ขอเชิญแสดงความคิดเห็นให้แก่พวกเราที่กำลังจัดทำรายงานประจำปีเรื่อง State of HR Tech Report   ทำแบบสำรวจตอนนี้

IND

10 เหตุผลที่บริษัทที่ประสบความสำเร็จใช้วิธีการตั้งเป้าหมายเพื่อวัดผลความสำเร็จ (OKRs)

10 เหตุผลที่บริษัทที่ประสบความสำเร็จใช้วิธีการตั้งเป้าหมายเพื่อวัดผลความสำเร็จ (OKRs)

ในปัจจุบันนี้ เราจะเห็นได้ว่าบริษัทชั้นนำของโลกที่ประสบความสำเร็จนั้นมีแนวโน้มที่จะใช้ OKRs หรือวิธีการถูกกำหนดสำหรับตั้งเป้าหมายเพื่อวัดผลความสำเร็จ แต่ก่อนที่เราจะลงรายละเอียดว่าทำไมถึงเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วต่อการใช้ OKRs
ในกลุ่มบริษัทที่มีชื่อเสียงของโลก เราต้องทำการศึกษาเกี่ยวกับแนวคิดและประวัติความเป็นมาของ OKRs ที่เกิดขึ้นมาอย่างรวดเร็ว OKR ย่อมาจาก “Objectives and Key results” หรือวิธีการตั้งเป้าหมายเพื่อวัดผลความสำเร็จ ถูกนำมาใช้เป็นเวลาหลายสิบปีโดยธุรกิจต่างๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของพนักงานและสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่เหมาะสม มันเป็นเครื่องมือเพื่อสร้างเป้าหมายร่วมกันระหว่างทีมออฟฟิศและพนักงานทุกคนเพื่อกำหนดเป้าหมายที่ท้าทายและยิ่งใหญ่เพื่อให้บรรลุผลแบบเฉพาะเจาะจง
ระบบ OKRs นั้นถูกกำหนดมาเพื่อให้สอดคล้องกับพนักงานของบริษัทเพื่อบรรลุเป้าหมายของบริษัท รวมถึงจูงใจและกระตุ้นให้พนักงานไปให้ถึงเป้าหมายนั้น

แอนดี้ โกรฟ อดีตประธานและประธานบริหารของ Intel ออกแบบกรอบแนวคิดนี้เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งขึ้นในสถานที่ทำงาน จอห์น เดอร์ นักลงทุนร่วมและผู้เขียนหนังสือ “Measure What Matters” เป็นผู้ทำให้ความนิยมในกรอบนิวคิด OKR นั้นมีเพิ่มมากขึ้น เดอร์นำเสนอปรัชญาให้แก่สมาชิกผู้ก่อตั้ง Google ในปี 1999 จากนั้น Google จึงพัฒนาธุรกิจจากการเป็นธุรกิจ
สตาร์ทอัพให้มีมูลค่ากว่าหลายล้านดอลลาร์บนพื้นฐานของกรอบแนวคิด OKR

เหตุผลต่อไปนี้คือสิ่งที่ทำให้บริษัททั้งหลายใช้กรอบแนวคิด OKR ในสถานที่ทำงาน

  1. สอดคล้องและเชื่อมโยงพนักงานเข้ากับเป้าหมายของบริษัท 

ในสถานที่ทำงานนั้นควรมีสภาพแวดล้อมการทำงานที่ดีเพื่อเป็นการกระตุ้นให้พนักงานและผู้จัดการจัดวางความสำเร็จของตนเองและการเติบโตโดยรวมของบริษัทไว้ในตำแหน่งเดียวกัน การขาดสภาพแวดล้อมการทำงานที่ดีจะทำให้ขาดแรงจูงใจในหมู่พนักงาน ทำให้งานที่ได้รับมอบหมายขาดประสิทธิภาพ กรอบแนวคิอ OKR ช่วยทำให้มั่นใจว่าพนักงานแต่ละคนและแต่ละส่วนงานในบริษัททราบถึงคุณค่าของตนเองในบริษัท นอกจากนี้ มันยังช่วยยืนยันได้ว่าความพยายามร่วมกันจะก่อให้เกิดผลสำเร็จต่อบริษัท

  1. ให้แนวทางที่ชัดเจนแก่ทีมและตัวบุคคล 

กรอบแนวคิด OKR กำหนดวัตถุประสงค์สำหรับการเติบโตและการพัฒนาของบริษัทและแผนกอย่างต่อเนื่อง มันให้แนวทางเพื่อให้ทีมทราบว่าเป้าหมายของพวกเขาคืออะไรภายในกรอบเวลาที่ให้ ทีมจะร่วมมือเพื่อบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้และแต่ละบุคคลจะใช้ความพยายามและทักษะที่มีเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์นั้น

