Alt Analytics

อย่าเสียเวลาจัดการข้อมูล

เลือกใส่ใจในสิ่งที่สำคัญกว่า

ทำไมเราจึงเป็นที่ต้องการ?

10+

จำนวนแดชบอร์ดพร้อมให้เลือกใช้ได้ทันที

ตัวชี้วัด 37 รายการใน
20 มิติ

สำหรับสร้างแดชบอร์ด

40%

อัตราความล้มเหลวที่ลดลง

30%

งบประมาณการจ้างงานที่ลดลง

25%

คงสภาพได้ดีกว่า

ข้อมูลสำคัญในรูปแบบเชิงลึก

เปิดเผยสาระสำคัญและใช้ข้อมูลให้เป็น

การจ้างงานที่ดีขึ้น เพื่อธุรกิจที่ดีขึ้น

การจ้างงานและการพัฒนาบุคลากรคือหัวใจสำคัญขององค์กร ธุรกิจต้องพึ่งพาบุคลากรมากกว่ากลยุทธ์ต่าง ๆ การด้อยความสามารถในด้านบุคคลากรจึงเป็นต้นเหตุของการจ้างงานที่ไม่สัมฤทธิ์ผล และสิ่งที่สามารถเติมเต็มช่องว่างระหว่างการจ้างงานและการบริหารข้อมูลบุคคลากรก็คือ Alt Analytics Talent Acquisition ซึ่งจะช่วยให้การตัดสินใจมีประสิทธิภาพและปรับปรุงกระบวนการจ้างงานขององค์กรได้

เรียกดูข้อมูลอย่างแม่นยำ

Alt Analytics Talent Acquisition ช่วยวิเคราะห์ข้อมูลอย่างลึกซึ้งเพื่อความเข้าใจเกี่ยวกับคุณภาพของการจัดหาบุคลการ เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ในระยะยาว Alt Analytics เชื่อมโยงฐานข้อมูลของบริษัทเข้ากับข้อมูลด้านอื่น ๆ เพื่อทำการวิเคราะห์และประเมินผลความเหมาะสมของผู้เข้าสมัครเพื่อให้การพัฒนาบุคลากรขององค์กรในระยะยาวได้ผลลัพธ์ดีที่สุด

แปลงข้อมูลเป็นความรู้

Alt Analytics ให้ข้อมูลที่เชื่อถือได้ รวมถึงคาดการณ์ข้อมูลเชิงลึกเพื่อกระบวนการการจ้างงานที่ดีขึ้น รวมถึงแสดงข้อมูลทั้งหมด พร้อมการอัพเดทเกี่ยวกับรูปแบบในการจัดจ้างบุคคลากรอยู่ตลอดเวลา ซึ่งช่วยให้ผู้รับผิดชอบสามารถทำงานด้วยตนเองได้

ติดตามผล

Alt Analytics ยืนยันความแม่นยำในการคัดกรองผู้สมัครระหว่างกระบวนการจ้างงาน โดยสามารถติดตามผู้สมัครจากที่ต่าง ๆ ได้ผ่านแพลตฟอร์มเพียงหนึ่งเดียวเท่านั้น และสามารถเพิ่มอัตราการจ้างงานด้วยการจับคู่ข้อมูลผู้สมัครจากแหล่งหางานกับข้อมูลพนักงานปัจจุบัน

คาดการณ์การจ้างงานล่วงหน้า

การมีแหล่งข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับแรงงานเป็นประโยชน์อันยิ่งใหญ่ เครื่องมือทำนายของ Alt analytics สามารถเรียนรู้แบบแผนการจ้างงานขององค์กรต่าง ๆ และเปลี่ยนข้อมูลเหล่านั้นเป็นข้อมูลเชิงลึกที่สามารถนำไปใช้ได้จริงและให้คำแนะนำการผู้จัดการที่รับผิดชอบด้านการจ้างบุคลากร

การจัดการแรงงานโดยอ้างอิงจากข้อมูล

การวางแผนอย่างมีประสิทธิภาพและรัดกุมคือการสร้างรากฐานให้กับแรงงานให้มีประสิทธิภาพสอดคล้องกับเป้าหมายของธุรกิจ อุปสรรคที่ขวางกั้นการเติบโตมักมีต้นเหตุมาจากความขัดแย้งในระบบที่มีหน้าที่สนับสนุน เช่น การเงินและฝ่ายบุคคล ที่ส่งผลให้องค์กรไม่บรรลุเป้าหมาย ซึ่งระบบการจัดการพนักงานโดยอ้างอิงจากข้อมูลของ Alt analytics ช่วยพัฒนาการประสานงานระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ ในบริษัท ซึ่งมีส่วนช่วยให้องค์กรสามารถตัดสินใจได้ดีขึ้น ปรับปรุงระบบการทำงานและขจัดความสับสน

