เข้าร่วมกลุ่มคนและผู้นำทางธุรกิจที่ใหญ่ที่สุดใน APAC ที่ HR Tech 4.0 ขับเคลื่อน Talent Economy. สมัครตอนนี้

IND

10 เหตุผลที่บริษัทที่ประสบความสำเร็จใช้วิธีการตั้งเป้าหมายเพื่อวัดผลความสำเร็จ (OKRs)

10 เหตุผลที่บริษัทที่ประสบความสำเร็จใช้วิธีการตั้งเป้าหมายเพื่อวัดผลความสำเร็จ (OKRs)

ในปัจจุบันนี้ เราจะเห็นได้ว่าบริษัทชั้นนำของโลกที่ประสบความสำเร็จนั้นมีแนวโน้มที่จะใช้ OKRs หรือวิธีการถูกกำหนดสำหรับตั้งเป้าหมายเพื่อวัดผลความสำเร็จ แต่ก่อนที่เราจะลงรายละเอียดว่าทำไมถึงเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วต่อการใช้ OKRs ในกลุ่มบริษัทที่มีชื่อเสียงของโลก เราต้องทำการศึกษาเกี่ยวกับแนวคิดและประวัติความเป็นมาของ OKRs ที่เกิดขึ้นมาอย่างรวดเร็ว OKR ย่อมาจาก “Objectives and Key results” หรือวิธีการตั้งเป้าหมายเพื่อวัดผลความสำเร็จ ถูกนำมาใช้เป็นเวลาหลายสิบปีโดยธุรกิจต่างๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของพนักงานและสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่เหมาะสม มันเป็นเครื่องมือเพื่อสร้างเป้าหมายร่วมกันระหว่างทีมออฟฟิศและพนักงานทุกคนเพื่อกำหนดเป้าหมายที่ท้าทายและยิ่งใหญ่เพื่อให้บรรลุผลแบบเฉพาะเจาะจง ระบบ OKRs นั้นถูกกำหนดมาเพื่อให้สอดคล้องกับพนักงานของบริษัทเพื่อบรรลุเป้าหมายของบริษัท รวมถึงจูงใจและกระตุ้นให้พนักงานไปให้ถึงเป้าหมายนั้น แอนดี้ โกรฟ อดีตประธานและประธานบริหารของ Intel ออกแบบกรอบแนวคิดนี้เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งขึ้นในสถานที่ทำงาน จอห์น
7 ขั้นตอนเพื่อสร้างกระบวนการบริหารคนเก่ง

7 ขั้นตอนเพื่อสร้างกระบวนการบริหารคนเก่ง

การเปลี่ยนงานและสถานที่ทำงานถือเป็นการผลักดันให้บริษัทต่างๆ มีความยืดหยุ่น มุ่งเน้นความร่วมมือของพนักงานและมองหาการให้โอกาสทางการเรียนรู้และการพัฒนาที่ต่อเนื่อง กลยุทธ์การบริหารคนเก่งนั้นต้องอาศัยความยืดหยุ่นและความคล่องแคล่ว ไม่เพียงเพื่อจัดการวงจรความสามารถ แต่ยังเป็นการให้ความเข้าใจที่ลึกซึ้งเพื่อปลดล็อคอำนาจของแรงงานของบริษัท การบริหารคนเก่งเป็นความรับผิดชอบขององค์กรในการสรรหา ให้คำปรึกษา รักษาและมีส่วนร่วมในการสร้างแรงงานในอนาคต การบริหารดังกล่าวประกอบด้วยกระบวนการและระบบการทำงานต่างๆ ซึ่งเกี่ยวข้องกับการรักษาและพัฒนาแรงงานที่มีความสามารถสูงกว่า การบริหารคนเก่งสามารถช่วยสร้างแรงงานที่มีแรงจูงใจ มีส่วนร่วมและมีทักษะที่ตอบสนองกับเป้าหมายองค์กร นอกจากนี้ มันยังช่วยลดอัตราการลาออกของพนักงานซึ่งเป็นการช่วยลดต้นทุนการจ้างงานอย่างมีนัยสำคัญ การแข่งขันระดับโลกของคนเก่ง ผู้นำเชิงนวัตกรรมเข้าใจความสำคัญของกลยุทธ์การจ้างและการพัฒนาคนเก่งหัวกะทิเพื่อให้เกิดความต่อเนื่องและจัดการกับความเสี่ยง ดังนั้น ตัวเลือกต้นๆ จะมีทางเลือกมากขึ้น ทำให้ประสบการณ์ของพนักงานนั้นเป็นส่วนสำคัญของขั้นตอนการสรรหา ผลจากการสำรวจ 2020 Deloitte Survey สะท้อนให้เห็นถึงแนวคิดนี้ ผู้บริหารมากกว่า 4 คนจาก 10 คนให้คะแนนการแข่งขันเพื่อคนเก่งเป็นหนึ่งในสิ่งที่พวกเขากังวล
5 วิธีพัฒนาการฝึกอบรมในองค์กร

