Alt Performance

ดูแล Performance อย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง

Bringing Business Performance Closer To People Performance

สุดยอดฟีเจอร์ในปัจจุบัน

Flexible

Intelligent

Simple

กำหนดกรอบการทำงานและเป้าหมายให้กับทีมต่าง ๆ

MBO, BSC, OKR

ยกระดับงานวิเคราะห์

ประเมินประสิทธิภาพการทำงานของพนักงาน ผู้จัดการ และ CXO ได้แบบเรียลไทม์

ออกแบบเพื่อผู้ใช้โดยเฉพาะ

หน้าตาเรียบง่ายและเหมาะกับผู้ใช้

เพิ่มแรงกระตุ้นให้ทีมตรวจสอบประสิทธิภาพภายในได้บ่อยขึ้น

รายเดือน รายปักษ์ รายครึ่งปี และรายปี

ระบบอัตโนมัติ

ระบบมีความยืดหยุ่นและสามารถทำงานร่วมกับระบบอื่น ๆ ได้

ข้อมูลเชิงลึก (ประมวลผลโดย AI)

ให้ความช่วยเหลือแบบดิจิทัลและคอยดูแลพนักงานทุกคน

แนวทางการจัดการประสิทธิภาพในองค์กร

Goal Management (จัดการเป้าหมาย)

จัดการบุคคลตามกลยุทธ์ขององค์กรและเพิ่มความน่าเชื่อถือระหว่างทีม

จัดเรียงบุคลากรไปตามหน้าที่และทีมต่าง ๆ

กำหนดแนวทางการทำงานเพื่อมุ่งสู่เป้าหมาย สำหรับ MBO, OKRs และ BSCs เป็นต้น

Continuous Feedback & Recognition (ฟีดแบ็คและความสำเร็จ)

ฟีดแบ็คสำหรับประสิทธิภาพและการพัฒนาแบบรอบด้าน

ทำให้ผลการทำงานมีค่ามากขึ้น

เรียกดูประสิทธิภาพของบุคลากรแบบองก์รวมและให้ฟีดแบ็คตัวต่อตัว

จัดอันดับตามประสิทธิภาพการทำงานด้วยการคลิกเพียงครั้งเดียว

ประเมินประสิทธิภาพด้วยการแสดงผลเป็นภาพ ง่ายต่อการดู เปรียบเทียบ และให้คะแนน ทั้งหมดอยู่ในหน้าจอเดียว

Performance Review & Appraisal (ประเมินและการทดสอบ)

ลดช่องว่างระหว่างนโยบายและการปฏิบัติงาน

กำหนดเป้าหมายรายปักษ์ รายครึ่งปี

เพิ่มความรวดเร็วให้กับแผนกลยุทธ์

สร้างแผนปฏิบัติงานและติดตามผล

People Analytics (วิเคราะห์บุคคล)

เพิ่มประสิทธิภาพด้วยการตอบกลับแบบด่วน และเรียกตรวจสอบได้เสมอ

พัฒนาการประสานงานให้มีความต่อเนื่องและมุ่งหน้าสู่เป้าหมาย

ประกาศและยกย่องความสำเร็จรายบุคคล

มีระบบช่วยเหลือแบบตัวต่อตัวพร้อมใช้งานตลอดเวลา โดย Jinie (ระบบการช่วยเหลืออัจฉริยะของ PeopleStrong)

Learning & Resources

ื่องราวเหล่านี้เป็นแรงบันดาลใจให้เราพัฒนาไปอีกขั้น

What’s New