ทีมผู้นำ

ทีมผู้นำของ PeopleStrong มุ่งมั่นในการสร้างผลิตภัณฑ์
ที่สามารถนำความสุข ความมีชีวิตชีวา และความหมาย
มาสู่การทำงานได้

พบกับผู้นำของเรา

กลุ่มผู้ประกอบการด้านทรัพยากรบุคคลที่มุ่งมั่นสู่การเปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์ HR ของอินเดีย

Pankaj Bansal

ผู้ร่วมก่อตั้งและ Group CEO PeopleStrong

Sandeep Chaudhary

ประธานบริหาร,PeopleStrong

Devashish Sharma

สมาชิกผู้ก่อตั้งและประธาน,Taggd

Vishal Saha

ผู้เผยแพร่นวัตกรรมองค์กร,
PeopleStrong

Kiran Kumar

สมาชิกผู้ก่อตั้งและผู้บริหารฝ่ายการตลาดระดับโลก PeopleStrong

Prakash Rao

ผู้บริหารฝ่ายปฏิบัติการ - SaaS
PeopleStrong

Rajesh Batra

สมาชิกผู้ก่อตั้งและผู้บริหารด้านการเงิน PeopleStrong

Vikas Sapra

ผู้บริหารฝ่ายธุรกิจ- การจัดการบัญชีเงินเดือน และกำลังคน, PeopleStrong

Mrigank Tripathi

ผู้บริหารฝ่าย Growth - อินเดียและ MEA PeopleStrong

Vipul Mathur

ผู้บริหารฝ่ายธุรกิจ- Talent Solutions
PeopleStrong

Vineet Pandita

ผู้รักษาการแทนผู้บริหารฝ่ายเทคโนโลยี PeopleStrong

Amit Thapliyal

รองประธาน - ฝ่ายการตลาด
PeopleStrong

สมาชิกคณะกรรมการ

คณะกรรมการผู้ประสบความสำเร็จอย่างสูงประกอบด้วย
ผู้รู้ด้านธุรกิจซึ่งได้เสริมให้ PeopleStrong แข็งแกร่ง
ด้วยมาตรฐานการกำกับดูแลกิจการที่สูงที่สุด

Late Shelly Singh

(1977-2020)

ผู้ร่วมก่อตั้ง, PeopleStrong

Renuka Ramnath

 CEO, Multiples Alternate Asset Management

Pankaj Bansal

ผู้ร่วมก่อตั้งและ Group CEO , Multiples PeopleStrong

Praveen Kumar Bhalla

หัวหน้าฝ่ายทรัพยากรมนุษย์, Multiples HDFC LTD.

Rajul Garg

ผู้ก่อตั้งและหุ้นส่วนผู้จัดการ , Leo Capital

Su-Yen Wong

ผสมาชิกคณะกรรมการ  Peoplestrong

Sandeep Chaudhary

ประธานบริหาร  Peoplestrong

Manish Gaur

กรรมการผู้จัดการ, Multiples Alternate Asset Management

Late Shelly Singh

(1977-2020)
Co-Founder, PeopleStrong

เรียนรู้เพิ่มเติมว่า PeopleStrong ทำให้ทีมของคุณ
ทำงานร่วมกันได้อย่างไร