ความแม่นยำคือหัวใจสำคัญ

ประเด็นที่สำคัญที่สุดของเครื่องมือวิเคราะห์ก็คือความรวดเร็วและความแม่นยำในการวิเคราะห์และแสดงข้อมูล โดยปกติแล้วจะใช้เวลาหลายวันเพื่อการจัดการข้อมูลและตัวเลขจำนวนมหาศาล แต่ก็สามารถเกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็วด้วยการคลิกเพียงไม่กี่ครั้ง เพื่อเรียกดูตัวเลขทั้งหมดที่เกี่ยวกับแรงงาน และช่วยให้เข้าใจภาพรวมของทั้งองค์กร

ความสามารถของพนักงานและการให้คะแนน

การให้คะแนนพนักงาน โดยอาศัยพื้นฐานมาจากการติดตามเฝ้าดูความสามารถของพนักงานทั้งองค์กรนั้นมีประโยชน์อย่างมาก ความสามารถนั้นเมื่อผนวกข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ เข้าด้วยกันแล้ว นำมาแสดงผลให้เข้าใจได้อย่างง่ายดายช่วยให้องค์กรจัดการกับพนักงานได้ดีอย่างไร้ที่ติ

การจ้างงานและการจัดการความล้มเหลว

การทำงานร่วมกันอย่างราบรื่นระหว่างฝ่ายจัดหาบุคลากรและฝ่ายการจัดการมีความสำคัญสำหรับองค์กรเป็นอย่างมาก ซึ่งช่วยให้ฝ่ายบุคคลสามารถจัดการกับจังหวะเวลาและความสามารถของบุคลากรที่องค์กรต้องการ และสร้างผลลัพธ์ที่ดีที่สุดสำหรับการเริ่มงาน การลาออก หรือการโยกย้ายภายใน

ข้อมูลเชิงลึกเพื่อการคาดการณ์

ทุก ๆ องค์กรมีเป้าหมายที่จะมีแรงงานที่ทุ่มเทและทำงานสอดคล้องกับเป้าหมายของธุรกิจ การติดตามภาพรวมประสิทธิภาพและการเคลื่อนไหวของแรงงานภายในองค์กรผ่านมุมมองต่าง ๆ จึงเป็นสิ่งมีประโยชน์

งบดุลและพนักงาน

ผนึกรวมข้อมูลพนักงานเข้าด้วยกันเพื่อเรียกดูแนวโน้มและแบบแผน รวมถึงผลลัพธ์ต่าง ๆ ที่จะช่วยจัดสรรรูปร่างของแรงงาน องค์กรจะจัดหาชุดหน่วยวัดและการวิเคราะห์เชิงธุรกิจซึ่งจะทำงานร่วมกันเพื่อสร้างข้อมูลสำหรับแดชบอร์ดการชดเชยและสวัสดิการต่าง ๆ การจัดการภาระงานต่าง ๆ เช่น การวางแผนงบประมาณ การชดเชย สวัสดิการและค่าใช้จ่ายด้วย Alt Analytics นั้นชาญฉลาดอย่างที่ต้องการ

แม่นยำและเป็นการ เพื่อประโยชน์ขององค์กร

ข้อมูลที่เป็นมาตรฐานของ Alt Analytics Benchmarks มาจากองค์กรขนาดใหญ่ รวมจากพนักงานนับแสนคนที่กระจายตัวอยู่ตามอุตสาหกรรมต่าง ๆ เทียบได้กับฐานข้อมูลที่มาจากหน่วยงานของรัฐ แต่ในขณะเดียวกันก็ถูกบันทึกและประมวลผลอย่างเป็นความลับเพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลสำคัญจะไม่ถูกเปิดเผยสู่สาธารณะ

เรียกดูข้อมูลองค์รวม

Alt Analytics มีแดชบอร์ดที่เรียบง่ายและสะอาดตาที่สามารถแสดงข้อมูลเงินเดือนและจำนวนบุคลากรที่มีความเกี่ยวข้องกัน ผู้ใช้สามารถเรียกดูรายละเอียดทุกระดับด้วยการคลิกเพียงครั้งเดียว

ควบคุมการเติบโตและการเปลี่ยนแปลง

Alt Analytics ช่วยให้คุณก้าวไปข้างหน้าสู่ข้อมูลการจัดการการเงินที่สำคัญ ผ่านการสร้างโมเดลการจ่ายเงินที่แม่นยำและเป็นไปตามการเติบโตที่คาดหวัง และสอดคล้องกับเป้าหมายของธุรกิจ นอกจากนี้ยังช่วยสร้างแผนงานสำหรับทั้งองค์กรเพื่อรองรับกิจกรรมต่าง ๆ โดยคำนึงถึงพนักงานอยู่ตลอดเวลา

การวิเคราะห์การทำงานร่วมกัน

Alt Analytics ช่วยเพิ่มศักยภาพให้องค์กรเพื่อประเมินสถานภาพและทิศทาง ผ่านข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับตัวชี้วัดต่าง ๆ ที่เป็นพื้นฐานสำหรับการทำงานของพนักงาน และโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับองค์กรที่กำลังพัฒนาอย่างรวดเร็ว การจัดการแนวโน้มและหัวข้อที่พนักงานกำลังสนใจ

