ความท้าทายที่เป็นหัวใจสำคัญในธุรกิจเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศประกอบด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดจ้างงาน ความบกพร่องของการทำงานร่วมกันในทีม การเบิกค่าใช้จ่ายต่าง ๆ และระบบการเงิน แต่ PeopleStrong สามารถแก้ปัญหาดังกล่าวได้อย่างเชี่ยวชาญ ด้วยการใช้ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับการจัดจ้างที่ครอบคลุมทั้งระบบ แอปพลิเคชัน Alt Recruit สามารถช่วยลดปํญหาความยุ่งยากที่มักเกิดขึ้นในธุรกิจแขนงนี้ และ Alt Worklife ช่วยดำเนินการตั้งแต่ขั้นตอนการปฐมนิเทศไปจนถึงดูแลการลาออก พร้อมกับ Zippi ที่จะช่วยเปลี่ยนแปลงการติดต่อสื่อสารกันภายในทีมและ Jinieจะคอยดูแลการประสานงานระหว่างบุคลการและฝ่ายทรัพยากรบุคคลตลอด 24 ชั่วโมง

Altimetrik

Maersk Global

Admiral Solutions

Quatrro Global

GR Infra technologies

Ample Technologies

Wipro Infotech

Cognizant

HP

HCL Infosystems

NEC India

SAP Labs

Arrow Group

Entercom Solutions

Hi-tech Robotic Systemz Ltd

Case Studies

Explore other Industries

Try us. You will love the PeopleStrong exprience.