นักลงทุน

นักลงทุนของเรามีความเชื่อร่วมกันที่แรงกล้าต่อโอกาสที่จะเกิดขึ้น
โดยการปรับใช้แนวทางปฏิบัติด้าน HR ในประเทศเกิดใหม่

Multiples คือบริษัทหุ้นนอกตลาดชั้นนำที่มุ่งเน้นการลงทุนในอินเดียโดยมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิภายใต้ การจัดการของบริษัทที่ 1 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ…

Housing Development Finance Corporation Limited (HDFC Ltd.) ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 1977 โดยมี…