มือของเราเพื่อเรียนรู้:: การสรรหาบุคคลแบบเสมือนจริงคืออะไรและเหตุใดบริษัทต่างๆควรให้ความสำคัญ กระบวนการสรรหาบุคคลที่มีประสิทธิภาพสูง...

วิธีการเป็นแม่เหล็กดึงดูดคนที่มีความสามารถและการจ้างคนที่ดีที่สุดแบบทางไกล