5 วิธีพัฒนาการฝึกอบรมในองค์กร

  ผู้ประกอบการจำนวนมากเล็งเห็นว่าการลงทุนในการอบรมพัฒนาบุคลากรเป็นเรื่องสำคัญมาก เช่นเดียวกับการเอาตัวรอดในสถานการณ์การระบาดของ Covid-19 โดยข้อมูลจาก Training Industry report ในปี 2018 แสดงให้เห็นว่า ในสหรัฐฯ เม็ดเงินจำนวนกว่า 87,600 ล้านดอลล่าถูกใช้ไปในการพัฒนาองค์กรในด้าน การพัฒนาบุคคล โดยมีสัดส่วนดังต่อไปนี้: กว่า 11,000 ล้านเหรียญ ถูกใช้ไปกับสินค้าและบริการ เช่น Linkedin Learning ฯลฯ ค่าใช้จ่ายจิปาถะในการพัฒนาบุคคล ยกตัวอย่างเช่น ค่าเดินทาง ค่าสถานที่ อุปกรณ์
6 เหตุผลว่าทำไมระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล (HRMS) ต้องใช้ซอฟต์แวร์

6 เหตุผลว่าทำไมระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล (HRMS) ต้องใช้ซอฟต์แวร์

ปัจจุบันโลกของเรากำลังถูกรายล้อมไปด้วยวิกฤต ในขณะเดียวกันโรคระบาดอย่างเช่น COVID-19 ก็เข้ามากระตุ้นเตือนให้ทุกคนต้องตระหนักรู้ถึงความเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ที่กำลังจะเกิดขึ้นกับโลกการทำงานในอนาคต ธุรกิจทุกประเภทต่างก็กำลังรับมือกับการที่ต้องจัดทำข้อมูลของตนเองให้เป็นรูปแบบดิจิทัล ธุรกิจเหล่านี้ต่างทุ่มงบประมาณจำนวนมากในการทำข้อมูล ซึ่งส่งผลให้ประสิทธิภาพการเข้าถึงข้อมูลต่างๆทำได้รวดเร็วและสะดวกมากขึ้นพนักงานทุกคนถือเป็นฟันเฟืองหลักขององค์กร ดังนั้นการมีซอฟต์แวร์สำหรับการจัดการทรัพยากรบุคคลจึงมีความสำคัญต่อการปฏิบัติงานโดยรวมขององค์กร ขณะที่ทุกภาคส่วนกำลังประสบปัญหาในการทำให้องค์กรปรับตัวเข้ากับยุคดิจิตอลซึ่งถือเป็นวิถีใหม่ในการทำงาน ดังนั้นระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล (HRMS) จะสามารถช่วยฝ่ายบุคคลในการจัดการการดำเนินงานหลายๆอย่างด้วยการกดปุ่มเพียงไม่กี่ครั้ง และยังเป็นการเสริมประสิทธิภาพการทำงานให้คล่องตัวอีกด้วย ความท้าทายในการปรับตัวให้เข้ากับการทำงานรูปแบบใหม่นี้ล้วนต้องอาศัยความทุ่มเทและความสามารถในการประสานความร่วมมือกับส่วนต่างๆเพื่อนำองค์กรก้าวผ่านช่วงเปลี่ยนถ่ายครั้งสำคัญนี้ให้ได้ และหัวหน้าฝ่ายทรัพยากรบุคคลก็ถือเป็นกำลังหลักขององค์กรที่จะขับเคลื่อนให้ประสบความสำเร็จ ดังนั้นเราต้องตั้งเป้าหมายไว้สองประการคือ หนึ่ง ต้องเตรียมองค์กรให้มีความพร้อมสำหรับอนาคต และสองคือเราต้องไม่หยุดพัฒนาดัชนีความสุขภายในองค์กร ประเด็นที่กล่าวมานี้สามารถเกิดขึ้นได้ถ้าเราใช้เทคโนโลยีเพื่อจัดการกับงานและภารกิจปลีกย่อยต่างๆให้เต็มประสิทธิภาพ เพื่อให้ฝ่ายทรัพยากรบุคคลได้มีเวลามากขึ้นในการพัฒนาความพึงพอใจของลูกค้าที่องค์กรรับผิดชอบดูแลอยู่ ซอฟต์แวร์การจัดการทรัพยากรมนุษย์ก่อให้เกิดประโยชน์หลายประการในองค์กร ภายใต้วิกฤตที่เกิดในปัจจุบัน องค์กรต้องทั้งพัฒนาให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นซึ่งเป็นสิ่งที่ต้องให้เกิดพร้อมๆกับการต้องใส่ใจพนักงานทุกคน สองเรื่องนี้ล้วนเป็นไปได้ด้วยการปฏิบัติการของระบบสาระสนเทศเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล (HRMS) เมื่อกล่าวถึงการนำองค์กรเข้าสู่ยุคดิจิทัล องค์กรนั้นๆควรทราบข้อดีของการนำซอฟต์แวร์มาใช้ในระบบสาระสนเทศเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล และต่อไปนี้คือหกข้อดีของระบบ HRMS:
Strong People: ราฮุล ราว

