เชื่อมการสื่อสารภายในองค์กร ยุค Work form Anywhere ด้วย HR BOTS

ในช่วงการแพร่ระบาดของ Covid-19 มีการใช้เครื่องมือดิจิทัลเพิ่มมากขึ้นในทุกอุตสาหกรรม ซึ่งรวมถึง ระบบการจัดการการเรียนรู้ (LMS), ระบบ IoT (Internet of Things) และแพลตฟอร์มการจัดการที่ใช้เทคโนโลยีอื่น ๆ แม้ว่าบริการเหล่านี้จะมีหลากหลายรูปแบบ แต่ก็มีจุดประสงค์ร่วมกัน เพื่อทำให้การดำเนินธุรกิจสะดวกยิ่งขึ้น

เทคโนโลยีใหม่เหล่านี้ “ไม่ใช่ทางเลือก” อีกต่อไป แต่เป็น “สิ่งจำเป็น” เมื่อองค์กรที่ต้องการประสบความสำเร็จในวิถีโลกใหม่ ต้องการความรวดเร็วและคล่องตัว เทคโนโลยี ยังช่วยให้ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์มีเวลามากขึ้นในการมุ่งเน้นไปที่การพัฒนาพนักงานได้มากขึ้น

ปัจจุบันยังพบว่า ธุรกิจจำนวนมาก และสถานที่ทำงานหลายแห่ง มีกระบวนการดำเนินกิจกรรม ล้าสมัยและยังคงหลงเหลือกระบวนการทำงานตามแบบการทำงานยุคดั้งเดิม สิ่งเหล่านี้จำเป็นต้องการถูกลบออกจากกระบวนการเพื่อให้เข้าใกล้การประสบความสำเร็จในยุคปัจจุบัน

หนึ่งในเทคโนโลยีที่ถูกนำมาใช้เพื่อเพิ่มความรวดเร็วในการสื่อสาร ประสานงาน และให้การช่วยเหลือพนักงาน คือ Chatbot ซึ่งมีหลากหลายรูปแบบ อาทิ

Dumb Bot, Partially smart bot และ Truly intelligent bot หรืออาจเรียกได้ว่า “Bot อัจฉริยะอย่างแท้จริง มีคุณลักษณะการวิเคราะห์ข้อมูลในตัว ช่วยให้สามารถแสดงผลข้อมูลเชิงลึก เช่น สามารถวิเคราะห์ข้อมูลเชิงประชากรศาสตร์ของพนักงาน รวมถึงวิเคราะห์ทักษะและความสามารถที่เกี่ยวข้องกับผลงานในอดีต ค่าตอบแทนปัจจุบันและอื่น ๆ

Bots อัจฉริยะมีความแม่นยำรวดเร็วและมีต้นทุนต่ำกว่ามาก เมื่อเปรียบเทียบกับค่าจ้างแรงงานมนุษย์ การติดตั้ง single bot สามารถทำงานแทน ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ ทั้งทีมที่ต้องนั่งทำงานอยู่หน้าคอมพิวเตอร์ตลอดเวลา และที่ดีที่สุดคือ Bots ไม่ต้องการสวัสดิการ ไม่มีความเครียด ไม่เหน็ดเหนื่อย และไม่มีความไม่พอใจ การนำ Bots จะทำให้ พนักงานทุกคนจะได้รับผู้ช่วยในชีวิตการทำงานที่ชาญฉลาดซึ่งให้ความช่วยเหลือได้ตลอดเวลา

อย่างไรก็ตาม การโน้มน้าวใจให้พนักงานใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ จะต้องใช้กลยุทธ์ที่วางแผนไว้อย่างรอบคอบ อาทิ  HR ต้องสื่อสารอย่างชัดเจน  แสดงให้พนักงานเห็นว่าชีวิตจะง่ายขึ้นแค่ไหน เมื่อใช้ Chatbots สร้างบทแนะนำสั้น ๆ เพื่อช่วยให้ผู้ใช้คุ้นเคย   สอบถามข้อมูลจากพนักงานของคุณ คำแนะนำและคำวิจารณ์ของพวกเขาอาจช่วยให้คุณระบุ“ จุดบอด” ที่คุณไม่ได้สังเกตเห็นจากมุมมองของผู้ใช้

อ่านบทความฉบับเต็มได้ที่