เข้าร่วมกลุ่มคนและผู้นำทางธุรกิจที่ใหญ่ที่สุดใน APAC ที่ HR Tech 4.0 ขับเคลื่อน Talent Economy. สมัครตอนนี้

IND

OKR – คืออะไร อย่างไร และทำไมถึงสำคัญ

September 29, 2021
OKR – คืออะไร อย่างไร และทำไมถึงสำคัญ

พวกเราต่างอยู่ในโลกที่ขับเคลื่อนด้วยสารพัดคนบ้างาน มันอาจจะเป็นการอ้างถึงโดยกว้าง แต่ก็ยังคงจริงอยู่ที่ว่าผลิตผลอันเกิดจากงานในองค์กร สถานประกอบการ หรือแม้กระทั่งในครัวเรือนนั้นเกิดขึ้นจากผู้คนที่สามารถจัดการงานมากมายของตัวเองได้พร้อม ๆ กับการทำงานอื่นควบคู่ไปด้วย ผลการศึกษามากมายแสดงให้เห็นว่าการติดตามประสิทธิภาพในการทำงาน แม้จะเป็นเพียงโน้ตจัดการงานบ้าน สามารถเสริมแรงให้เกิดความกระตือรือร้นในการทำงานให้สำเร็จและทันเวลาด้วยเช่นกัน มันเป็นวิธีโบร่ำโบราณที่ช่วยเพิ่มช่องทางให้เกิดผลผลิตจากการทำงาน แม้แต่กับคนที่ไม่เป็นระบบระเบียบอะไรเลยกับเรื่องง่าย ๆ ในชีวิตประจำวัน

การนำเอาแนวการปฏิบัติง่าย ๆ นี้ไปทำการศึกษาค้นคว้าอย่างกว้างขวางเกี่ยวกับวิธีการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานที่ผ่านการพัฒนาให้สมบูรณ์แบบยิ่งขึ้นจนได้รับการยอมรับจากบรรดานักคิดชั้นแนวหน้าในสายธุรกิจองค์กรและสายการจัดการ ทำให้เราได้ ‘OKR’ ซึ่งหมายถึง ‘วัตถุประสงค์และสิ่งที่วัดความสำเร็จ’

OKR คืออะไร?

OKR เป็นเครื่องมือในการกำหนดเป้าหมายในการทำงานร่วมกันซึ่งสามารถนำไปใช้ได้กับทั้งการทำงานเป็นทีมและการทำงานรายบุคคล เครื่องมือนี้ใช้เพื่อตั้งเป้าหมายที่สูงและท้าทายพร้อมกับผลลัพธ์ที่คาดหวังซึ่งสามารถวัดผลได้ ด้วยการใช้งาน OKR คุณสามารถติดตามความคืบหน้าในงานของคุณ จัดระบบระเบียบในงาน และส่งเสริมมีส่วนร่วมภายใต้ผลสรุปของงานที่วัดผลได้
มีการใช้งาน OKRs อย่างแพร่หลายในบริษัท ทีมธุรกิจ หรือกระทั่งบุคคลทั่วไป ด้วยประสิทธิภาพในการติดตามผลงานของบุคคลหรือของทีมตามเงื่อนไขเวลาที่กำหนด รวมทั้งการประเมินความคืบหน้าในงานได้ด้วยพารามิเตอร์ที่วัดได้จริง

วัตถุประสงค์คืออะไร
หากกล่าวโดยทั่วไป วัตถุประสงค์นั้นหมายถึงเพียงสิ่งที่เราต้องทำให้สำเร็จ แต่สำหรับนิยามในที่นี้วัตถุประสงค์คือเป้าหมายที่ชัดเจน บางครั้งอาจเป็นเป้าหมายที่ท้าทายหรือเป็นเพียงเป้าหมายที่จับต้องได้ เมื่อถูกออกแบบและดำเนินการอย่างเหมาะสมแล้ว วัตถุประสงค์จะเป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับขั้นแรกของการทำงานให้สำเร็จ

สิ่งที่วัดความสำเร็จคืออะไร
สิ่งที่วัดความสำเร็จคือเกณฑ์มาตรฐานที่ใช้วัดความสำเร็จของวัตถุประสงต์ที่กำหนด สิ่งที่วัดความสำเร็จที่มีประสิทธิภาพนั้นมีความจำเพาะเจาะจงและขึ้นอยู่กับเวลาอย่างมาก ส่วนใหญ่สามารถวัดประเมินได้เพื่อตัดสินว่างานเกิดประสิทธิผลขึ้นแล้ว

