ขอเชิญแสดงความคิดเห็นให้แก่พวกเราที่กำลังจัดทำรายงานประจำปีเรื่อง State of HR Tech Report   ทำแบบสำรวจตอนนี้

พงษ์ศักดิ์ สุธีโอฬาร
Life Mode

พงษ์ศักดิ์ สุธีโอฬาร

ประธานฝ่ายดำเนินบริหารระบบเงินเดือน

อยานดูแลนาย พงษ์ศักดิ์ สุธีโอฬาร ที่ปรึกษาประสบการณ์มากกว่า 15 ปีในการมีส่วนร่วมในการนำเอา เทคโนโลยี่ มาร่วมผสานเข้ากับระบบงานของทรัพยากรบุคคล ในหลายๆ ด้าน อาทิเช่น ระบบเงินเดือน ระบบการวางแผนการทำงาน ตารางงาน และการจัดการการทำงานล่วงเวลา ตลอดจนส่วนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการประยุกต์ การใช้งาน employee self service กับ ระบบ HRIS [Mobile application and Web application]