บุคลากรแรงงานในธุรกิจค้าปลีกมักมีภาระงานมาก และต้องเดินทางอยู่ตลอดเวลา ทำให้บุคคลเหล่านี้มักขาดการติดต่อและต้องทำเรื่องต่าง ๆ มากมาย แต่ด้วยความช่วยเหลือของ PeopleStrong ทำให้แบรนด์ชั้นนำในธุรกิจนี้แก้ไขปํญหาต่าง ๆ ได้ ไม่ว่าจะเป็นการสรรหาบุคลากร การปฐมนิเทศ การจัดการเวลาเข้าออกงาน การจ่ายเงินเดือน การเบิกจ่ายต่าง ๆ การปลดพนักงาน การอบรม และการพัฒนาหรือสรรหาแพลตฟอร์มเพื่อติดต่อและทำงานร่วมกับบุคลากรดังกล่าว แพคเกจผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีสำหรับธุรกิจโดย PeopleStrong สามารถช่วยจัดการทุกอย่างที่กล่าวมา ซึ่งประกอบไปด้วยผลิตภัณฑ์ที่ได้รับความนิยม เช่น Alt Recruit, Worklife, Payroll, Learning และ Zippi.

Future Group

Nexus Malls

V-Mart

Case Studies

Explore other Industries

Try us. You will love the PeopleStrong exprience.