การริเริ่มคืออะไร
การริเริ่มคือกระบวนการที่อยู่ระหว่างวัตถุประสงค์กับสิ่งที่วัดความสำเร็จ ประกอบด้วยภารกิจและโครงการที่ดำเนินการเพื่อให้บรรลุสิ่งที่วัดความสำเร็จ

ความเป็นมาของ OKRs
จุดกำเนิดของ OKR นั้นย้อนกลับไปเมื่อปี 2497 ซึ่งคิดค้นโดย Peter Drucker ในฐานะการจัดการโดยใช้วัตถุประสงค์ (Management by Objectives: MBO) หลังจากร่วมก่อตั้ง Intel ในปี 2511 Andrew Grove ขณะดำรงตำแหน่ง CEO ได้พัฒนาแนวคิดดังกล่าวต่อจาก MBO ของ Peter ให้สมบูรณ์ขึ้นซึ่งได้สร้าง OKR ตามที่รู้จักกันในปัจจุบัน ต่อมา John Doerr ได้เข้ามาร่วมงานกับ Intel ในปี 2517 และคุ้นเคยกับการใช้ OKRs เป็นอย่างดีตลอดระยะเวลาที่เขาอยู่ที่นี่ หลังจากนั้น Doer ได้ร่วมงานกับ Kleiner Perkins Caufield & Byers ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ลงทุนรายแรก ๆ ของ Google เขากลายเป็นที่ปรึกษาให้แก่ Google ในขั้นแรกเริ่มดำเนินธุรกิจ เขาได้แนะนำการใช้ OKR กับผู้ก่อตั้ง คือ Larry Page และ Sergey Brin พวกเขาได้ลองใช้ OKR กับการทำงานใน Google ซึ่งยังคงใช้เครื่องมือดังกล่าวอยู่จนถึงทุกวันนี้

เรื่องราวต่าง ๆ ยังคงดำเนินต่อไปเมื่อ Doerr ได้นำเสนองานแก่ทีมผู้ก่อตั้งรุ่นเยาว์ของ Google ในปี 2542 สิ่งนี้คือบางส่วนที่ตัดตอนมาจากงานนำเสนอของเขาเกี่ยวกับวัตถุประสงค์และสิ่งที่วัดความสำเร็จและรูปแบบในการนำเสนอ

OKRs ประเภทต่าง ๆ

เมื่อ Doerr ได้แสดงแนวคิดในการใช้ OKR แก่สมาชิกผู้ก่อตั้งรุ่นเยาว์ เขาก็มีเป้าหมายเฉพาะชัดเจนในใจ แต่เขาไม่ได้คาดคิดว่างานที่ทำจะกลายเป็นต้นแบบการบริหารจัดการเป้าหมายของโลกสมัยใหม่ นี่เป็นวิธีการที่ OKR สามารถนิยามความสำเร็จน้อยใหญ่ได้ ความแตกต่างของ OKR ประเภทต่าง ๆ จึงขึ้นอยู่กับลักษณะเฉพาะข้อนี้ด้วย

OKR แบบมุ่งมั่น

OKR แบบมุ่งมั่นเป็นเป้าหมายที่เราจำเป็นต้องกำหนดและต้องการบรรลุไม่ว่าจะด้วยต้นทุนขนาดใดก็ตาม หากปราศจาก OKR ลักษณะนี้ เราคงไม่สามารถประสบความสำเร็จได้ เราจะจัดลำดับความสำคัญทุกอย่างเพื่อให้มั่นใจว่า OKR นี้จะประสบความสำเร็จภายในสิ้นสุดวงรอบการทำงาน 90 วัน

OKR แบบมุ่งหวัง

OKR แบบมุ่งหวังผลักดันให้เราวาดฝันและทะเยอทะยานไปสู่เป้าหมาย มักต้องการให้ทีมพยายามขึ้นอีกนิดเพื่อให้ประสบความสำเร็จไกลเกินกว่าที่ตั้งไว้ ด้วยเหตุนี้พวกเขาจึงประสบความสำเร็จได้ยากกว่า แม้ว่าประเด็นสำคัญของ OKR ประเภทนี้คือการพาทีมออกจากพื้นที่ปลอดภัยและนำให้คิดนอกกรอบเพื่อให้บรรลุในสิ่งที่พวกเขาไม่เคยทำมาก่อน

