เข้าร่วมกลุ่มคนและผู้นำทางธุรกิจที่ใหญ่ที่สุดใน APAC ที่ HR Tech 4.0 ขับเคลื่อน Talent Economy. สมัครตอนนี้

IND

OKRs Vs KPIs: เลือกอะไรเพื่อบริหารผลการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ?

September 29, 2021
OKRs Vs KPIs: เลือกอะไรเพื่อบริหารผลการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ?

องค์กรทั่วโลกใช้มาตรวัดประสิทธิภาพการทำงานทั้ง 2 แบบ คือ วัตถุประสงค์และผลลัพธ์หลัก (OKR) และดัชนีชี้วัดความสำเร็จ (KPI) กันอย่างแพร่หลาย แม้การมาตรวัดทั้ง 2 แบบจะมีจุดประสงค์ต่างกัน แต่บุคคลและองค์กรมักคิดว่าเหมือนกัน เราจะช่วยให้เข้าใจความสำคัญของมาตรวัดประสิทธิภาพการทำงาน และวิธีเลือกแบบจำลองประสิทธิภาพการทำงานให้เหมาะกับคุณ

ความสำคัญของมาตรวัดประสิทธิภาพการทำงาน

ในศตวรรษที่ 21 องค์กรและบุคคลเผชิญกับความท้าทายที่แตกต่างมากกว่าที่พวกเขาเคยเผชิญมาก่อนหน้านี้อย่างสิ้นเชิง ในอดีตองค์กรและบุคคลต่างกังวลเรื่องทำงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นเท่านั้น ตรงข้ามกับปัจจุบันที่องค์กรมองหาเป้าหมายแบบรายบุคคลมากขึ้น เชื่อมโยงกับเป้าหมายองค์กรโดยตรง หมายความว่าตอนนี้องค์กรต้องเลือกประสิทธิภาพการทำงานของพนักงานแต่ละคนเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่เฉพาะเจาะจง

มีแนวทาง เครื่องมือ และเทคนิคต่างๆ ที่สามารถวัดประสิทธิภาพการทำงานของพนักงานได้ อย่างไรก็ตาม ระบบมาตรวัดประสิทธิภาพการทำงานที่ดีจะพยายามปรับปรุงประสิทธิภาพโดยรวมขององค์กร พร้อมกับสนับสนุนประสิทธิภาพการทำงาน ผลผลิต และความเป็นอยู่ที่ดีของพนักงาน ต่อไป เราจะพูดคุยกันว่า OKRs และ KPIs เป็นอย่างไร เพราะทั้ง 2 อย่างนี้เป็นมาตรวัดประสิทธิภาพการทำงานที่มีชื่อเสียงที่สุด ที่ยืนหยัดเคียงข้างกันและช่วยกันสร้างแนวทางให้ธุรกิจประสบความสำเร็จ

OKRs คืออะไร?

ตามที่ชื่อแสดงไว้ OKRs มี 2 องค์ประกอบ คือ วัตถุประสงค์และผลลัพธ์หลัก เมื่อเราวัดประสิทธิภาพการทำงานผ่าน OKR เราจะค้นหาเพื่อปรับปรุงบางเรื่องให้บรรลุวัตถุประสงค์โดยเฉพาะ กล่าวอีกนัยหนึ่งคือ OKRs ระบุข้อกำหนดของแต่ละเป้าหมายที่ต้องบรรลุ และแสดงให้เห็นว่าองค์กรหรือบุคคลปฏิบัติตามข้อกำหนดเหล่านั้นได้ดีเพียงใด มาเข้าใจ OKRs ด้วยตัวอย่างพวกนี้กันเถอะ 

ตัวอย่างที่ 1

วัตถุประสงค์: เพิ่มยอดขาย 40% ภายในไตรมาสที่ 4
ผลลัพธ์หลัก:

  • จำนวนพนักงานขายเพิ่มขึ้น 50%
  • โฆษณาเพิ่มขึ้น 10%
  • เป้าหมายรายวันเพิ่มขึ้น

ตัวอย่างที่ 2

วัตถุประสงค์: เพิ่มการเข้าถึงผลิตภัณฑ์จากทั่วโลก 40%
ผลลัพธ์หลัก:

  • ขยายไปสู่ประเทศใหม่ๆ ทุกปี
  • สร้างจุดจำหน่ายแบบ E-commerce โดย EOQ
  • ช่องทางจัดจำหน่ายที่คล่องตัว

ในตัวอย่างนี้ วัตถุประสงค์ได้ถูกกำหนดให้เป็นเป้าหมายที่ต้องบรรลุ และผลลัพธ์หลักคือข้อกำหนดเพื่อให้บรรลุเป้าหมายดังกล่าว

KPIs คืออะไร?

KPIs ต่างกันโดยสิ้นเชิง ในที่นี้เราวัดตัวชี้วัดประสิทธิภาพการทำงาน และไม่ได้เน้นไปที่การบรรลุเป้าหมายเพียงอย่างเดียว การปรับปรุงตัวชี้วัดบางตัวอาจทำให้บรรลุวัตถุประสงค์หลายข้อ แทนที่จะระบุข้อกำหนดสำหรับเป้าหมาย KPIs จะระบุความก้าวหน้าอันนำไปสู่ผลลัพธ์ที่ตั้งใจไว้ และ OKRs มุ่งสนใจผลลัพธ์ แต่ KPI ไม่เป็นเช่นนั้น

ตัวอย่างที่ 1

การเติบโตของยอดขายรายวัน

ผู้ชมโฆษณา

จำนวนพนักงานที่เพิ่มขึ้นทุกวัน

ตัวอย่างที่ 2

อัตราส่วนที่ต้องการเปรียบเทียบเพื่อตรวจสอบยอดความสำเร็จตามวัตถุประสงค์

การรักษาลูกค้า

การหาลูกค้าใหม่เข้าองค์กร

ความแตกต่างระหว่าง KPI และ OKR กับกลุ่มตัวอย่างทีมงาน

OKRs สนใจวัตถุประสงค์และรายการภาระงานที่ต้องปฏิบัติตามเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์นั้น ในขณะที่ KPIs ไม่ได้สนใจวัตถุประสงค์ แต่จะค่อยๆ เข้าใกล้ผลลัพธ์หลักและวัดระดับประสิทธิภาพการทำงานตามตัวแปรแต่ละตัว

KPIs อาจช่วยคุณให้บรรลุวัตถุประสงค์หลายข้อของทีม แต่ OKRs จะทำให้คุณมุ่งสนใจวัตถุประสงค์เฉพาะข้อ

KPIs ยืดหยุ่นและเปลี่ยนแปลงได้ตามความต้องการ แต่ OKRs จะถูกสร้างขึ้นใหม่เพื่อวัตถุประสงค์แต่ละข้อโดยเฉพาะ

OKR และ KPI อยู่ร่วมกันได้อย่างไร?

ใช่แล้ว อยู่ร่วมกันได้แน่นอน แต่ขึ้นอยู่กับว่าองค์กรหรือบุคคลต้องการอะไร หากต้องการมุ่งเน้นเรื่องผลลัพธ์สุดท้ายโดยเฉพาะ OKRs คือทางของคุณ แต่หากต้องการตัวชี้วัดที่จะช่วยให้พวกเขาทำงานได้ดีขึ้น KPIs ก็คือทางของคุณ ทั้ง 2 อย่างอยู่ร่วมกันได้หากต้องการ ขึ้นอยู่กับเป้าหมายของทีม