Strong People: ราฮุล ราว

คุณราฮุล ราว คือ ผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายขายประจำภูมิภาค ในประเทศไทย อีกทั้งเขายังเป็นนักพัฒนาซอฟแวร์ ในช่วงแรกราฮุลเริ่มต้นอาชีพจากการเป็นพนักงานขาย และเขาได้รับงานขายด้านการขายบริการทางเทคโนโลยีเกี่ยวกับทรัพยากรมนุษย์ ขั้นตอนการสรรหาบุคคล ในการสัมภาษณ์ Strong People คนสุดท้ายนี้ เราได้รับเกียรติจาก คุณราฮุล ราว ผู้ที่จะมาถ่ายทอดเรื่องราวเกี่ยวกับ บทบาท ภูมิหลัง และ บทเรียนครั้งยิ่งใหญ่ที่ทำให้เขาเป็นเขาในทุกวันนี้ ช่วยบอกเราเพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวคุณ ผมราฮุล ราว และผมเริ่มอาชีพนี้ในปี 2550 ผมทำงานเป็นพนักงานฝ่ายขายให้กับบริษัทชอฟแวร์ยักษ์ใหญ่ แต่กำลังเริ่มมองหาโอกาสที่ท้าทายมากยิ่งขึ้นราวๆปี 2556 นั่นคือจุดเริ่มต้นที่ผมได้รับการติดต่อจากผู้สรรหาพนักงานระดับสูง
บริษัท ทาทา สตีลเลือก PeopleStrong เพื่อยกระดับแนวทางการเพิ่มพูนประสบการณ์พนักงานในประเทศไทย

บริษัท ทาทา สตีลเลือก PeopleStrong เพื่อยกระดับแนวทางการเพิ่มพูนประสบการณ์พนักงานในประเทศไทย

PeopleStrong ผู้ให้บริการชั้นนำในเรื่องเทคโนโลยีการจัดการทรัพยากรบุคคลประกาศว่า ทางบริษัทได้รับเลือกจากหน่วยงานในประเทศไทยของบริษัท ทาทา สตีล ซึ่งเป็นบริษัทเอกชนรูปแบบผสมผสานเกี่ยวกับธุรกิจเหล็กแห่งแรกในเอเชียที่ปรับปรุงพัฒนาฟังก์ชั่นธุรกิจของแผนกทรัพยากรบุคคลภายในและเสริมประสิทธิภาพวิธีการเข้าถึงประสบการณ์เชิงบวกของพนักงานผ่านระบบปัญญาประดิษฐ์ (AI) แชทบอท และแพลตฟอร์มการจัดการงานแบบผสม จากการใช้ประโยชน์จากแพลตฟอร์ม Zippi บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) สามารถขับเคลื่อนกระบวนการทางทรัพยากรบุคคลให้เป็นดิจิทัลได้ ดีขึ้น สามารถเอาชนะความท้าทายรูปแบบต่าง ๆ ที่ต้องเผชิญกับระบบการทำงานแบบเดิม และจัดการกับระบบการจ่ายเงินเดือน การลางานของพนักงาน รวมถึงการเลื่อนตำแหน่งและการโอนย้ายพนักงาน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ Zippi แพลตฟอร์มที่ดูแลการทำงานประสานกันอย่างชาญฉลาดซึ่งสร้างโดย PeopleStrong ช่วยให้พนักงานของบริษัท ทาทา สตีล สามารถทำงานร่วมกันได้อย่างปลอดภัยบนแพลตฟอร์มแบบรวมศูนย์
วิธีการที่ธุรกิจแบบดั้งเดิมจะให้พนักงานกลับมาทำงานในรูปแบบปกติในยุคหลังวิกฤตโรคระบาด

