สื่อไม่ได้มีเพียงแค่ความบันเทิงเท่านั้น แต่ยังต้องวางแผนการเปลี่ยนแปลงและการสื่อสารอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างแนวคิดใหม่ ๆ และทำให้พวกเขามีชีวิตที่รวดเร็ว โซลูชัน PeopleStrong เช่น Alt Worklife และ Zippi ช่วยให้พนักงานทำงานร่วมกันได้เร็วขึ้นกับพนักงานคนอื่นๆ รวมถึง vendor จากภายนอกและวางแผนกำหนดการได้อย่างรวดเร็วด้วยทีมที่กระจายไปตามสถานที่ต่างๆ สิ่งที่ดีที่สุดคือ Zippi เพราะมันมีวิธีทำงานที่ปลอดภัยในการทำงานร่วมกับแรงงานนอกระบบเพื่อให้มีความเจริญรุ่งเรืองมากขึ้นเรื่อย ๆ

Bec

Radio
City

Dharma
Productions

Versant Online Solutions

Case Studies

สำรวจอุตสาหกรรมอื่น ๆ

ลองเรา คุณจะหลงรักประสบการณ์ PeopleStrong