อุตสาหกรรมยานยนต์ต้องอาศัยแรงงานจำนวนมากมายหลายระดับที่ต้องทำงานร่วมกัน ไม่ว่าจะเป็นในโรงงาน แรงงานนอกสถานที่ และที่นั่งอยู่ในสำนักงาน ทำให้การจัดการเวลาทำงานมีความยุ่งยากซับซ้อน และต้องคำนึงถึงกฎหมายมากมาย ในขณะเดียวกันก็ต้องมีผลงานให้เป็นที่ยอมรับในเวทีโลก ฉะนั้นอุตสาหกรรมนี้จึงต้องเตรียมพร้อมรับสถานการณ์ที่ไม่คาดคิดอยู่เสมอ

ผลิตภัณฑ์ของเราช่วยคลี่คลายปัญหาดังกล่าว เพราะมีระบบการบันทึกเวลาเข้างานอัตโนมัติ ที่มีความรวดเร็ว เหมาะสำหรับลูกค้าในอุตสาหกรรมนี้โดยเฉพาะ รวมถึงระบบจัดการกะงานและการลา กระบวนการเบิกจ่ายเงินและคำนวณเงินเดือน ซึ่งใช้งานง่าย สร้างความพึงพอใจให้กับแรงงานและสอดคล้องกับนโยบายต่าง ๆ ได้แน่นอน นอกจากนี้ยังมีระบบสรรหาแรงงานใหม่ตามความต้องการขององค์กร ที่วางใจได้ว่าจะจัดการกับพนักงานในทุกระดับได้อย่างไม่ม่มีขาดตกบกพร่อง ทดลองใช้ Alt Recruit, Alt Worklife และ Alt Payroll

NBC

Tata Motors

Mahle

Eastman Auto

Ceat Limited

Hero Motor Corp

Mahindra & Mahindra

Case Studies

Explore other Industries

Try us. You will love the PeopleStrong exprience.