ขอเชิญแสดงความคิดเห็นให้แก่พวกเราที่กำลังจัดทำรายงานประจำปีเรื่อง State of HR Tech Report   ทำแบบสำรวจตอนนี้

IND

บริษัท ทาทา สตีลเลือก PeopleStrong เพื่อยกระดับแนวทางการเพิ่มพูนประสบการณ์พนักงานในประเทศไทย

July 10, 2021
บริษัท ทาทา สตีลเลือก PeopleStrong เพื่อยกระดับแนวทางการเพิ่มพูนประสบการณ์พนักงานในประเทศไทย

PeopleStrong ผู้ให้บริการชั้นนำในเรื่องเทคโนโลยีการจัดการทรัพยากรบุคคลประกาศว่า ทางบริษัทได้รับเลือกจากหน่วยงานในประเทศไทยของบริษัท ทาทา สตีล ซึ่งเป็นบริษัทเอกชนรูปแบบผสมผสานเกี่ยวกับธุรกิจเหล็กแห่งแรกในเอเชียที่ปรับปรุงพัฒนาฟังก์ชั่นธุรกิจของแผนกทรัพยากรบุคคลภายในและเสริมประสิทธิภาพวิธีการเข้าถึงประสบการณ์เชิงบวกของพนักงานผ่านระบบปัญญาประดิษฐ์ (AI) แชทบอท และแพลตฟอร์มการจัดการงานแบบผสม

จากการใช้ประโยชน์จากแพลตฟอร์ม Zippi บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) สามารถขับเคลื่อนกระบวนการทางทรัพยากรบุคคลให้เป็นดิจิทัลได้
ดีขึ้น สามารถเอาชนะความท้าทายรูปแบบต่าง ๆ ที่ต้องเผชิญกับระบบการทำงานแบบเดิม และจัดการกับระบบการจ่ายเงินเดือน การลางานของพนักงาน รวมถึงการเลื่อนตำแหน่งและการโอนย้ายพนักงาน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Zippi แพลตฟอร์มที่ดูแลการทำงานประสานกันอย่างชาญฉลาดซึ่งสร้างโดย PeopleStrong ช่วยให้พนักงานของบริษัท ทาทา สตีล สามารถทำงานร่วมกันได้อย่างปลอดภัยบนแพลตฟอร์มแบบรวมศูนย์ ซึ่งแพลตฟอร์มนี้ช่วยให้ประสิทธิภาพการทำงานของพนักงานสูงขึ้น นอกจากนี้ Jinie ซึ่งเป็นทั้งผู้ช่วยในรูปแบบ AI และแชทบอทของฝ่ายทรัพยากรบุคคล ของ PeopleStrong จะเข้ามาทำหน้าที่ตอบคำถามที่พนักงานในบริษัทสงสัยในทันที และเปิดช่องทางให้พนักงานทำธุรกรรมต่าง ๆ จากแพลตฟอร์มเดียวกันได้อีกด้วย

“PeopleStrong มุ่งมั่นที่จะช่วยให้ลูกค้าสามารถขับเคลื่อนการทำงานโดยยึดประสบการณ์ของพนักงานเป็นหลักผ่านการใช้นวัตกรรม
เครื่องมือดิจิทัล ซึ่งจะมีส่วนช่วยขับเคลื่อนการทำงานร่วมกันในเชิงลึก และเพิ่มความโปร่งใสของการทำงานให้มากขึ้นอีกด้วย และด้วยโซลูชั่นของเรา เราหวังที่จะขยายขีดความสามารถให้กับองค์กรต่าง ๆ ยกตัวอย่างเช่น การเพิ่มประสบการณ์การทำงานที่ดียิ่งขึ้นแก่พนักงาน ซึ่งเป็นตัวอย่างการดำเนินงานของบริษัท ทาทา สตีล ในประเทศไทย” Boonchoo Malhotra ผู้อำนวยการส่วนภูมิภาคของ PeopleStrong กล่าว

ด้วยการใช้ประโยชน์จากระบบข้อมูลทรัพยากรบุคคลของ PeopleStrong บริษัท ทาทา สตีล ก็จะสามารถทำการจัดการการลางาน การเข้างาน และการจ่ายเงินเดือนให้กับพนักงานทั้ง 1,136 คนของบริษัท และผู้ทำสัญญาทั้ง 950 รายในประเทศไทยได้ดียิ่งขึ้น ยิ่งไปกว่านั้น ระบบยังช่วยให้พวกเขาสามารถจัดการกับการโอน การยืนยันสิทธิ และการเลื่อนขั้นพนักงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