  1. การติดตามความคืบหน้าอย่างสม่ำเสมอตามวัตถุประสงค์

กรอบแนวคิด OKR ช่วยให้บริษัทสามารถติดตามเป้าหมายได้แบบประจำวันหรือเป็นรายสัปดาห์ตามความต้องการแทนการติดตามแบบปีละครั้งหรือสองปีครั้ง งานในสถานที่ทำงานนั้นเป็นพลวัตรและเปลี่ยนแปลงไปตามความต้องการของแต่ละช่วงเวลา
ดังนั้น เป้าหมายและวัตถุประสงค์ของบริษัทต้องมีพื้นที่สำหรับการเปลี่ยนแปลงและการปรับปรุงโดยการรวบรวมความต้องการในสถานการณ์ปัจจุบันของตลาดองค์กร

  1. เพิ่มประสิทธิภาพและผลิตภาพ

วัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้มักช่วยให้พนักงานและผู้จัดการทราบว่าต้องคาดหวังอะไรจากพวกเขาและงานของพวกเขานั้นมีค่ามากเท่าไหร่ในสภาพแวดล้อมของบริษัท กรอบแนวคิด OKR ช่วยให้พนักงานใช้พลังงานของพวกเขาเพื่อความสำเร็จของบริษัทด้วยการทุ่มเทเวลา พลังงานและความพยายามเพื่อสร้างเป้าหมายขึ้น นอกจากนี้ OKRs ยังช่วยรักษาความมุ่งมั่นในความสามารถทางการแข่งขันในสถานที่ทำงานซึ่งทุกคนสามารถติดตามผลความคืบหน้าได้ พร้อมกันนี้ พวกเขายังสามารถเปรียบเทียบความ
คืบหน้าของตนเองกับเพื่อนร่วมงานได้อีกด้วย

  1. ใช้การประชุม OKR ทุกสัปดาห์เพื่อเช็คความคืบหน้าและรักษาแรงจูงใจ

การประชุมประจำสัปดาห์และการอัพเดตช่วยให้ทีมตระหนักถึงงานและความคืบหน้าของพนักงานแต่ละคน นอกจากนี้ มันยังช่วยสร้างพื้นที่สำหรับการอภิปรายเพื่อก่อให้เกิดการปรับปรุง การใช้การเช็คอินรายสัปดาห์หรือการอัพเดตสถานะยังคงเป็นการเน้นไปที่ภาพรวมเพื่อให้แน่ใจว่าบทสนทนาแต่ละครั้งนั้นมีการสรุปที่ชัดเจน

  1. ความชัดเจนและความโปร่งใสระหว่างแผนก

เมื่อมีการใช้ OKRs ในบริษัท ทุกคนจะสามารถสอบถามเกี่ยวกับเป้าหมายของบริษัทเพื่อสร้างความชัดเจนและโปร่งใสระหว่างเพื่อนร่วมงานและแผนกต่างๆ เมื่อทุกคนทราบถึงความสำคัญและงานของกันและกัน ทีมต่างๆ จะสามารถทำงานร่วมกันเพื่อให้แน่ใจว่ามีการทำงานที่สำเร็จลุล่วงได้ในเวลาที่เหมาะสม และทำงานร่วมกันเพื่อเป้าหมายที่กว้างขึ้น

  1. กระตุ้นขวัญและกำลังใจและให้อำนาจพนักงานให้ทำงานหนักขึ้น

กรอบแนวคิด OKR ด้วยการสร้างเป้าหมายที่กำหนดขึ้นจะช่วยให้มั่นใจได้ว่าพนักงานยังคงมุ่งหน้าไปยังเป้าหมายและยังคงสร้างแรงจูงใจให้แก่คนอื่นเพื่อให้ปฏิบัติเช่นเดียวกัน

  1. วิเคราะห์สาเหตุของความล้มเหลว

การเช็คอินรายสัปดาห์และรายไตรมาส หรือการทบทวนแบบสองปีครั้งช่วยให้ทีมยังคงอยู่ภายใต้วัตถุประสงค์ภายในระยะเวลาที่ให้ มันช่วยให้ทีมวิเคราะห์ถึงข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นในการทำงานและช่วยให้สมาชิกในทีมแก้ไขข้อผิดพลาดเหล่านั้น