OKR แบบเรียนรู้

OKR แบบเรียนรู้สามารถเรียกได้ว่าเป็นการสำรวจหรือการทดลองเพื่อตรวจสอบสมมติฐาน
เป้าหมายทั่วไปของ OKR แบบเรียนรู้คือการรายงานข้อค้นพบหรือการตัดสินสมมติฐานภายในระยะเวลา 90 วัน OKR ลักษณะนี้เหมาะกับงานแนวศึกษาวิจัยที่ไม่จำเป็นต้องพึ่งพาข้อมูลตั้งต้นมากนักและมักเกิดการเปลี่ยนแปลงเนื้อหาสาระระหว่างการดำเนินโครงการ

ประโยชน์ของการใช้ OKRs คืออะไร?

OKRs มีประโยชน์อย่างมากเมื่อนำไปใช้กับธุรกิจและทีม คุณค่าสำคัญข้อหนึ่งของเครื่องมือ OKR คือความเป็นรูปธรรมของผลลัพธ์และรายงานที่แสดงรายละเอียดถึงวิธีการปรับปรุงแก้ไขจากสถานการณ์ที่กำหนด ยังมีวิธีการอีกมากมายที่ OKR จะเป็นประโยชน์ต่อองค์กรหรือทีมของคุณ

ผลกระทบเชิงธุรกิจ
มีการศึกษาอย่างลึกซึ้งซึ่งแสดงให้เห็นว่าทีมที่ใช้ OKR นั้นสามารถทำงานได้ผลดีกว่าซึ่งส่งผลต่อการเติบโตขององค์กรอย่างเห็นได้ชัดเมื่อเทียบกับทีมที่ไม่ได้ใช้ OKR ในความเป็นจริงนั้น ทีมและธุรกิจมักได้รับคำแนะนำให้ใช้ OKR เพื่อให้สามารถติดตามเส้นทางการเติบโตและความคืบหน้าของงานได้ดียิ่งขึ้น

ประโยชน์เชิงวัฒนธรรม

มีการตั้งสังเกตว่าองค์กรจำนวนมากที่ไม่มีการวางแผนหรือบริหารจัดการเป้าหมายที่ชัดเจนจะมุ่งเน้นเฉพาะผลผลิตของงาน แต่องค์กรที่รักษาวินัยต่อเป้าหมายรายไตรมาสและเป้าหมายรายปีอย่างเคร่งครัดจะมุ่งเน้นผลลัพธ์ของงาน OKR ปรับเปลี่ยนจุดสนใจจากผลผลิตให้กลายเป็นผลลัพธ์ เครื่องมือนี้ช่วยเพิ่มความรับผิดชอบในงาน ความโปร่งใส และการวางเป้าหมายภายในองค์กร ซึ่งส่งผลให้ประสิทธิภาพการทำงานสูงขึ้นและการมีส่วนร่วมของพนักงาน

เครื่องมือ OKR ที่พร้อมใช้มีอะไรบ้าง?

หากคุณกำลังมองหาเครื่องมือ OKR ที่เชื่อถือได้ในตลาดซอฟต์แวร์ปัจจุบัน Alt Performance ของ PeopleStrong ซึ่งเป็นซอฟต์แวร์จัดการประสิทธิภาพในการทำงานโดยใช้ OKR อาจเป็นสิ่งที่เหมาะสมที่สุดสำหรับธุรกิจของคุณ OKR จาก PeopleStrong ช่วยให้คุณสามารถจัดสิ่งที่สนใจให้เป็นไปในแนวเดียวกันได้ รวมทั้งการติดตามผลของงานจากทีมต่าง ๆ โดยการปรับจุดสนใจตั้งแต่ต้นจรดปลาย ซอฟต์แวร์จะช่วยทั้งองค์กรในการระบุสิ่งที่จำเป็นต้องทำและสิ่งที่ต้องหลีกเลี่ยงเมื่อทำงานเป็นกลุ่มก้อนกลมเกลียวกัน
สิ่งที่ช่วยให้ซอฟต์แวร์ OKR Alt Performance โดดเด่นในตลาดคือการออกแบบที่เกี่ยวข้องซึ่งเป็นแกนหลักของซอฟต์แวร์ ประสบการณ์อย่างกว้างขวางในการนำ OKR ไปใช้ในภาคอุตสาหกรรมต่าง ๆ ได้แปรเป็นข้อมูลเชิงลึกและความฉลาดอย่างล้ำลึกที่ช่วยกำหนดสิ่งที่เหมาะสมและไม่เหมาะสมกับงานของลูกค้า ด้วยอินเตอร์เฟซที่ใช้งานง่าย การวิเคราะห์ที่มีความหมาย และโมดูลบริการตัวเองทำให้ซอฟต์แวร์เป็นที่ต้องการในธุรกิจยุคใหม่มากมาย

OKR ที่ดีเกิดจากอะไร?