“พนักงานเป็นหัวใจหลักขององค์กรของเรา พวกเขามีความสำคัญต่อทุกความสำเร็จในอนาคตของเรา และเราถือว่าประสบการณ์ของพนักงานเป็นกุญแจสำคัญทางธุรกิจ และมีความจำเป็นต่อองค์กร บริษัท ทาทา สตีล ของเรา มีความยินดีที่ได้ร่วมงานกับ PeopleStrong และได้พัฒนาประสิทธิภาพและประสิทธิผลการทำงานที่ดีขึ้นผ่านการทำงานทรัพยากรบุคคล และฟังก์ชั่นการเปิดใช้งานพนักงาน เรามั่นใจว่า พนักงานในองค์กรของเราจะได้รับประโยชน์จากการลงทุนและความสัมพันธ์นี้” Sirorote Matemanosak รองประธานฝ่ายทรัพยากรบุคคลและกิจการองค์กร บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) กล่าว

เกี่ยวกับ PeopleStrong
พันธกิจของ PeopleStrong มุ่งเน้นไปที่การออกแบบชีวิตและการทำงานในอนาคต เราผลิตเครื่องมือดิจิทัลที่ช่วยให้บริษัทและพนักงานสามารถทำงานร่วมกันด้วยวิธีการที่ง่ายที่สุด เชื่อมถึงกันมากที่สุด และเป็นเครื่องมือที่ดีที่สุดสำหรับการเติบโตอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ เราได้สร้างเสริมประสบการณ์ให้ผู้ใช้งานกว่า 1 ล้านคนและลูกค้าทางธุรกิจกว่า 300 รายทั่วโลก

เกี่ยวกับ บริษัท ทาทา สตีล 
ทาทา สตีล กรุ๊ป เป็นหนึ่งในบริษัทเหล็กชั้นนำระดับโลกที่มีกำลังการผลิตเหล็กดิบถึง 34 ล้านตันต่อปี เป็นหนึ่งในผู้ผลิตเหล็กที่มีความหลากหลายมากที่สุดในโลก ซึ่งมีการดำเนินงานและการค้าเชิงพาณิชย์ทั่วโลก โดยกลุ่มบริษัท (ไม่รวมพื้นที่ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้) มีผลประกอบการรวมถึง 19.7 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ในช่วงเวลาหนึ่งปี เมื่อตัดรอบสิ้นสุดเมื่อวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2563

องค์กรที่ได้ชื่อว่าเป็น A Great Place to Work-Certified อย่าง บริษัท ทาทา สตีล ร่วมงานกับบริษัทในเครือ บริษัทร่วม และกิจการร่วมค้า ต่าง ๆ กระจายตัวอยู่ทั่วห้าพื้นทวีปด้วยฐานพนักงานกว่า 65,000 คน

บริษัท ทาทา สตีล เป็นส่วนหนึ่งของดัชนี DJSI Emerging Markets Index ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2555 และได้รับการจัดอันดับให้อยู่ใน กลุ่มบริษัทเหล็ก
5 อันดับแรก ในการประเมิน DJSI Corporate Sustainability Assessment อย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี พ.ศ. 2559 นอกจากการ เป็นหนึ่งในสมาชิกของ ResponsibleSteel™ และเป็น Climate Action Programme ของ Worldsteel แล้ว บริษัท ทาทา สตีล ยังเป็นที่ยอมรับและได้รับรางวัลมากมาย อย่างเช่น การได้รับการรับรอง Global Lighthouse ของ World Economic Forum สำหรับโรงงาน Kalinganagar แห่งแรกในอินเดีย และได้รับรางวัลจากนายกรัฐมนตรีสำหรับ โรงงานเหล็กแบบบูรณาการที่มีประสิทธิภาพดีที่สุด ในช่วงปี พ.ศ. 2559 ถึงปี 2560 บริษัท ทาทา สตีล ได้รับการจัดอันดับให้เป็นแบรนด์โลหะและการขุดที่ทรงคุณค่าที่สุดของอินเดียโดย Brand Finance ได้รับรางวัล Honourable Mention ในงาน National CSR Awards 2019, รางวัล Steel Sustainability Champion 2019 จาก Worldsteel ในงาน CII Greenco Star Performer Award 2019 และรางวัล Most Ethical Company Award 2020 จากสถาบัน Ethisphere และรางวัล Best Risk Management Framework & Systems (2020) โดย CNBC TV-18 และรางวัลอื่น ๆ อีกมากมาย