  1. ปรับปรุงการจัดการและจัดสรรทรัพยากรบริษัท

OKR ช่วยให้ทีมทำงานต่างๆ ทำงานภายใต้ทรัพยากรและงานที่บริษัทจัดสรรให้สอดคล้องกับเป้าหมายที่ตั้งไว้

  1. ตัดสินใจเรื่องสวัสดิการของบริษัท

วัตถุประสงค์หลักของ OKR คือการให้งานแก่พนักงานตามความถนัดอย่างมีประสิทธิภาพ เมื่อทีมทำงานต่างๆ ทำการติดตามผลความคืบหน้าอย่างสม่ำเสมอ ทีมบริหารสามารถทำความเข้าใจถึงปัญหาด้านการเรียนรู้และการพัฒนาได้ 

สรุป

โดยสรุปแล้ว ขั้นตอนแรกของการสร้างกรอบแนวคิด OKR ของบริษัทหรือธุรกิจให้ประสบความสำเร็จคือการกำหนดเป้าหมายที่บริษัทต้องการได้รับ เป้าหมายนั้นควรต้องใช้ความพยายาม สามารถบรรลุผลได้และปรับได้ตามความต้องการของบริษัท
การตั้งเป้าหมายบริษัทนั้นควรทำทุก 3 เดือน 6 เดือน หรือ 12 เดือน และต้องมั่นใจว่ามีการบรรลุเป้าหมายนั้น ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ การดำเนินการในออฟฟิศ, วิศวกรรมซอฟต์แวร์ ความช่วยเหลือเชิงเทคนิค การไม่หวังผลกำไรหรืออื่นๆ OKRs มีหน้าที่เหมือนกันคือการสร้างเป้าหมายแก่บริษัทในทุกระดับ หากกระบวนการตั้งเป้าหมายนั้นเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ขั้นตอนต่อไปคือการชี้นำทีมให้ทำงานตามเป้าหมาย นอกจากนี้ การตั้งเป้าหมายที่ปรับเปลี่ยนได้สำหรับบางแผนกภายในบริษัทนั้นเป็นเรื่องสำคัญ บริษัท เช่น Google, Intel, Twitter, LinkedIn และอีกมากมายใช้กรอบแนวคิด OKR เพื่อให้บรรลุความสำเร็จขั้นสูงและกรอบแนวคิดนี้ได้รับความนิยมอย่างรวดเร็ว

PeopleStrong ออกแบบชีวิตการทำงานสำหรับวันพรุ่งนี้ขึ้นใหม่เพื่อให้พนักงานและนายจ้างอยู่ร่วมกันได้ในสภาพแวดล้อมที่
ส่งเสริมกัน มันสร้างเครื่องมือดิจิตัลซึ่งทำให้พนักงานและนายจ้างสามารถร่วมมือกันได้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้มั่นใจถึงการเติบโตของบริษัทเพื่อนำไปสู่ความสุข พลังงานและความหมายในการทำงาน

 

บล็อกที่เกี่ยวข้อง
July 21, 2022

วันนี้ PeopleStrong ผู้ให้บริการเทคโนโลยีด้านทรัพยากรบุคคลชั้นนำได้ประกาศว่าบริษัทไทยรับประกันภัยต่อ หนึ่งในบริษัทประกันภัยต่อชั้นนำของประเทศไทยได้เลือก Alt แพลตฟอร์ม...

June 20, 2022

การยกย่องครั้งนี้อิงจากผลตอบรับและระดับคะแนนจากลูกค้าที่เป็นองค์กรเป็นหลัก เราภาคภูมิใจและตื่นเต้นที่จะประกาศว่า PeopleStrong ได้รับการยกย่องให้เป็น “ตัวเลือกของลูกค้า” ในปี...

May 26, 2022

สภาพอากาศที่เลวร้ายในทุกวันนี้ได้ย้ำให้เห็นถึงความสำคัญของการเปลี่ยนแปลงที่ยืดเยื้อยาวนาน ไม่ว่าจะอยู่ในสถานการณ์เช่นไร   สภาวะพลิกผันของโลกได้ทำให้แวดวงธุรกิจตกอยู่ในความยุ่งเหยิงและเปลี่ยนแปลงทั้งระบบเพียงชั่วข้ามคืน  แม้ว่าผู้คนส่วนใหญ่จะคาดหวังว่าผลิตภัณฑ์มวลรวม (GDP) ของประเทศอินเดียจะลดลงอย่างมากหลังจากมีการล็อคดาวน์ประเทศถึง...

ดำเนินการโดย #PeopleStrong