อันดับแรก สร้างแผนผังในหัวของคุณให้เรียบร้อย ความชัดเจนเป็นหัวใจสำคัญของทุกสิ่ง วัตถุประสงค์เป็นสิ่งที่สืบต่อมาจากภารกิจของงาน ดังนั้น ลองนึกถึงภารกิจอันเป็นปลายทางของคุณ ตัวคุณเองอยู่ตรงไหนเมื่อทุกอย่างสำเร็จลงแล้ว? เมื่อคุณมีสิ่งนั้นแล้ว ดูแลจัดการเป้าหมายให้มีประสิทธิภาพและสำเร็จได้จริง จำไว้สิ่งหนึ่งว่า ความพิเศษไม่ได้หมายความว่าเป็นสิ่งที่ดีเสมอไป จุดหมายปลายทางของทุก ๆ ความสำเร็จในการใช้ OKR คือ บทวิเคราะห์ผลสำเร็จอย่างเข้มข้น จุดมุ่งหมายคือการดำเนินการอย่างต่อเนื่องและปรับปรุงความพยายามในการไปสู่เป้าหมายอื่น ๆ ที่จะเกิดขึ้นต่อไป

บทสรุป

โดยสรุป ผู้เชี่ยวชาญมักแนะนำว่าประสิทธิภาพในการทำงานที่ดีเป็นบันไดสู่ความสำเร็จ ดังนั้น การจัดการวางระบบระเบียบในชีวิตนั้นสามารถนำไปสู่ชีวิตที่เป็นสุขและพึงพอใจในท้ายที่สุด ด้วย OKRs หมุดหมายสำคัญนี้อาจดูเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้โดยง่าย แต่ด้วยเวลาและความพยายามที่เหมาะสม สิ่งนี้ย่อมกลายเป็นผลสำเร็จระยะยาวในอนาคตด้วยเช่นกัน

 

May 10, 2022

มีงานเขียนและการพูดมากมายเกี่ยวกับความผูกพันของพนักงานต่อองค์กร  ทุกคนทราบว่าสิ่งนี้สำคัญอย่างไรต่อนวัตกรรม ความสำเร็จ และความเติบโต แต่มีไม่กี่คนนักที่จะรู้ชัดว่าต้องใช้อะไรบ้างในการสร้างวัฒนธรรมผลการปฏิบัติงานระดับสูง ความผูกพันของพนักงานต่อองค์กรมีความซับซ้อนพอกันกับสมองของมนุษย์ กล่าวคือ มันมีจิตวิทยา มานุษยวิทยา สังคมวิทยา และจิตวิทยาสังคม ก่อนอื่น ความผูกพันจะเริ่มที่ระดับบุคคล ซึ่งก็คือ สิ่งที่ฉันเองก็กำลังมองหาและสิ่งที่ฉันกำลังทำอยู่...

ปรีติ คุปตา ประธานบริหารกลุ่ม ฝ่ายทรัพยากรบุคคลกลุ่ม อดิตยา เบอร์ล่า กรุ๊ป บทสนทนาเกี่ยวกับเทคโนโลยีจัดการทรัพยากรบุคคล อนาคต และผลกระทบที่อาจมีต่อธุรกิจ ปรีติ คุปตา ศิษย์เก่าวิทยาลัยการจัดการ XLRI* และคณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด...

April 27, 2022

เราอยู่ในการปฏิวัติด้านทรัพยากรบุคคลมาเกือบสองปีแล้ว เราเริ่มปีด้วยการถอนหายใจว่าในที่สุดก็หมดปี 2020 และหวังว่าวิกฤตโรคระบาดจะผ่านพ้นไปแล้ว แต่ไม่มีใครรู้ว่ามีอย่างอื่นรอเราอยู่อีก การทำงานทางไกล การทำงานแบบไฮบริด การกลับมาทำงาน การทำงานอย่างปลอดภัย และอื่นๆ อีกมากมาย เราผ่านช่วงเวลาที่สับสนวุ่นวายมาด้วยกัน จากการให้บริการลูกค้ากว่า 500 ราย...