วิธีการที่ธุรกิจแบบดั้งเดิมจะให้พนักงานกลับมาทำงานในรูปแบบปกติในยุคหลังวิกฤตโรคระบาด

การเว้นระยะห่างทางสังคมและการหลีกเลี่ยงการสัมผัสทางกายภาพทำให้ธุรกิจแบบดั้งเดิมจำนวนมากตกอยู่ในสภาวะซบเซา บริษัทให้เช่าเครื่องมือก่อนสร้างแห่งหนึ่งที่มีพนักงานมากกว่าหนึ่งพันคนยังคงใช้ระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคลแบบเดิมในรูปแบบ on-premise ก่อนหน้าที่จะเกิดวิกฤตโรคระบาดไวรัสโควิด-19 ซึ่งนั่นเองได้กลายเป็นภาระอันหนักอึ้งเมื่อไม่มีพนักงานคนไหนสามารถเข้าที่ทำงานมาใช้งานมันได้ และในห้วงเวลานั้นเองสิ่งที่ดูธรรมดาทั่วไป เช่น การส่งใบลาหรือการสั่งงาน ได้ย้อนกลับไปสู่ยุคแห่งดินสอและกระดาษ สำหรับผู้โชคดีที่รอดพ้นจะสถานการณ์อันเลวร้ายนี้ได้ การทำงานที่จำเป็นต้องมีปฏิสัมพันธ์กันตัวต่อตัวนั้นก็เกิดมีอุปสรรคขึ้น โดยทางออกที่ดีที่สุดก็หนีไม่พ้น WhatsApp ซึ่งไม่ได้ถูกสร้างมาเพื่อการทำงานร่วมกันเลย ผู้จัดการฝ่ายบุคคลบางคนก็ประสบปัญหาในการบริหารจัดการคนจากระยะไกล สำหรับผู้ที่ไม่มีช่องทางในการติดตามตรวจสอบการทำงานนั้น มันจึงเป็นไปไม่ได้เลยที่จะวัดผลสำเร็จของชิ้นงาน กลับไปทำงานแบบไม่ต้องเครียด ภายใต้ความปกติใหม่ new normal นี้ การกลับไปทำงานภายใต้มาตรการใหม่ ๆ ดูจะเป็นภาระให้ใครหลาย ๆ คนต้องปรับตารางชีวิตใหม่ ทำงานอยู่บ้านบ้าง เข้าไปที่ทำงานบ้าง และเหตุนี้เองจึงทำให้ปัญหาที่มีอยู่เดิมแล้วทวีคูณขึ้นไปอีกขั้น
“ไทยรี” เลือก PeopleStrong Alt เพื่อกำหนดอนาคตของการบริหารจัดการกำลังคน

“ไทยรี” เลือก PeopleStrong Alt เพื่อกำหนดอนาคตของการบริหารจัดการกำลังคน

วันนี้ PeopleStrong ผู้ให้บริการเทคโนโลยีด้านทรัพยากรบุคคลชั้นนำได้ประกาศว่าบริษัทไทยรับประกันภัยต่อ หนึ่งในบริษัทประกันภัยต่อชั้นนำของประเทศไทยได้เลือก Alt แพลตฟอร์ม HR ชั้นนำของอุตสาหกรรมเพื่อแปลงกระบวนการการบริหารจัดการกำลังคนสู่ระบบดิจิทัลและผลักดันให้เกิดมูลค่าผ่านการปฏิรูป HR แพลตฟอร์มของ PeopleStrong จะช่วยให้ไทยรีหวนคิดใหม่ถึงแง่มุมที่สำคัญของการบริหารจัดการกำลังคนและผลักดันกระบวนการวงจรการเป็นพนักงานครบวงจร ตั้งแต่การรับเข้าทำงานไปจนถึงออกจากงาน ตั้งแต่การจัดการเวลาและการบันทึกเวลาเข้าออกงานไปจนถึงการจัดการวันลาหยุด ตั้งแต่การบริหารบัญชีเงินเดือนและผลการปฏิบัติงานไปจนถึงการวางแผนสืบทอดตำแหน่ง “อุตสาหกรรมของเราเกิดการเปลี่ยนแปลงโดยสิ้นเชิงในช่วงหลายปีที่ผ่านมา โดยเฉพาะอย่างยิ่งในปัจจุบันซึ่งเป็นผลมาจากผลกระทบของโควิด-19 ผมเชื่อว่าการการติดสินใจร่วมงานกับ PeopleStrong เพื่อเปลี่ยนวิธีการ HR สู่ระบบดิจิทัลของเราให้นั้นทันเวลาและเป็นขั้นตอนที่ถูกต้องในการสร้างนวัตกรรมและการเติบโตที่ยั่งยืน การลงทุนครั้งนี้จะช่วยให้เราเก็บเกี่ยวคุณค่าของข่าวสารและข้อมูลเพื่อบรรลุความเข้าใจอย่างถ่องแท้ตามความต้องการ ใช้ประโยชน์จากแหล่งข้อมูลจริงเพียงแห่งเดียวและสามารถตัดสินใจทางธุรกิจได้อย่างรวดเร็วและดียิ่งขึ้น” วิชัย เจาชัยเจริญกุล ผู้ช่วยผู้อำนวยการใหญ่ สายงานบริหารและพัฒนาทุนมนุษย์ และบริหารสำนักงานของไทยรีกล่าว “PeopleStrong ได้สร้างหนทางสายหลักที่เข้มแข็งในตลาดประเทศไทยตลอดทั้งสาขาอุตสาหกรรมต่างๆ
5 แรงผลักดันสำหรับทีมทรัพยากรบุคคลในปี 2564