การร่วมงานกันอย่างมีประสิทธิภาพ

ช่องทางการสื่อสารต่าง ๆ สามารถเป็นแหล่งที่มาของความรู้สำหรับองค์กรได้ ซึ่งช่วยสรรหาแนวคิดทางธุรกิจและเป้าหมายทั้งหมดในองค์กร เมื่อมีการผนวกข้อมูลต่าง ๆ เข้าด้วยกันและหุ้นส่วนผสานมุมมองในประเด็นต่าง ๆ เข้าด้วยกันจะนำไปสู่แนวคิดและข้อมูลแบบใหม่

การเชื่อมต่อไร้ขอบเขต

องค์กรต่าง ๆ ที่กระจายตัวอยู่ตามสถานที่ต่าง ๆ ต้องอาศัยการทำงานร่วมกันของผู้มีอำนาจดำเนินงาน และการควบคุมความสัมพันธ์ภายในองค์กรและกับภายนอก ฉะนั้นการมีข้อมูลในการทำงานมากกว่าจึงเป็นข้อได้เปรียบ โดยนับเป็นข้อดีขององค์กรลักษณะดังกล่าวนี้เทียบกับองค์กรแบบเดิม ๆ เพราะสามารถเข้าใจสภาพแวดล้อมของธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไปอยู่เสมอ และยังช่วยให้พนักงานสามารถปฏิบัติงานได้ดีขึ้นในยามจำเป็น

Cockpit View

เรียกดูข้อมูลได้จากทุกระบบ และใช้เป็นตัวช่วยในการตัดสินใจ เพื่อเพิ่มประสิทธิผลทางธุรกิจ Alt Analytics จะช่วยเปิดข้อมูลจากทุก ๆ ส่วนงานและดึงเอาข้อมูลทุกอย่างมาไว้ที่หน้าโฮม

Storyboards

Alt Analytics เตรียมความพร้อมให้กับการทำงานในสภาวะแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ จากที่เห็นได้ชัดว่าองค์กรต่าง ๆ ต้องการเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพมาทำงานกับชุดข้อมูลที่มีขนาดใหญ่ขึ้นเรื่อย ๆ ด้วยเครื่องมือพิเศษของ Alt Analytics ทำให้มีข้อมูลย้อนหลังและการคาดคะเนล่วงหน้าสำหรับการตัดสินใจที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งคุณสามารถรวมข้อมูลเข้าด้วยกันเพื่อสร้างประสบการณ์ทำงานรูปแบบใหม่

Customized charts and dashboard

แดชบอร์ดสามารถรวมข้อมูลทุกอย่างเข้าด้วยกันและแสดงผลทั้งหมดในหน้าจอเดียว และสามารถกำหนดรูปแบบได้ด้วยตนเอง เพียงลากและวางฟังก์ชั่นต่าง ๆ พร้อมทั้งกำหนดค่าต่าง ๆ เพื่อวิเคราะห์ธุรกิจและสร้างกระบวนการตัดสินใจ แดชบอร์ดนี้สามารถวิเคราะห์เชื่อมโยงข้อมูลได้หลายหลายมิติ เพียงแค่เพิ่มตัดวัดต่าง ๆ เข้าไป รวมถึงกำหนดแผนภูมิรูปแบบต่าง ๆ

Comprehensive reports

สร้างรายงานรูปแบบเฉพาะได้ตามที่องค์กรต้องการ สามารถดาวน์โหลดได้ทั้งในรูปแบบ PDF และ PPT นอกจากนี้ Alt Analytics สามารถวิเคราะห์รายงานได้ตามต้องการ และประเมินผลกระทบทางธุรกิจที่เกิดขึ้นจากการจัดการพนักงาน การวางแผนแรงงานและอื่นๆ อีกมากมาย ช่วยให้เข้าใจรายละเอียดและแนวโน้มต่าง ๆ ที่ซ่อนอยู่ และช่วยให้เห็นข้อมูลเชิงลึกที่สามารถนำเอามาใช้เพื่อการเติบโตของธุรกิจ

“What if” simulators

“จะทำอย่างไรหากค่าใช้จ่ายเกินงบประมาณ?” “จะทำอย่างไรหากต้องการเพิ่มบุคลากรในบริษัท” Alt Analytics ช่วยให้คุณสามารถสร้างและจำลองการตัดสินใจได้อย่างง่ายดาย เพื่อเป็นการเตรียมพร้อมสำหรับเหตุการณ์จริง

ทำความรู้จักโลกของ Alt Analytics ที่คุณสามารถกำหนดได้เอง

Case Studies

ื่องราวเหล่านี้เป็นแรงบันดาลใจให้เราพัฒนาไปอีกขั้น

What’s In. What’s Out.