เกี่ยวกับ บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย)
บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) ประกอบด้วยบริษัทย่อยสามแห่ง ได้แก่ บริษัท Tata Steel Manufacturing (ประเทศไทย) ตั้งอยู่ที่จังหวัดชลบุรี บริษัท The Siam Construction Steel ตั้งอยู่ที่จังหวัดระยอง และ บริษัท The Siam Iron and Steel (2001) ตั้งอยู่ที่จังหวัดสระบุรี บริษัท ทาทา สตีล เป็นบริษัทผู้ผลิตรายใหญ่ที่สุดในประเทศไทย โดยมีกำลังการผลิตเหล็กขนาดยาว 1.7 ล้านตัน ซึ่งประกอบด้วย เหล็กเส้น ลวดสลิง เหล็กเส้นพิเศษ เป็นต้น ซึ่งสินค้าดังกล่าว จะถูกจัดจำหน่ายโดยเครือข่ายตัวแทนจำหน่ายซึ่งมีอยู่ทั่วประเทศ และยังมีการส่งออกเหล็กเส้นและเหล็กลวดไป
ทั่วโลกอีกด้วย

บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) ได้ดำเนินการขยายขีดความสามารถด้านดิจิทัลด้วยวิธีการ ที่มีอยู่ ปัจจุบัน กระบวนการจำนวนมากได้รับการแปลงเป็นดิจิทัลซึ่งช่วยเพิ่มความคล่องตัวในระบบเป็นอย่างมาก และองค์กรจะเริ่มการทำงานโดยปราศจากกระดาษ (Paperless) ในอนาคตอันใกล้นี้ และเพื่อให้สอดคล้องกับพันธกิจของบริษัทในเครือ บริษัท ทาทา สตีล ยังคงสืบสานความเป็นองค์กรที่มีความเอาใจใส่ต่อชุมชน บริษัทได้รับ การยอมรับจากเวทีต่าง ๆ ที่มีชื่อเสียง ได้แก่ รางวัล Thailand Sustainability Investment Award จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รางวัล CSR-DPIM (กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและเหมืองแร่) และรางวัล CSR-DIW (กรมโรงงานอุตสาหกรรม) อย่างต่อเนื่อง รางวัล Green Mining จากกระทรวงอุตสาหกรรมและ ความปลอดภัยอาชีวอนามัย และรางวัล Working Environment จากกระทรวงแรงงาน

 

บล็อกที่เกี่ยวข้อง
July 21, 2022

วันนี้ PeopleStrong ผู้ให้บริการเทคโนโลยีด้านทรัพยากรบุคคลชั้นนำได้ประกาศว่าบริษัทไทยรับประกันภัยต่อ หนึ่งในบริษัทประกันภัยต่อชั้นนำของประเทศไทยได้เลือก Alt แพลตฟอร์ม...

June 20, 2022

การยกย่องครั้งนี้อิงจากผลตอบรับและระดับคะแนนจากลูกค้าที่เป็นองค์กรเป็นหลัก เราภาคภูมิใจและตื่นเต้นที่จะประกาศว่า PeopleStrong ได้รับการยกย่องให้เป็น “ตัวเลือกของลูกค้า” ในปี...

May 26, 2022

สภาพอากาศที่เลวร้ายในทุกวันนี้ได้ย้ำให้เห็นถึงความสำคัญของการเปลี่ยนแปลงที่ยืดเยื้อยาวนาน ไม่ว่าจะอยู่ในสถานการณ์เช่นไร   สภาวะพลิกผันของโลกได้ทำให้แวดวงธุรกิจตกอยู่ในความยุ่งเหยิงและเปลี่ยนแปลงทั้งระบบเพียงชั่วข้ามคืน  แม้ว่าผู้คนส่วนใหญ่จะคาดหวังว่าผลิตภัณฑ์มวลรวม (GDP) ของประเทศอินเดียจะลดลงอย่างมากหลังจากมีการล็อคดาวน์ประเทศถึง...

ดำเนินการโดย #PeopleStrong