5 แรงผลักดันสำหรับทีมทรัพยากรบุคคลในปี 2564

เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของ เชื้อไวรัสโควิด-19 ทำให้ลูกจ้างหรือพนักงานทั่วประเทศตกที่นั่งลำบาก ธุรกิจต่าง ๆ พยายามกันอย่างหนักเพื่อที่จะเชื่อมต่อ ปรับระบบและประยุกต์ใช้กระบวนการใหม่ ๆ เพื่อให้ธุรกิจเติบโต ทำให้เกิดจุดเชื่อมโยงที่สำคัญที่สุด เพื่อที่จะเอาชีวิตรอดในโลกใบใหม่นี้ และบทบาทหน้าที่ของฝ่ายทรัพยากรบุคคลก็ได้เปลี่ยนแปลง (อาจจะตลอดไป) จากงานวิจัยของ Harvard Business Review พบว่าพนักงานกว่า 73% ยังคงต้องพึ่งพานายจ้างในการชี้นำและสนับสนุนในการวางแผนงานในอนาคต บทบาทของหัวหน้าฝ่ายทรัพยากรบุคคลกำลังเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์ในขณะนี้ เนื่องจาก Peoplecare กำลังอยู่ในวาระการประชุมของคณะกรรมการ และฉันเชื่อว่ามันจะยังคงเป็นเช่นนั้นต่อไป และนี่ก็คือเทรนด์ที่จะเข้ามามีบทบาทกับ Peoplecare ในปีนี้! 1. ปัญญาประดิษฐ์
กลยุทธ์ HR 5 อันดับแรกสำหรับปี 2564

กลยุทธ์ HR 5 อันดับแรกสำหรับปี 2564

ปี 2564 มาพร้อมกับความท้าทายรูปแบบใหม่ ในขณะที่หลาย ๆ ธุรกิจกำลังฟื้นตัวจากผลกระทบที่แสนสาหัสจากการระบาดของโรคโควิด-19 เราสามารถเห็นได้ว่าการเปลี่ยนแปลงกลยุทธ์ด้านทรัพยากรบุคคลได้กลายมาเป็นสิ่งสำคัญที่คนทำธุรกิจต้องตระหนัก นับเป็นเรื่องโชคดี เพราะการเปลี่ยนแปลงที่คาดการณ์ว่าจะเกิดขึ้นในปีนี้ไม่ยิ่งใหญ่เท่ากับปีที่ผ่านมา และด้วยเหตุที่เรากำลังจะก้าวเข้าสู่โลกยุคหลังการระบาดของโรคโควิด-19 สุดยอดกลยุทธ์ด้านทรัพยากรบุคคลที่จะพูดถึงต่อไปนี้ จะช่วยนำทางให้คุณประคองธุรกิจสู่ฝั่งฝันได้ 1. เพิ่ม เอชอาร์ เทค ในคลังแสง การบูรณาการเทคโนโลยีเข้ากับการจัดการทรัพยากรบุคคลไม่ใช่เรื่องใหม่ อีกทั้งยังนำมาซึ่งผลกำไรที่เพิ่มพูน เราเรียกสิ่งนี้ว่า เอชอาร์ เทค เอชอาร์ เทค ประสบความสำเร็จอย่างยิ่งในการมีส่วนร่วมกับการบริหารงานบุคคลทุกด้าน ตั้งแต่การเฟ้นหาผู้มีความสามารถเข้าร่วมงาน ไปจนถึงการประเมินประสิทธิภาพ การใช้เอชอาร์ เทค สามารถจัดการกับทุกความท้าทายสุดหินที่แผนกทรัพยากรบุคคลต้องเผชิญ