คุณใช้ OKRs และ KPIs อย่างสร้างสรรค์ได้ บางครั้งเมื่อคุณอาจจะตามตัวแปรของ KPI บางตัวไม่ทัน คุณอาจสร้าง OKR ขึ้นมาเพื่อนำทุกสิ่งทุกอย่างให้กลับเข้าร่องเข้ารอยก็ได้ วัตถุประสงค์ของ OKR อาจทำให้ตัวแปรของ KPI ดีขึ้นก็เป็นได้ ซึ่งจะช่วยให้องค์กรทำงานคล่องตัวเหมือนเครื่องจักรที่มีน้ำมันหล่อลื่นอย่างดี

คำตัดสิน

เราอยู่ในโลกแห่งคุณภาพที่วัดกันด้วยผลลัพธ์สุดท้ายเชิงปริมาณ การวัดประสิทธิภาพการทำงานบนโลกใบนี้จึงแทบจะเป็นเรื่องจำเป็นขององค์กรในปัจจุบัน KPIs และ OKRs เป็นวิธีกำหนดเป้าหมายและทำให้ตนเองดีขึ้นที่ยอดเยี่ยม ดังนั้นลองนึกถึงเป้าหมายของคุณ วิเคราะห์สิ่งเหล่านั้น และเลือกแบบจำลองที่เหมาะกับคุณ

การบริหารผลการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพจึงเป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่งและซับซ้อน มาทำให้ระบบการบริหารผลการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพของคุณง่ายขึ้นด้วยซอฟต์แวร์ Alt Performance ที่ครอบคลุมของ PeopleStrong สร้างขึ้นเพื่อเป้าหมายที่คล่องตัว แจ้งข้อเสนอแนะอย่างต่อเนื่อง และการสนทนาที่มีความหมาย จองซอฟต์แวร์ตัวอย่างของเราพร้อมคำแนะนำฟรีตอนนี้

 

May 10, 2022

มีงานเขียนและการพูดมากมายเกี่ยวกับความผูกพันของพนักงานต่อองค์กร  ทุกคนทราบว่าสิ่งนี้สำคัญอย่างไรต่อนวัตกรรม ความสำเร็จ และความเติบโต แต่มีไม่กี่คนนักที่จะรู้ชัดว่าต้องใช้อะไรบ้างในการสร้างวัฒนธรรมผลการปฏิบัติงานระดับสูง ความผูกพันของพนักงานต่อองค์กรมีความซับซ้อนพอกันกับสมองของมนุษย์ กล่าวคือ มันมีจิตวิทยา มานุษยวิทยา สังคมวิทยา และจิตวิทยาสังคม ก่อนอื่น ความผูกพันจะเริ่มที่ระดับบุคคล ซึ่งก็คือ สิ่งที่ฉันเองก็กำลังมองหาและสิ่งที่ฉันกำลังทำอยู่...

ปรีติ คุปตา ประธานบริหารกลุ่ม ฝ่ายทรัพยากรบุคคลกลุ่ม อดิตยา เบอร์ล่า กรุ๊ป บทสนทนาเกี่ยวกับเทคโนโลยีจัดการทรัพยากรบุคคล อนาคต และผลกระทบที่อาจมีต่อธุรกิจ ปรีติ คุปตา ศิษย์เก่าวิทยาลัยการจัดการ XLRI* และคณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด...

April 27, 2022

เราอยู่ในการปฏิวัติด้านทรัพยากรบุคคลมาเกือบสองปีแล้ว เราเริ่มปีด้วยการถอนหายใจว่าในที่สุดก็หมดปี 2020 และหวังว่าวิกฤตโรคระบาดจะผ่านพ้นไปแล้ว แต่ไม่มีใครรู้ว่ามีอย่างอื่นรอเราอยู่อีก การทำงานทางไกล การทำงานแบบไฮบริด การกลับมาทำงาน การทำงานอย่างปลอดภัย และอื่นๆ อีกมากมาย เราผ่านช่วงเวลาที่สับสนวุ่นวายมาด้วยกัน จากการให้บริการลูกค้ากว่า 500 ราย...